Ophør af registrering af visse publikationer for KB og SB

2006

DBC ophørte i uge 200650 med at registrere publikationer, der faldt uden for Optagelseskriterierne til Dansk Bogfortegnelse, for Det Kongelige Bibliotek (KB) og Statsbiblioteket (SB). Ordningen kørte fra uge 200620 til uge 200650.

Poster, der har været oprettet som en del af ordningen, vil indeholde katalogkoden KBP eller katalogkoden SBP i felt 032 delfelt x.

Publikationerne blev registreret på et minimumsniveau, hvilket f.eks. indebærer, at posterne fra denne ordning ikke indeholder DK5-klassemærke, pris m.m.

Kommentarer og spørgsmål
Kirsten Pødenphant