Brugen af afmærkningen for klassisk standardværk ophørt

Afmærkningen, der i DanBib hidtil har fremgået af felt 990*b med indhold k og i den trykte seddelfortegnelse som en stjerne, er ophørt.

Med de mange nye dvd-udgivelser på musikområdet var det nødvendigt at revurdere ordningen, da den burde udvides til også at omfatte dvd-udgivelser, hvis den skulle fortsætte.

Koden var oprindelig tænkt som hjælp til opbygning af helt nye musiksamlinger. Vi skønner, at bibliotekerne har haft mulighed for at få etableret en solid musiksamling i de forgangne år, hvor afmærkningen har fundet sted. Vi har derfor valgt at ophøre med afmærkningen.

Kontakt

Simon Ørregaard