Materialevalg - katalogkoder og afmærkninger i danMARC2

2008
 
Felt 032 og 990-991
I danMARC2 står koder for nationalbibliografi, fagbibliografi mv. i felt 032. Katalogkode for bibliotekskatalogisering vil være placeret her.
Herudover vil afmærkninger til brug ved materialevalget fremgå af posternes felt 990-991. Nedenfor bringes en nærmere specifikation af anvendelsen af de pågældende felter. Herudover bringes definitioner på de brugsretskategorier der anvendes på medieområdet (kan fremgå af felt 021 *b).

Katalogkoder – felt 032
Postens katalogkoder står i 032*a eller 032*x.

032*a:
Nationalbibliografiske koder står i 032*a. Koderne består af en tre-bogstavkode som angivet i danMARC2, efterfulgt af en 6-cifret periodebetegnelse,
f.eks. DBF199912 = Dansk Bogfortegnelse, uge 1999:12

032*x:
Øvrige katalogkoder for bibliotekskatalogisering mv. står i 032*x. Følgende koder vil fra 2008 blive anvendt i DBC’s poster:
 

Katalogkoder for bibliotekskatalogisering med henblik på materialevalg

BKM

Bibliotekskatalogiseret materiale

BKX

Ekspreskatalogiseret materiale

BKR

Rettelser til bibliotekskatalogiseret materiale

Poster der er ældre vil indeholde andre koder, der udtrykker bibliotekskatalogisering – f.eks. SFD, SFA, SFG og SFM. Denne type koder er af historiske hensyn også dokumenteret nedenfor i dette dokument

Periodeangivelse:
Alle koder afsluttes normalt med et 6-cifret periodenummer, f.eks. BKM200801 = bibliotekskatalogiseret materiale uge 2008:01

Ved opdatering af en katalogkode med et nyere periodenummer, vil den ældre periodeangivelse blive overskrevet, således at kun den nyeste katalogkode vil kunne ses i felt 032. F.eks. vil en titel, der både har været medtaget med katalogkoden BKM200801 og BKM200820 kun have den seneste periodeangivelse (dvs. BKM200820) i felt 032*x . Overskrivningen af katalogkoder gælder også mellem de gamle SF-katalogkoder og BKM-kodningen. F.eks. vil en titel, der både har været medtaget med katalogkoden SFD200512 og BKM200802 kun have den seneste periodeangivelse (dvs. BKM200802) i felt 032*x .

En undtagelse herfra er rettelser (BKR), hvor seneste ordinære katalogkode og felt 990 bibeholdes.


Materialevalgsafmærkninger - felt 990

Kodede data i felt 990
Anvendelsen af felt 990 er dokumenteret i danMARC2, dog med følgende yderligere specifikationer:

Specielt for delfelt *m (rettelseskategori) skal det bemærkes, at delfeltet anvendes til alle typer af rettelsesnoter og altså ikke kun til oplysninger om rettelseskategori,

Der kan forekomme følgende delfelter og kodede data i felt 990:

990

*o <ååååuu>

Den ordinære uge hvor materialet er bibliotekskatalgoiseret

*r <ååååuu>

Uge for udsendelse af rettelse

*x <ååååuu>

Uge for ekspreskatalogisering

 

 

990*b Konsulentafmærkning (ajourført pr. 27.10.2009)

l

Konsulentafmærkning. Hertil findes lektørudtalelse

m

Hertil findes multimedievurdering

n

Hertil findes filmvurdering

o

Hertil findes diskodiagnose

v

Titel af materialevalgsinteresse for voksenafdelinger

b

Titel af materialevalgsinteresse for børnebiblioteker

s

Titel af materialevalgsinteresse for skolebiblioteker. Musikalier og musikoptagelser afmærkes ikke med denne kode

 

 

990*m Rettelsesmeddelelser

 

990*n Leverandørkode

[Leverandør-kode]

Leverandørkode (SFM) Ajourført liste kan ses på: Leverandører af noder til bibliotekskatalogiseringen.

 

990*u Publiceringsstatus

nt

Ny titel

nu

Ny udgave af tidligere udsendt titel

op

Nyt oplag eller lign. af tidligere udsendt titel

Supplerende materialevalgsnoter - felt 991
Disse fremgår af felt 991 *o.

Såvel felt 991 som delfelt o vil kunne forekomme gentaget.

Feltet vil indeholde meget blandede oplysninger, som f.eks. citater, oplysninger om registrering/manglende registrering/alternativ registrering, registrering af materialet som anden materialetype, oplysninger om dansk agentur, supplerende oplysninger mv.

Eksempler på brugen af felt 991

991 00 *o "Redaktionen er afsluttet juli 2007."

991 00 *o Optages ikke i "Dansk bogfortegnelse"

991 00 *o "... en gennemgribende revision, en grundig opdatering og

supplering med nyt stof ..."

991 00 *o Også optaget som dvd-video+bog i Kombileverance <periode>

991 00 *o Også optaget som bog med dvd-videoen som bilag i Kombileverance

<periode>

991 00 *o Må udlånes fra: 1.10.2008. Agenturholder: …

991 00 *o Koncerter i Danmark oktober 2007

Brugsretskategorier – felt 021
Materialevalgsafmærkningerne på film suppleres af en oplysning i kodeform om den maksimalt opnåelige brugsret i bibliotekssammenhæng. Oplysningen stammer fra den danske agenturholder.

