Registrering af oplag

2010

DBC skiftede medio juni 2010 metode for registrering af oplag i Dansk bogfortegnelse.

Ændringen skete for at imødekomme flere bibliotekers ønske om at kunne nedtone oplysninger om senere oplag.

Argumentet herfor er, at brugerne ofte tror, de får et forældet materiale, når biblioteket har materialet i et tidligere oplag end det, der fremgår af katalogen. Forslaget blev præsenteret for ca. 1 år siden på Danbib-møder, hvor der var bred tilslutning til den nye metode. Det iværksættes nu efter at være forelagt Bibliografisk Råd og efter de nødvendige formatudvidelser er foretaget.

Ændringer

Posten vil fremover afspejle udgaven i felt 250 og felt 260.

De enkelte oplag vil være registreret i hvert sit felt 521 - seneste oplag i felt 521 delfelt b - forudgående oplag i felt 521 delfelt a.

Før: Nyt oplag registreret efter gammel metode

001 00 *a2 801 665 4 ...

004 00 *r n *a e

008 00 *t m *u r *a 2009 *z 200910 *b dk *d y *l dan *v 0

009 00 *a a *g xx

021 00 *e 9788770990172 *c ib. *d kr. 249,00

032 00 *a DBF201016 *x BKM201016 *x ACC200947

100 00 *a Christensen *h Henrik *4 aut

245 00 *a Mad til rigtige mænd og deres koner

250 00 *a 1. udgave *b ÷ *x 2. oplag

260 00 *a Kbh. *b Lindhardt og Ringhof *c 2010

300 00 *a 132 sider *b ill. i farver

...

520 00 *a Tidligere: 1. udgave. 2009. (1. oplag: Kbh. : DR)

521 00 *a [1. oplag] *c 2009

521 00 *b 2. oplag *c 2010

652 00 *m 64.1

...

Efter: Samme oplag registreret efter ny metode

001 00 *a 2 801 665 4 ...

004 00 *r n *a e

008 00 *t m *u r *a 2009 *z 2010 *b dk *d y *l dan *v 0

009 00 *a a *g xx

021 00 *e 9788770990172 *c ib. *d kr. 249,00

032 00 *a DBF201016 *x BKM201016 *x ACC200947

100 00 *a Christensen *h Henrik *4 aut

245 00 *a Mad til rigtige mænd og deres koner

250 00 *a 1. udgave *b ÷

260 00 *a Kbh. *b DR *c 2009

300 00 *a 132 sider *b ill. i farver

...

521 00 *a 1. oplag *c 2009

521 00 *b 2. oplag *g Lindhardt og Ringhof *c 2010

652 00 *m 64.1

...

I Dansk bogforetegnelses ugefortegnelse vil oplag fremover blive vist som:

Christensen, Henrik: Mad til rigtige mænd og deres koner

/ forfatter: Henrik Christensen. - 1. udgave. - Kbh. : DR,

2009. - 132 sider : ill. i farver. - DK 64.1.

Seneste oplag: 2. oplag. Lindhardt og Ringhof, 2010

ISBN-13: 978-87-7099-017-2 ib. : kr. 249,00.

2 801 665 4*

Uddybning af metoden

Felt 021 (ISBN) og felt 008 (*u r i kombination med årstal i i delfelt a og z) vil fortsat beskrive alle oplag af udgaven. Prisen i 021 delfelt d vil afspejle seneste oplag af udgaven.

Oplag publiceres som hidtil i Dansk bogfortegnelse.

Forskelle mellem enkelte oplag, fx. serieskift, anføres i generelle vendinger i en 520-note i begrænset omfang og ikke oplagsspecifikt.

Kun oplagsbetegnelse og udgivelsesår vil fremgå af beskrivelsen af det enkelte oplag i felt 521, ligesom evt. ændring mht. forlag vil kunne fremgå af oplagsbeskrivelsen.

I komplicerede flerbindsværker (fx skolebogsystemer) vil forlagsskift som hidtil kun fremgå af en generel note på hovedposten

(520 00 *a 2001-2004 udgivet: ....).

Forslag i forbindelse med fremvisning

I basen vil fortsat forekomme nye poster lavet efter den gamle metode (f.eks. genbrugte udenlandske poster) ligesom gamle poster ikke rettes, medmindre de opdateres til Dansk bogfortegnelse.

Såfremt oplag ønskes vist kan følgende logik anvendes:

Det undersøges, om der er tale om oplag (008 *ur) og hvis dette er tilfældet:

- Hvis 250 *x er udfyldt udskrives dette felt og evt. felt 521 ignoreres.

- Hvis felt 250*x ikke er udfyldt, udskrives det felt 521, der indeholder *b. som en note med den foranstillede tekst "Seneste oplag: "

Overgangsproblematikker

Poster, hvor et nyt oplag skal registreres til Dansk bogfortegnelse, vil så vidt muligt blive rettet til at følge den nye metode.

Bibliotekernes egne poster

Bibliotekerne er velkomne til at følge den nye praksis for registrering af oplag. En opdateret version af formateringsvejledningen for bøger er i forbindelse med implementeringen blevet publiceret på danbib.dk:

http://www.danbib.dk/docs/dm2vej_bog.pdf