danMARC2 : Bilag 1

Sammenkædning af felter og udformning af henvisninger : anvendelse af nummeratordelfeltet å

Nummeratordelfeltet å anvendes på DBC i følgende tilfælde og på følgende måder:

Sammenkædning af sammenhørende felter
Sammenkædning af oplysninger finder kun sted i forbindelse med analyser. Til en analyse kan høre ophav (770 eller 780), titler (795), klassemærke (652) og emneord (666).

Metoden er som beskrevet i danMARC2: De sammenhørende felter tildeles alle et delfelt å indeholdende den samme værdi.

Øvrige felter (f.eks. 700 og 745 eller 600 og 666) sammenkædes aldrig.

Eks:

  001 00 *a 2 209 555 2 *c 19980529 *d 19980520 *f a
  004 00 *ae*bsc
  005 00 *he
  008 00 *ts*uf*a1998*bnl*leng*v0
  009 00 *as*gxc
  021 00 *dkr 118.00
  039 00 *aopa
  245 00 *aThe ¤enchanted island*cmusic for a restoration "Tempest"*eMusicians of the Globe*edirigent: PhilipPickett
  260 00 *aAmsterdam*bPhilips*cp 1998
  300 00 *n1 cd*bdigitaloptagelse
  504 00 *aRekonstruktion af William Davenant og John Drydens m.fl. musikversion af Shakespeares skuespil: Stormen, som opført på Theatre Royal, Drury Lane, London omkring år 1700
  512 00 *aIndspillet i London 1995
  512 00 *aTekster på omslag
  531 00 *aIndhold:
  538 00 *fPhilips*g456505-2
  666 00 *mbarok*mskuespilmusik*moperaarie*marie*msang *ninstrumental*nvokal*p1600-1700*lEngland
  652 00 *m78.811
  652 00 *å1*i78.652*i78.61:3
  652 00 *å2*i78.411
  652 00 *å3*i78.427:9*i78.81:2*i78.427:6*i78.411*i78.411*i78.411
  652 00 *å4*i78.411
  652 00 *å5*i78.411
  652 00 *å6*i78.411
  652 00 *å7*i78.81:7
  700 00 *aShakespeare*hWilliam
  700 00 *aDavenant*hWilliam
  700 00 *aDryden*hJohn
  700 00 *aPickett*hPhilip
  700 00 *aCrabtree*hLibby
  700 00 *aParker*hHelen
  700 00 *aElliott*hRachel
  700 00 *aKennedy*hNicky
  700 00 *aWilliams*hRoderick
  700 00 *aGrant*hSimon
  700 00 *aKing*hAndrew
  700 00 *aAgnew*hPaul
  700 00 *aHolman*hPeter
  710 00 *aMusicians of the Globe
  745 00 *aMusic for a restoration "Tempest"
  745 00 *aThe ¤tempest
  745 00 *aStormen
  770 00 *å2*aLocke*hMatthew
  770 00 *å3*aPurcell*hHenry
  770 00 *å4*aLully*hJean-Baptiste
  770 00 *å5*aDraghi*hGiovanni Battista
  770 00 *å6*aWeldon*hJohn*cf. 1676
  770 00 *å7*aHumfrey*hPelham
  795 00 *å1*aDevil's masque*uWhere does the black fiend ambition reside?*esolister: Roderick Williams og Simon Grant*øWilliams *aKind fortune smiles*eLibby Crabtree, sopran*øCrabtree
  795 00 *å2*aThe ¤tempest (Instrumentalmusik)*øPickett
  795 00 *å3*aFlourish of musick*øMusicians of the Globe*aThe ¤tempest (uddrag)*7(*vArise, ye subterranean winds*vCome unto these yellow sands*vFull fathom five *vDry those eyes*vDear pretty youth*7)*edelvis tilskrevet Henry Purcell*esolister: Libby Crabtree, Helen Parker og Simon Grant*ekor*øPickett *aSoft Grant*ekor*øPickett*aSoft music on the rocks*øMusicians of the Globe*aDance of trytons and nereides**øPickett*aDance of four trytons*øPickett*aDance of twelve trytons*øPickett
  795 00 *å4*aDance of winds*earrangeret af Peter Holman*øPickett
  795 00 *å5*aDance of fantastick spirits*earrangeret af Peter Holman*øPickett
  795 00 *å6*aDance of spirits*earrangeret af Peter Holman*øPickett
  795 00 *å7*aThe ¤tempest (uddrag)*7(*vMy lord, great Neptune*vGreat nephew Aeolus*vSee, see, the heavens smile*vWhere the bee sucks*7)*esolister: Libby Crabtree, Rachel Elliott, Roderick Williams, Andrew King, Paul Agnew og Nicky Kennedy *ekor*øPickett
  795 00 *å8*y0*aFull fathom 5*øPickett*aDance of 4 trytons *øPickett*aDance of 12 trytons*øPickett

Udpegning af henvisningsmål

Følgende metode anvendes:

Felter der kan være henvisningsmål, men ikke i sig selv er en henvisning (f.eks. 700, 710 og 440) tildeles et delfelt å hvis feltet er gentaget og hvis feltet samtidigt er et henvisningsmål

Dvs.

a) 710 00  
  910 00 … *z710
     

(ikke delfelt å: 700 er ikke gentaget)

b) 700 00  
  700 00  
  700 00  

(ikke delfelt å: ingen 900-felter, så 700-felterne er ikke henvisningsmål)

MEN:

  700 00      
  700 00   *å1  
  900 00   Hvad man gør i 900 er beskrevet nedenfor

(Felt 700 er gentaget og det ene felt 700 er samtidig et henvisningsmål)

Henvisninger
9XX-felter tildeles et delfelt z. Indholdet af delfelt z:

* z -Feltnummer på henvisningsmål- / -evt. indhold af delfelt å på henvisningsmålet- ( -eventuelle delfelter og eventuelt deres forekomstnr. anført med komma imellem-)

(eks. 910 …. *z710/2(c1,c2) )

Bemærk at der kan være mere end ét tegn efter skråstregen (ændring i forhold til den tidligere anvendte repeatkode).

