Forsøg med aldersangivelser på børnebøger

2009

DBC har af hensyn til søgning gennem længere tid arbejdet på at forbedre vores angivelser af materialernes målgruppe. På de netop afholdte DanBib-møder blev der orienteret herom.

Generelt arbejder vi hen imod, at målgrupper skal søges som kontrollerede emneord fremfor som en blanding af emneord og forskelligt formulerede noter.

Aldersangivelser

En særlig problemstilling er angivelse af målgruppe med aldersangivelser på børne/skoleområdet.

Disse er hidtil formateret som: 517 00 *a Fra 11 år

Denne form er ikke speciel søgevenlig, hvis man f.eks. søger materialer til 13-årige.

Hensigten på børneområdet er derfor fremover at angive et aldersinterval som emneord, der kan danne basis for en mere nuanceret registeroplægning og dermed forbedre søgemulighederne.

Fremtidig praksis:

666 00 *u for 11-13 år

For at undersøge om det reelt er muligt altid at angive målgruppen som et interval, iværksætter vi et forsøg på bogområdet. Under forsøget vil formateringen af aldersangivelser ske som emneord i felt 666 *u.

I forsøget vil indgå nye 1. udgaver af børnebøger i bibliotekskatalogiseringsugerne 200910 til 200913 og evt. 200914.

Herefter evaluerer vi formen.

Aldersangivelser på ovenstående materialer fra forsøget vil skulle søges som målgruppeemneord (nb og lnb).

Hvis forsøget bliver permanent tages der stilling til supplerende forbedringer af søgemulighederne, - sådan så det i tilfældet for 11-13 år også bliver muligt at søge på 12 år i Danbib og bibliotek.dk.

Hvis I i forsøgsperioden støder på ting der undrer jer eller har kommentarer til den nye praksis, er I meget velkommen til at henvende jer.

Nærmere beskrivelse af de retningslinjer, der vil være gældende for forsøget

Som overordnet regel anføres ved aldersangivelsen den primære målgruppe, idet forlagets intention med bogen følges.

  • Den øverste alder, der angives, er 15 år.
  • I princippet skal alt BS-afmærket skøn- og faglitteratur indeholde en aldersangivelse for hvornår materialet kan læses og forstås af barnet.
  • Titler, der henvender sig til børn der ikke er selvlæsende (f.eks. billedbøger til 0-6-årige) underforstås dog altid formidlet af en voksen.
  • Titler beregnet til undervisning, som kun er S-afmærkede, får fremover kun klassetrin og ikke aldersangivelse.
  • Faglitteratur, der oprindeligt er tiltænkt voksne men også kan bruges af større børn, får ikke aldersangivelse (f.eks. Gyldendals røde ordbøger, atlas mv.)
  • Skønlitteratur, der både er for unge og voksne og er klassificeret som voksenbog, får ikke aldersangivelse (f.eks. Den kroniske uskyld)

Højtlæsning, formidling mv.

Fremover anføres oplysninger om bogens egnethed til højtlæsning, formidling og selvlæsning som emneord fremfor som note i felt 517.

Skønlitterære titler, der er direkte beregnet på eller helt oplagt er egnet for højtlæsning af en voksen til et barn - småbørnsbøger og i få tilfælde bøger til større børn om et svært emne - får fremover emneordet

666 00 *u højtlæsning for 5-6 år

Faglitterære titler, der er direkte beregnet på eller helt oplagt er egnet til formidling af en voksen til et barn, selvom barnet selv kan læse, får fremover emneordet

666 00 *u formidling for 10-12 år

Ved helt oplagt forstås f.eks. at indholdet henvender sig til barnet men at teksten/anvisninger ikke kan forventes at kunne læses/forstås af barnet eller at indholdet er af en sådan alvorlig karakter at en dialog med en voksen en anbefalelsesværdig.

Ved faglitteratur kan en selvlæsningsalder samtidig angives som

666 00 *u formidling for 5-7 år

666 00 *U for 9-12 år *u selvlæsning for 9-12 år

Retningslinjerne vil kunne blive justeret under forsøget.

Letlæsningsbøger

Noten Let at læse vil fremover blive formateret som målgruppeemneord:

666 00 *u let at læse

Kontakt

Hanne Hørl Hansen