Standarder - hvilke bruger DBC?

Denne side giver en oversigt over hvilke standarder DBC bruger på det bibliografiske område.

 

Indledning

DBC benytter som udgangspunkt de standarder Slots- og Kulturstyrelsen anviser indenfor deres ansvarsområder, der bl.a. omfatter katalogisering og klassifikation jf. https://slks.dk/omraader/kulturinstitutioner/biblioteker/biblioteksstandardisering/.

biblstandard.dk findes en oversigt over aktuelt gældende specifikationer, services, vejledninger, XML-skemaer, namespaces, eksempler mv. vedr. standardisering indenfor biblioteksområdet. Nogle af disse er publiceret på sitet, andre hos de udgivende institutioner.

I det følgende opsummeres forskellige uddybninger og præciseringer indenfor de relevante områder.

Katalogisering, indeksering og klassifikation

danMARC2

Indholdsformat for bibliografiske poster. Benyttes i sin fulde udstrækning i netpunkt og bibliotek.dk. Formatet er beskrevet hos Slots- og Kulturstyrelsen. Se danMARC2

Katalogiseringsregler og bibliografisk standard for danske biblioteker

Regler for beskrivelse af indholdet i bibliografiske poster. Beskrivelse af reglerne findes hos Slots- og Kulturstyrelsen. Se Katalogiseringsregler og bibliografisk standard for danske biblioteker

Alfabetiseringsregler for danske biblioteker og bibliografier

Anvendes alene i trykte produkter. Alfabetiseringsreglerne er udarbejdet af Det Danske Katalogregeludvalg og beskrevet hos Slots- og Kulturstyrelsen. Se Alfabetiseringsregler for danske biblioteker og bibliografier

Ordning af registre i onlinekataloger

Regler for alfabetisering af registre i onlinekataloger. Beskrivelse af reglerne findes hos Slots- og Kulturstyrelsen. Se Udlægning til og ordning af registre i onlinekataloger (pdf)
Reglerne er endnu ikke implementeret i NBI, som følger vejledningen Ordning af registre i onlinekataloger.

Indekseringsvejledninger

I DBCs indekseringsvejledninger foreligger en samlet dokumentation for DBCs koordinerede emneordsgivning på musik-, artikel- og bogområdet. Se DBCs indekseringsvejledninger

Praksisregler for søgeveje

Oversigt over søgeveje og koder findes i Praksisregler for søgeveje (pdf)

DK5

Decimalklassedeling. Systematik. Alfabetisk register. Systematisk register.
Dansk BiblioteksCenter. Nyeste udgave. Om DK5. Adgang via DK5 eller adgang for professionelle via netpunkt.dk.

 

Identifikatorer

ISBN

ISBN er det internationale standardbognummer, der muliggør entydig identifikation af bøger og boglignende publikationer. I Danmark administreres ISBN af Dansk ISBN-Kontor.

Faustnumre

Se beskrivelse i Informationsordbogen

 

Dataudveksling

DKABM

Format til udveksling og præsentation af data fra biblioteker, arkiver og museer baseret på Dublin Core.
Læs mere om DKABM
Se Oversigt over DBCs implementering af DKABM i 2011-versionen
Se Mapning danMARC2 -> DKABM (pdf)

MARC21

MARC-format der bl.a. anvendes af Det Kgl. Bibliotek.
Se MARC21
Se konvertering fra MARC21 -> danMARC2 (pdf)
Se konvertering fra danMARC2 -> MARC21 (pdf)

 

 

Se også: danbib.dk for standarder vedr. infrastruktur-samarbejdet med biblioteker og andre.