Formattilretninger i DBC's poster. 2012

31. juli 2012 

Kulturstyrelsen har i december 2011 og februar 2012 udmeldt en række formatændringer. En række af disse ændringer, der er relevante for de poster DBC producerer, tages i brug pr. 6.8.2012:

I felt 008 er tilføjet et nyt delfelt w med koden 1 for angivelse af e-bog.

Koden er oprettet for at give mulighed for samlet søgning på e-bøger uanset katalogiseringsniveau og -praksis hos producenter af poster.

Af forslaget til Bibliografisk Råd fremgår det, at det ikke har været muligt at lave en strikt formelbaseret definition af e-bog, som kan håndteres på sigt og være passende fremtidssikret.

Ved en e-bog forstås derfor aktuelt "en tekst- og/eller billedbaseret publikation i elektronisk form publiceret til og læsbar på pc og/eller andre digitale enheder. Publikationen skal fremstå som en samlet læsbar enhed”

Definitionen er så bred, at den relativt nemt kan justeres over tid, og samtidig ikke er låst fast på bestemte egenskaber som filtype, distribution eller sidetal.

I DBC's poster vil koden forekomme i poster, der er kodet som tekst og online i felt 009 (009 *aa *gxe) og samtidig ikke er kodet som ajourføringsværk (008*uo).

 

I felt 023 er tilføjet et nyt delfelt b til valide stregkoder (EAN-numre).

Delfeltet er indført, således at der fremover kan valideres på, at indholdet er et legalt EAN-nummer.
Delfelt a kan fortsat anvendes til uspecificerede stregkoder, hvorpå der ikke valideres.
DBC vil fremover bruge delfelt b, hvor dette er relevant, dvs. i langt de fleste tilfælde.
Vores gamle poster rettes generelt ikke, selvom indholdet i delfelt a i mange tilfælde faktisk er et EAN-nummer.

 

I felt 041 er tilføjet et nyt delfelt s til kode for synkroniseret sprog på film.

Synkroniseret sprog er hidtil blevet formateret som parallelt sprog i 041 delfelt p.
Søgemæssigt er dette uhensigtsmæssigt, da parallelle sprog søges på linje med hovedsprog. (Konsekvensen er fx at en søgning på tysksprogede film giver hits på alle de amerikanske film, der er synkroniseret til tysk.)
Efter flere forespørgsler fra biblioteker tog DBC derfor initiativ til at stille forlag om en særlig kode til synkroniseret sprog, således at der dannes basis for en differentiering mellem hovedsprog og synkroniseret sprog.
Koden for synkroniseret sprog tages i brug af DBC.
Der er aktuelt ikke planer om at søge at rette gamle poster i basen til ny praksis.

 

Felterne 239 og 739 er omdøbt til også at omfatte danske titler på film  og udvidet med et delfelt b til undertitler på film.

Ændringen vil blive taget i brug senere i august sammen med andre ændringer på filmområdet. Nærmere beskrivelse heraf følger senere i Bibliografisk Nyt.

 

Nye funktionskoder for ophavsfunktioner i Bilag J.

Der er udvidet med følgende koder:

  • sad: Vejleder
  • ths: Thesisvejleder
  • dkins: Indsender
  • dkmdd: Meddeler
  • dkopt: Optegner
  • dkbra: Brevafsender
  • dkbrm: Brevmodtager
  • dkste: Stemmer
  • dktil: Tilrettelægger
  • dkved: Ved

DBC vil ikke anvende koderne for brevafsender/brevmodtager, vejleder, thesisvejleder, indsender, meddeler og optegner i de poster vi producerer, da disse oplysninger enten normalt ikke er relevante for den type materiale vi registrerer eller ikke af DBC betragtes som deciderede ophavsoplysninger (de to vejledertyper).

Koden dkved vil i første omgang blive taget i brug, når vi tager funktionskoder i anvendelse på filmområdet. Nærmere udmelding herom følger senere i Bibliografisk Nyt.

Kontakt

Hanne Hørl Hansen