Katalogisering af filmet musik

Følgende beskrivelse omfatter film, videogrammer, dvd’er og lignende materialer med levende billeder, hvoraf musikken udgør et væsentligt element på enten hele materialet eller dele heraf.

Vi har opdelt filmoptagelserne i typer efter indholdets art, vel vidende at der altid vil være udgivelser, der falder udenfor disse kategorier.

I sådanne tilfælde må man ud fra en samlet vurdering af film, musik, titelbilleder, originalt opbevaringsudstyr og evt. ledsagende materiale så vidt muligt skønne, om musikken illustrerer billederne (underlægningsmusik) eller om billederne illustrerer musikken!

Hovedprincippet i nedenstående kategorisering er, at det skal være så enkelt og nemt for både DBC og brugerne at gennemskue, om en film/musik-optagelse skal katalogiseres efter filmreglerne eller efter musikreglerne. Udgangspunktet er, at katalogiseringen følger DK5-klassemærket, d.v.s. at en film, der er klassificeret som musik (i gruppe 78.3-78.8 "Musikalier og musikoptagelser"), også katalogiseres efter musikreglerne, og at en filmoptagelse, der er klassificeret som film (i gruppe 77 med undergrupper), katalogiseres efter filmreglerne. Herudover kan der være behov for i noter at beskrive den del af indholdet (musik/film), som ikke tilgodeses via katalogiseringen.


Typer

Musik-videoer
Video eller samling af videoer hvor musikdelen består af et indspillet stykke musik, og hvor filmdelen, som kan variere fra billeder af musikerne til små spillefilm, understøtter musikken.
Katalogiseres som musik.

Live-koncerter
Herunder hører festival-optagelser, tv-shows, melodi grand prix mv.
Katalogiseres som musik, hvis vægten er på selve koncerten fremfor interviews, stemningsbilleder m.m. Betragtes i tvivlstilfælde som musik.

Revyer
Fortolkes bredt som optræden med blanding af sketches og musik, f.eks. også Linie 3, Det Brune Punktum m.fl.
Katalogiseres som film og hovedplaceres i 77.56.
Biplaceres i 78.81:6.

Operaer og operetter
Omfatter såvel sceniske opførelser som filmatiserede opførelser uden for en scene.
Katalogiseres som musik og hovedplaceres i 78.81:2 (operaer) eller 78.81:4 (operetter).
Hvis handling, dialog mv. er ændret/udvidet væsentligt ifht. det oprindelige forlæg, f.eks. den danske film Sommer i Tyrol, katalogiseres værket som film, hovedplaces i 77.7 og biplaceres i 78.81:2 eller 78.81:4.

Musicals og syngespil
Omfatter såvel sceniske opførelser som filmatiserede opførelser uden for en scene (filmmusicals).
Katalogiseres som film, hovedplaceres i 77.7 og biplaceres i 78.81:3 (syngespil) eller 78.81:5 (musicals).
Rene sanguddrag fra musicals eller syngespil katalogiseres som musik og hovedplaceres i 78.81:5.

Film med sang
Omfatter film med sangindslag, som ikke tilhører en af ovennævnte kategorier, f.eks. Pigen med paraplyerne, Dancer in the dark, The singing detective, Everyone says I love you o.l.
Katalogiseres som film, hovedplaceres i 77.7 og biplaceres ikke.

Balletter
Omfatter såvel sceniske opførelser som filmatiserede opførelser uden for en scene.
Katalogiseres som film, hovedplaceres i 77.43 og biplaceres i 78.89.

Karaoke
Behandles som musik.

Musikdokumentar
Dokumentarisk fremstilling af en musikgenre, musikepoke, musikgruppe eller –udøver mv.
Katalogiseres som film, hovedplaceres i 78.9 eller 99.4 og biplaceres i 78.3-78.8, hvis musikdelen er væsentlig, f.eks indholder hele musikstykker.

Blandet indhold
Omfatter videoer med blandede indslag af musik, fortællinger, dans og lignende.


Katalogisering af filmatiseret musik efter musikreglerne

Kodes 009 *as *bm

Opstillingkode i felt 039, f.eks. OPR (= OPERAER)

Katalogiseres med felt 100/110

Klassiske standardtitler angives i 239 + ø-felt

Titlen gengives som den er nævnt i materialet i 245.

Musikudøvere og ophavsangivelser på filmen sættes i 245.

Note i 512 om sprog på tekster i hæftet udelades.

Musikindholdet beskrives i analyser i 770/780 og 795


Nationalbibliografisk kodning

 

Danske poster, der katalogiseres som musik, optages i Danske musikoptagelser og kodes med DMO-koden.

Danske poster, der katalogiseres som film optages i Dansk billedfortegnelse og kodes med DBI-koden.


Ibrugtagning

 

Den ovenfor beskrevne katalogiseringsmåde er behandlet og godkendt i Bibliografisk Råd (BIR) og tages i brug af DBC fra ugefortegnelsene 200610.


Kontakt

Spørgsmål og kommentarer kan rettes til

Hanne Lydom Thomsen