Klassemærker på ph.d.-afhandlinger

Ph.d.-afhandlinger registreres fremover uden klassemærker (fra og med DBF201735). Det sker som en konsekvens af besparelse på Nationalbibliografien, og den konkrete udmøntning i form af udeladelse af klassemærker på ph.d.-afhandlinger sker efter aftale med Enheden for Biblioteker i Slots- og Kulturstyrelsen. I posterne vil det i felt 652 være udtrykt som ”Uden klassemærke”.

I løbet af få uger vil det blive muligt for folkebibliotekerne, at berige disse nationalbibliografske poster med klassemærke(r) og således overskrive "Uden klassemærke".

Andre biblioteker kan lokalt tilføje et ønsket klassemærke.

 

Kontakt: Per Nonboe

pn@dbc.dk

Oprettet