Hvilke standarder bruger DBC?

Her kan du finde information om hvilke standarder DBC bruger i infrastruktur-samarbejdet med biblioteker og andre interessenter.

Tal

Slots- og Kulturstyrelsen udgiver og vedligeholder dokumentet Biblioteksstandarder i Danmark. Formålet med Biblioteksstandarder i Danmark er at give et aktuelt overblik over udvikling og implementering af standarder på biblioteksområdet i Danmark.

DBC benytter som udgangspunkt standarderne som beskrevet i Biblioteksstandarder i Danmark. I det følgende opsummeres forskellige uddybninger, præciseringer og afvigelser indenfor de relevante områder.


Katalogisering, indeksering og klassifikation


danMARC2

Indholdsformat for bibliografiske poster. Benyttes i sin fulde udstrækning i DanBib, bibliotek.dk, Lektørbasen og Litteraturtolkningsbasen. Formatet er beskrevet hos Slots- og Kulturstyrelsen. Se danMARC2

Katalogiseringsregler og bibliografisk standard for danske biblioteker

Regler for beskrivelse af indholdet i bibliografiske poster. Benyttes i sin fulde udstrækning i DanBib, bibliotek.dk, Lektørbasen og Litteraturtolkningsbasen. Beskrivelse af reglerne findes hos Slots- og Kulturstyrelsen. Se Katalogiseringsregler og bibliografisk standard for danske biblioteker

Alfabetiseringsregler for danske biblioteker og bibliografier

Udarbejdet af Det Danske Katalogregeludvalg. Beskrevet hos Slots- og Kulturstyrelsen. Se Alfabetiseringsregler for danske biblioteker og bibliografier

DK5

Decimalklassedeling. Systematik. Alfabetisk register. Systematisk register.
Dansk BiblioteksCenter. Nyeste udgave. Adgang via DK5 eller adgang via netpunkt.dk

Ordning af registre i onlinekataloger

Regler for alfabetisering af registre. Benyttes i DanBib, bibliotek.dk, Lektørbasen og Litteraturtolkningsbasen. Beskrivelse af reglerne findes hos Slots- og Kulturstyrelsen.
Se Ordning af registre i onlinekataloger

Indekseringsvejledninger

I DBCs indekseringsvejledninger foreligger en samlet dokumentation for DBCs koordinerede emneordsgivning på musik-, artikel- og bogområdet.
Se DBCs indekseringsvejledninger

Praksisregler for søgeveje

Oversigt over søgeveje og koder findes i Praksisregler for søgeveje (pdf)

Dublin Core (DC)

ISO 15836 The Dublin Core metadata element set beskriver et sæt af metadata elementer, der kan anvendes til at beskrive ressourcers form og indhold. Benyttes i forbindelse med dataleverancer og SRU-baserede webservices. Standarden er godkendt af OIO - Offentlig Information Online

Formatet er beskrevet hos The Dublin Core Metadata Initiative: Se Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1

Ved konvertering fra Dublin Core til danMARC2, se Slots- og Kulturstyrelsens anbefalede konverteringsbeskrivelse

Dansk udgave af Dublin Core (DC/AC-formatet)

DC/AC-formatet er en tilrettet dansk udgave af det internationale format Dublin Core til brug i dansk bibliotekssammenhæng. Benyttes af DBC ved registrering af dynamiske netpublikationer. Formatet er beskrevet hos Slots- og Kulturstyrelsen: Se Dansk udvekslingsformat for metadata (DC/AC-formatet)
 

Identifikatorer
 

Faustnumre

Se beskrivelse i Informationsordbogen


Dataudveksling


DKABM

Format til udveksling og præsentation af data fra biblioteker, arkiver og museer baseret på Dublin Core.
Læs mere om DKABM
Se Oversigt over DBCs implementering af DKABM i 2011-versionen
Se Mapning danMARC2 -> DKABM

DS/ISO ISO 2709 Format for information exchange

ISO 2709 (format for udveksling af bibliografiske poster) er en standard beregnet til udveksling mellem edb-systemer.
Se ISO2709-format

danMARC2 tegnrepertoire

Ved udveksling af danMARC2-formaterede poster i ISO 2709 rammeformat anvendes altid danMARC2 tegnerepetoiret.
Se DanBib tegnsæt ('referencetegnsættet')

Linjeformat - danMARC2

Linjeformatet er et alternativ til DS/ISO 2709 til udveksling af danMARC2-formaterede poster.
Se Linjeformat - danMARC2