Felterne 650 og 651 tages i anvendelse pr. 1. maj 2014 i Danbibs base DBCkat

04. april 2014
 

DBC vil fra 1. maj 2014 tillade felt 650 og felt 651 i poster indberettet af folkebibliotekerne.

Felt 650 indeholder Library of Congress og analoge emneord og felt 651 Library of Congress og analoge emneord indledt med geografisk navn.

Felterne vil optræde, hvis et evt. kopiforlæg for posten allerede indeholder felterne.

Vi har fundet det uhensigtsmæssigt, at man sletter emneord på en post, - særligt i de tilfælde, hvor der i øvrigt ikke tildeles emneord til materialet.

Kontakt

Hanne Hørl Hansen