Bemærk ligeledes at delfelter når de anføres altid anføres i parentes. Delfelt å ignoreres altid.

Dvs.

a) 710 00    
  910 00 *z710
  700 00    
  700 00   *å1
  900 00 *z700/1

Metoden er ikke beskrevet i danMARC2, men er en variation af anvendelsen af nummeratordelfelt kraftigt inspireret af metoden med gentagelseskodning. Begge metoder er legale ifølge danMARC2.

Henvisninger til henvisninger
Den henvisning, der henvises til tildeles et delfelt å på linie med øvrige henvisningsmål.

Delfelt z i henvisningen til henvisningen udformes på linie med øvrige henvisninger.

Dvs. at felt 9XX kun indeholder et delfelt å, når henvisningen i sig selv er et henvisningsmål.

Dvs.

  710 00      
  710 00   *å1 *a…  
  910 00   *å1 …. *z710/1  
  910 00 …. *z910/1(a)  

 

Henvisningseksempler.

Post 1 (Faustnr. 0 598 150 6)

  700 00   *aSkov Christensen*hPoul
  710 00   *å1*aVandkvalitetsinstituttet
  710 00   *å2*aDansk Akvakultur Institut
  900 00   *aChristensen*hPoul Skov*z700
  910 00   *aVKI*z710/1
  910 00   *å1*aAkademiet for de Tekniske Videnskaber*cVandkvalitetsinstituttet*z710/1
  910 00   *aATV*z910/1(a)
  910 00   *aAkademiet for de Tekniske Videnskaber*cDansk Akvakultur Institut*z710/2

Post 2: (Faustnr. 5 036 217 5)

  710 00   *å1*aATV's Fiskelugtudvalg II
  710 00   *cFiskeriministeriet*cForsøgslaboratoriet
  710 00   *å2 *aBioteknisk Institut
  710 00   *å3*adk-TEKNIK*cEnergi- og Miljø
  910 00   *aFiskelugtudvalg II*z710/1
  910 00   *å1*aAkademiet for de Tekniske Videnskaber*cATV's Fiskelugtudvalg II*z710/1
  910 00   *aAkademiet for de Tekniske Videnskaber*cBioteknisk Institut*z710/2
  910 00   *å2 *aDansk Kedelforening*cEnergi & Miljø*xse også under det senere navn*z710/3
  910 00   *adk-TEKNIK *cEnergi- og Miljø *xse også under det tidligere navn *z910/2(a,c)
  910 00   *aATV *z910/1(a)

Post 3: (Faustnr. 4 920 578 3)

  710 00 *cDanmarks Miljøundersøgelser*cAfdeling for Kystzoneøkologi
  910 00 *cAfdeling for Kystzoneøkologi, Danmarks Miljøundersøgelser*z710
  910 00 *cMiljø- og Energiministeriet*cDanmarks Miljøundersøgelser*z710(c1)
  910 00 *å1*cDanmarks Miljøundersøgelser*cAfdeling for Flora- og Faunaøkologi*xse også under de senere navne: Danmarks Miljøundersøgelser. Afdeling for Landskabsøkologi, og*z710
  910 00 *cDanmarks Miljøundersøgelser*cAfdeling for Landskabsøkologi*xse også under det tidligere navn*z910/1(c1,c2)
  910 00 *cDanmarks Miljøundersøgelser*cAfdeling for Kystzoneøkologi*xse også under det tidligere navn*z910/1(c1,c2)
  910 00 *cDMU*z710(c1)

Post 4: (Faustnr. 0 618 405 7)

   
  245 00 *aKulturministeriets regelsamling
  260 00 *a[Kbh.]*bKulturministeriet*aFrederikshavn*bDafolo*c1984#-*kDafolo
  300 00 *abind (løsblade)*c26 cm
  440 00 *aDafolo lovservice
  512 00 *aI perioden primo 1988-medio 1988 med titel: Kulturdepartementets regelsamling
  512 00 *aI perioden 1984-primo 1988 med udgiverbetegnelsen: Kbh. : Ministeriet for kulturelle anliggender ; Frederikshavn : Dafolo, i perioden primo 1988 -medio 1988 med udgiverbetegnelsen: Kbh. : Kultur- og Kommunikationsministeriet ; Frederikshavn : Dafolo
  512 00 *aAjourføres
  652 00 *a34.64
  710 00 *å1 *cKulturministeriet
  710 00 *å2 *cKulturdepartementet
  910 00 *å1*cKultur- og Kommunikationsministeriet*cKulturdepartementet*z710/2
  910 00 *å2*cKultur- og Kommunikationsministeriet*xse også under det senere navn*z710/1
  910 00 *cKulturministeriet*xse også under det tidligere navn*z910/2( c)
  910 00 *å3*cMinisteriet for Kulturelle Anliggender*xse også under det senere navn*z910/2(c1)
  910 00 *cKultur- og Kommunikationsministeriet*xse også under det tidligere navn*z910/3( c)