danMARC2: Bilag 2

DBCs formateringspraksis: Fordeling af søgekoder på flere postniveauer

I forbindelse med ibrugtagningen af danMARC2, ændrer DBC praksis fra formatering af søgekoder på bindniveau til formatering af søgekoder fordelt på hoved- og bindniveau.

DBC's hovedprincipper for placeringen af søgekoderne er følgende:

  • Søgekoder placeres kun i hoved- og bindposter, - aldrig i sektionsposter.
  • Hvis en søgekode/et delfelt logisk set hører hjemme på et bestemt niveau, inddateres søgekoden altid på dette niveau (fx generel materialebetegnelse i hovedposten, kode for småtryk i bindposter).
  • Hvor begge niveauer er logisk mulige, foretrækkes placering på hovedpostniveau.
  • I nogle tilfælde kan søgekodedelfelter inddateres på begge niveauer. Samme delfelt kan inddateres med forskellig søgekode på flere niveauer inden for samme 'flerbindsværk', hvor koden på det bindpostniveau supplerer koden på hovedpostniveau. Koden på det bindpostniveauet må ikke være i modstrid med koden på hovedpostniveau.

Disse principper har omsat til praksis følgende konsekvenser:

(NB. Kun de koder DBC anvender er medtaget i nedenstående. Hvor intet andet er angivet gælder anvisningen for samtlige koder i et givet felt/delfelt)

Følgende koder anføres udelukkende i hovedposter:

008 *t Kode for bibliografisk kategori

m* monografi

s* samlingsværk

p periodikum

(* Endelig placering af disse koder er uafklaret. Koden anvendes bl.a. af Biblioteksafgiften, og hvis DBC’s løsningsforslag viser sig at medføre komplikationer i den forbindelse, vil koderne *m og *s kun blive anvendt på bindniveau)

008 *u Kode for udgivelsesstatus

c Løbende periodikum

d Afsluttet periodikum

008 *c Kode for periodikums frekvens

008 *h Kode for periodikumtype

008 *q Kode for filtype (kun koderne aa, ba og ca anvendes)

008 *v Kode for katalogiseringsniveau

009 *a Kode for generel materialebetegnelse (GMB)

009 *g Kode for specifik materialebetegnelse

Følgende koder anføres udelukkende i bindposter:

008 *d Kode for indholdets form

å Småtryk

032 *a Kode for nationalbibliografi (Nationalbibliografien) samt periodenumre

990 DBCs udtrækskoder

Følgende koder anføres enten i hovedpost eller bindposter:
(Sagt lidt omskrevet: Hvis oplysningen gælder for alle værkets dele anføres oplysningen i hovedposten ellers anføres oplysningen på bindniveau. Hvis oplysningen er anført i hovedposten kan delfeltkoden ikke gentages på bindniveau)

005 *z Kode for anden lydoptagelse end musik og ledsagende materiale hertil

p Indlæst tekst (lydbog)

q Indlæst tekst (lydbog, klausuleret for svagtseende og lign.)

008 *u Kode for udgivelsesstatus

? Ukendt udg.år

r Uændret optryk

o Uafsluttet værk

f Førsteudgave

u Ny ændret udgave

008 *a Udgivelsesår

008 *z Efterfølgende udgivelsesår

008 *b Kode for udgivelsesland

008 *e Kode for offentlig publikation

008 *f Kode for konferencepublikation

008 *g Kode for festskrift

008 *j Kode for skønlitterær form

008 *l Kode for hovedsprog

008 *m Kode for stor skrift

008 *o Kode for børne- eller skolematerialer

041 Alle delfelter. Feltet inddateres i sin helhed på samme niveau som en tilsvarende note om sprog eller original tiltel ønskes placeret

 

Følgende koder kan anføres samtidigt med forskelligt indholdi hovedpost og bindposter:
(I sådanne tilfælde dækker oplysningen i hovedposten værket set som en helhed, mens oplysningen på bindniveauet blot skal ses som et supplement. "Supplement" dækker i denne forbindelse såvel uddybning af som tilføjelse til oplysningen i hovedposten)

005 *h Kode for ledsagende materiale til musikværker

005 *i Kode for partiturtype

005 *j Kode for stemmer

005 *k Kode for musikalsk notation

005 *l Kode for transponering

008 *d (dog ikke enkeltkoden å)

008 *k Kode for biografi

009 *b Kode for supplerende generel materialebetegnelse

009 *h Kode for supplerende specifik materialebetegnelse