Bilag til musik på cd eller dvd

DBC forenkler formateringspraksis vedrørende diverse trykte bilag til cd'er og dvd'er. Formålet med dette er at opnå et mere ensartet informationsniveau uagtet bilagenes fysiske form ved selve registreringen. Bibliotekerne har forskellig praksis mht. klargøring af bilag og netop dette bevirker, at DBC's registering af bilag ikke kan blive optimal for alle. Den nye praksis skal øge gennemskueligheden i katalogiseringen.

Følgende ændringer indføres:

  • Der skelnes ikke længere mellem omslag, hæfter og bilag. Kun følgende fem betegnelser benyttes i 300 *d: bog, bilag, tekstbilag, kommentarbilag, tekst- og kommentarbilag. Termen "omslag" kan dog stadig forekomme i visse 512-noter (fx. "Hovedtitel fra omslag").
  • Alle bilag kodes i 009 med *ba *hxx (altså også et bilag i jewelcase, (det der tidligere blev betegnet som omslag))
  • 512-noten: Tekster på omslag, anvendes restriktivt (hvis teksten fx er trykt direkte på et digipack-omslag)
  • Tekst kodes stadig i 005 med *he

Eksempler på hvordan bilag fremover formateres:

En jewelcase/digipack med bilag uden tekst:

009 *as *gxc *ba *hxx

300 *n1 cd *d1 bilag

En jewelcase/digipack med tekstbilag:

005 *he

009 *as *gxc *ba *hxx

300 *n1 cd *d1 tekstbilag