Sondringer på noder med hovedplacering i 78.7 eller 78.81:8

DBC ændrer praksis for valg af sondringsdata i forbindelse med nodeudgivelser, hvor samme titel kan udkomme for flere besætninger (piano, vocal, guitar ; guitar tab edition ; bass tab edition m. fl.).

For at undgå dobbeltposter opfordres de folkebiblioteker, der indsender nodeposter til DanBib til at indføre samme praksis.

Formålet med den nye praksis er at lette udvælgelsen af sondringsdata samt at ensarte disse. Samtidig vil besætningen fremover altid kunne medtages på bogryggen, hvilket skønnes at være en fordel for brugerne, da hovedplaceringen ikke er opdelt efter instrument.

Praksis er fremover:

1. Hvis besætningen fremgår af serietitel eller undertitel bruges denne

  • 245 00 *a A ¤hundred million suns* cpiano, vocal, guitar*ø Piano, vocal guitar
  • 245 00 *a The ¤seldom seen kid *c an album *c [\guitar tab edition\] *e by Elbow *e words and music by Guy Garvey, Craig Potter, Mark Potter ... [et al.] *f illustration by Oliver East *e arranger: Alex Davis & Olly Weeks *e associate editor: Matt Byrne *f editor: Lucy Holliday *ø Guitar tab edition
  • 245 00 *a The ¤greatest '70s rock guitar *c 41 of the best guitar songs from your favorite artists *c authentic \guitar tab edition\ *ø Guitar tab edition
  • 245 00 *a 50 great songs *c [easy piano arrangements of 50 great songs] *ø Really easy piano
  • 440 00 *0 *a \Really easy piano\

2. Hvis besætningen ikke fremgår af serietitel eller undertitel udvælges sondringselementet fra besætningsnoten i felt 509