Den brugsret biblioteket køber materialet med afhænger af leverandørens aftale med agenturholderen.

Oplysningen vil fremgå af felt 021 delfelt d.

Brugsretskategorier på film
A Udlån fra bibliotek/skole til visning i private hjem / Udlån gennem det interurbane lånesamarbejde / Offentlig visning på bibliotek/skole

B Udlån fra bibliotek/skole til visning i private hjem / Udlån gennem det interurbane lånesamarbejde / Ikke-offentlig visning (lukket og ikke offentlig bekendtgjort) på bibliotek/skole

C+ Udlån fra bibliotek til visning i private hjem / Udlån gennem det interurbane lånesamarbejde

D Udlån fra bibliotek/skole til visning i private hjem / Udlån gennem det interurbane lånesamarbejde

Koder anvendt i poster fra før 2008 samt senere forældede koder

Felt 032 og 990-991.

Katalogkoder for seddelfortegnelser mv.

CDM

DBC's musik specialtilbud

CDR

Biblioteksmediers multimedietilbud.

CDV

Biblioteksmediers filmtilbud.

CSR

Biblioteksmediers multimedie-særtilbud

CSV

Biblioteksmediers film-særtilbud

DAT

Posten udtrækkes i ugeleverance

FRD

Front Row deklaration

INV CSV

Katalogiseringsservice for indvandrerlitteratur

UTI

Udenlandske titler

SFA

Seddelfortegnelse - Av materialer (AV fortegnelsen)

SFG

Seddelfortegnelse - Musikoptagelser (G fortegnelsen)

SFM

Seddelfortegnelse - Musikalier (M fortegnelsen)

SFD

Seddelfortegnelse - Danske bøger (A/BS/H fortegnelsen og Folkeskolens grundfortegnelse)

SFD197075

Trykte kort - danske bøger før 1976 NB! Periodebetegnelse er altid 197075

 

Katalogkoder for redigerede kataloger

MUB

Musikalier for børn.

MUK

Musikalier, klassisk.

MUR

Musikalier, rytmisk musik.

ROM

Romankatalog.

 

Katalogkoder for indberetningskataloger

BDI

Børnebibliotekskatalog. Billed- og lydmedier.

BGK

Børnebibliotekskatalog. Grammofonplader, kassettebånd.

BLY

Børnebibliotekskatalog. Lydbøger, bog + bånd.

BØK

Børnebibliotekskatalog. Bøger og tidsskrifter.

NDF

Nyere dansk faglitteratur.

NYB

Nye bøger.

SKE

Katalog for skolebiblioteker, eleverne.

SKO

Katalog for skolebiblioteker, skolebibliotekaren.

 

Øvrige katalogkoder

DIS

Katalogløse poster.

MID

Poster katalogiseret til MIDAS-projektet

OPR

Ufærdige poster

STB

Poster katalogiseret for Danmarks Blindebibliotek

(Periodeangivelserne 001000 samt 002000 er anvendt i visse ældre poster)

990*a Fortegnelsestype

SFA

AV-fortegnelsen

SFD

[Bogseddelfort.]

SFG

G-fortegnelsen

SFM

M-fortegnelsen

 

990*b Konsulentafmærkning

-

Titel uden AV beskrivelse (SFA)

B

Titel af materialevalgsinteresse for børnebiblioteker (SFD, SFM, SFG)

B

Titel af materialevalgsinteresse for børnebiblioteker - kan bestilles hos Dansk BiblioteksCenter. (SFA)

b

Titel af materialevalgsinteresse for børnebiblioteker. (SFA)

F

Titel af materialevalgsinteresse for voksenafdelinger - kan bestilles hos Dansk BiblioteksCenter. (SFA). Anvendt til og med 200726

f

Titel af materialevalgsinteresse for voksenafdelinger. (SFA). Anvendt til og med 200726

L

Konsulentafmærkning.Hertil findes lektørudtalelse. (SFD)

S

Titel af materialevalgsinteresse for skolebiblioteker (SFD, SFM)

S

Titel af materialevalgsinteresse for skolebiblioteker - kan bestilles hos Dansk BiblioteksCenter. (SFA)

s

Titel af materialevalgsinteresse for skolebiblioteker. (SFA)

v

Titel af materialevalgsinteresse for voksenafdelinger fra 200727

 

990*c Gruppering

-

Efterfølgende mappe af lydbog i flere mapper (SFA)

A

Gruppering A- og A(BS)-fortegnelsen. (SFD)

B

Bånd (SFG)

C

Compact disc (SFG)

H

Gruppering H-fortegnelsen. (SFD)

P

Plade (SFG)

scl

Centralt leveret av-materiale. (SFA)

a

Materialer med almen folkebiblioteksrelevans. Kun bøger afmærkes (brugt til og med 2009).

y

Materialer der ligger ud over folkebibliotekernes grundniveau. Kun bøger afmærkes (brugt til og med 2009)

990*s Subscription (Ibc)

sub

Subscribtion. (SFD)