Nye pladeanmeldelser

DBC gennemfører i den kommende tid en række ændringer i måden hvorpå vi registrerer og formidler adgang til anmeldelser af fonogrammer. Fokus flyttes fra trykte til online anmeldelser, så vi så vidt muligt formidler direkte adgang til fuldtekstanmeldelser på nettet.


Flere kilder

Registreringen kommer til at omfatte væsentlig flere kilder end tilfældet er i dag. Vi har udvalgt en række kvalitetssteder på nettet, og der vil løbende komme nye anmeldelseskilder til. En komplet oversigt over hvilke kilder vi registrerer fra kan findes i denne beskrivelse af Pladeanmeldelser.

Vi ophører dog ikke med at indeksere trykte anmeldelser. Registrering af danske, trykte anmeldelser, der er defineret som en del af nationalbibliografien, fortsætter. Desuden fortsætter vi registreringen af de trykte kilder, der ikke umiddelbart kan erstattes af kilder på nettet.


Selektiv registrering

For at skabe rum for de nye anmeldelser registreres alle kilder – bortset fra dem, der er omfattet af nationalbibliografien – selektivt, sådan at der fokuseres på anmeldelser af udgivelser, der kommer på eller forventes at komme på G-fortegnelsen.


Ratings og citater

Den enkelte registrering udvides med gengivelse af anmeldelsens rating, altså anmelderens vurdering udtrykt ved hjælp af stjerner el.lign.

I et vist omfang medtages også citater fra anmeldelserne. Formålet er, at brugerne kan danne sig et hurtigt overblik over, hvordan en udgivelse er anmeldt.

Nye musikanmeldelser er tilgængelige i DanBib fra 1. februar 2006. I Netpunkt kan ratings og citater ses i anmeldelsesformatet.

De nye oplysninger formateres i felt 504, der gentages med rækkefølgen citat, vurdering. Felt 504 tages således som noget nyt i brug i anmeldelsesposter.

 

Eksempel på en ny pladeanmeldelsespost:

001 00 *a 2 605 504 0 *b 870973 *c 20060111150517 *d 20051222 *f a
004 00 *r n *a i
008 00 *t a *u f *a 2005 *b dk *d s *l dan *r an *v 0
009 00 *a a *g xx
010 00 *aD980828367
014 00 *a 2 605 503 2 *x ANM
016 00 *a 0 324 254 4
032 00 *x PLA200512 *x PLU200602
245 00 *a [Anmeldelse]
300 00 *a Sektion 2, s. 7
504 00 *a "Det svenske rockikon har begået en genistreg af et
nedtonet rockalbum, hvorpå han synger passioneret om sit
hudnære forhold til København ... Det her er mesterværket i
Joakim Thåströms samling"
504 00 *a Vurdering: 6/6
557 00 *a Berlingske tidende *j 2005 *V 2005-12-22 *v 2005-12-22
700 00 *aSøie Hansen*hThomas
900 00 *aHansen*hThomas Søie*xse*wSøie Hansen, Thomas*z700
s10 00 *a MUS

 

Kontakt

Simon Ørregaard