Aldersangivelse som emneord - ændring af praksis på bibliotekskatalogiserede børne- og skolematerialer

28. juli 2012

Hidtil har aldersemneord (brugt fra 2009) været inddateret som en streng fx for 5-7 år.
Fra 1. juli 2012 vil hver alder optræde i eget felt, så hver alder kan søges alene og vil blive vist alene.
I DanBib har hver enkelt alder hidtil kunne søges separat, idet der blev foretaget en udfoldning af for-til alderen søgemæssigt.
Ved allerede i inddateringen at udfolde aldersangivelserne kan bibliotekerne lettere få tilsvarende søgemæssig glæde af disse i deres egen katalog.

Før:
666 *0 *u for 4-6 år

Efter:
666 *0 *u for 4 år
666 *0 *u for 5 år
666 *0 *u for 6 år

Berørte poster fra DBC og folkebibliotekernes fra perioden 2009-2012 vil blive rettet.

Der vil også ske ændringer i de emneord, hvor højtlæsning på skønlitteratur indgår sammen med alder (666 *0 *u for højtlæsning og 666 *0 *u for 5 år) og endvidere ved emneord kombineret med aldersangivelse på faglitteratur (fx 666 *0 *u formidling for 5 år og 666 *0 *u selvlæsning for 10 år). Noten Let at læse konverteres til emneordet: Let at læse.

Flere emneord på alder:
Der vil i sensommeren/det tidlige efterår  2012 yderligere ske en konvertering af de tidligere 517-aldersnoter (fra 1980’erne – 2009) til aldersemneord. Reglen for konverteringen vil være, at der dannes aldersemneord på fra-alderen nævnt i noten  + de to efterfølgende aldersangivelser:

Før:
517 *&1 Fra 9 år

Efter:
666 *0 *u for 9 år
666 *0 *u for 10 år
666 *0 *u for 11 år

Ved alderen ”fra 15 år” lægges kun 1 år til, da den øverste aldersgrænse for børnebøger er 16 år, og kun 517-noter med ”ren” alder konverteres til emneord efter denne ”2-års-regel”.

Alle rettelser vil  blive udsendt i dataleverancer.

Kontakt

Per Nonboe