Ny definition af musikopstillingsgruppen BLUES

Fremover defineres gruppen sådan:

Her sættes blues, gospel og spirituals. I tvivlstilfælde placeres i JAZZ eller ROCK.

Ændringen har sammenhæng med DK5-redaktionsgruppens godkendelse af et forslag fra DBC om at tage formuleringen om "de amerikanske negre" ud af noten til gruppe 78.792. Denne ændring publiceres sammen med andre DK5-rettelser omkring årsskiftet.

DBC tager den nye definition i brug nu og vil følgelig fremover placere væsentlig flere bluesudgivelser i BLUES.