Ændret praksis vedr. børnebøger: serieregistrering foretrækkes fremfor registrering som flerbindsværk

5. april 2013


Ved mange børnebøger kan det være svært at afgøre, hvorvidt der er tale om et flerbindsværk eller en serie.

Når de almindelige katalogiseringsregler følges, er en del skøn ind over valg af katalogiseringsmetode, hvorfor udfaldet ikke altid er helt gennemskueligt.

På baggrund af en henvendelse fra et bibliotek havde vi derfor tilbage i november/december 2012 en dialog på profblog om, hvordan bibliotekerne helst så den stigende mængde børnebøger, der kan beskrives såvel som flerbindsværk som serie, registreret.

Tilbagemeldingerne var klare: Hvis det kan lade sig gøre, ønskede man, at vi trak til serieregistrering.
http://profblog.bibliotek.dk/archive/2012/11/15/boerneboeger-serieregistrering-eller-flerbindsvaerk

Dette ønske imødekommer vi nu og vores praksis, der pt. udelukkende vedrører skønlitterære børne- og ungdomsserier, vil fra 2013 uge 14 være følgende:


Seriekatalogisering:

Vælges når materialet fremtræder som del af en serie, men også i de tilfælde, hvor en fælles titel i den primære kilde står fremhævet i forhold til en specifik titel for delen.

Den fælles titel kan godt have anderledes typografi og eller være logo-agtig.

Den ofte fremhævede fælles titel citeres først i 245*a, og dernæst – efter en tankestreg – den specifikke titel. Der laves en 745 på den specifikke titel.

Den fælles titel bruges også som serietitel i 440 uden skarp parentes.

Ved unummererede serier tilføjes nummerering i skarp parentes i 440*v allerede ved registrering af 1. del for at undgå tilføjelse af samhørende-note i 526.

Hvis en evt. nummerering indgår som del af fællestitlen eller står mellem fællestitlen og den specifikke titel for delen i den primære kilde, benyttes fællestitlen kun som serietitel i 440 og den specifikke titel for delen bliver titel i 245*a.


Eksempel 1: (Fællestitlen er fremhævet på titelsiden og ingen nummerering)

100 00 *a Garcia *h Kami *4 aut
241 00 *a Beautiful creatures
245 00 *a Beautiful creatures - stormvind
440 00 *0 *a Beautiful creatures *V 1 *v [1]
745 00 *a Stormvind


Eksempel 2: (Fællestitlen er fremhævet på titelsiden med nummerering)

100 00 *a Schwartz *h Sandra *4 aut
245 00 *a Dronningens hævn
440 00 *0 *a Myrernes rige *v 1

Flerbindskatalogisering:

Vælges kun når materialet klart fremtræder som del af et flerbindsværk: Dvs. ved materialer der kun har en fællestitel og en bind-nummerering, ved  materialer hvor bindtitlen ikke fremgår af titelsiden og ved materialer, hvor bindtitlen ikke kan stå alene.

I tvivlstilfælde trækkes til seriekatalogisering.


BEMÆRK

- at ovenstående praksis kun gælder for katalogisering af skønlitterære børnebogsserier. Serier og flerbindsværker med faglitteratur eller voksen skønlitteratur følger hidtidig praksis ved valg af katalogiseringsmetode.


- ved oplag, nye udgaver og nye bind af eksisterende skønlitterære serier/flerbindsværker følges som hovedregel den hidtidige valgte katalogiseringsmetode for at undgå omkatalgiseringer, forskellig placering af bind i samme serie mv.

Den ny praksis gælder således kun for nye serier.

Kontakt

Hanne Hørl Hansen