Nye funktionskoder og indførelse af felt 796

15.september 2015
 

Kulturstyrelsen udsendte 26. juni 2015 en gennemrevideret version af danMARC2’s Bilag J – Funktionskoder for ophav.

Da mange koder har ændret definition, nye er kommet til mv. arbejder DBC på en samlet plan for ibrugtagning af de nye koder.

Hensigten er først at konvertere mulige hidtidige koder til de nye koder i DBC’s og folkebibliotekernes poster og umiddelbart herefter tage de nye koder i brug, således at flere betydninger af samme kode i videst muligt omfang undgås.

Vi opfordrer derfor til, at I afventer ibrugtagningen af det gennemreviderede bilag.

Når vi har den samlede plan, vil vi melde nærmere ud om ibrugtagningen.

Ligeledes udsendte Kulturstyrelsen 7. september besked om, at et nyt felt 796 er blevet indført for tracktitler på musik.
DBC forventer ligeledes at tage dette felt i brug.

Kontakt

Hanne Hørl Hansen