Formattilretninger i DBC's poster. 2014

15. januar 2014

Kulturstyrelsen udmeldte 31. oktober 2013 en række formatændringer.

De ændringer, der er relevante for de poster DBC producerer og for de poster folkebibliotekerne indberetter til Danbibs base DBC, tages i brug pr. 1.2.2014:

Der er indført mulighed for gentagelse af delfelt b i felt 239. DBC vil, når det er relevant, benytte sig af dette. Det vil konkret typisk forekomme, når der er flere undertitler på en film.

Den i bilag C indførte landekode for Palæstina ps, vil fremover kunne anvendes.

Kulturstyrelsen har efterfølgende (19. december 2013) yderligere udmeldt en række andre formatændringer. Nærmere information om konsekvensen af disse ændringer i DBC's poster følger. Formatændringer tages efter gensidig aftale med systemleverandørerne normalt tidligst i brug tre måneder efter udmeldingen.

 

Kontakt

Hanne Hørl Hansen