Kodning af billedbøger og tegneserier i felt 008 *d

2011

Dansk bogfortegnelse tog den 1.4. 2011 nye koder for henholdsvis tegneserier (koden 1) og billedbøger (koden 2) i 008 delfelt d i brug. Koderne er indført aht. Biblioteksafgiften.

Anvendelsen fremgår af danMARC2:

"Koderne 1 og 2 anvendes, når der er tale om materialer, hvor tekst og illustrationer må betragtes som ligeværdige og i samspil (materiale katalogiseret efter 1/9a).

Koden 2 anvendes desuden til pegebøger for børn uden tekst."

Koderne har redundans til opstillingsignaturerne te og bi i felt 038, men da felt 038 ikke i sig selv er en kodning for indholdet men blot en opstillingssignatur, der vil kunne ændre sig efter behov og fordi opstillingssignaturer ikke indgår i det nationalbibliografiske niveau, er den nye kodning indført.

Felt 038 vil som hidtil fremgå af posterne.

Forskellene for bibliotekerne er:

  • at den nye kode fremover vil kunne ses i nationalbibliografiske poster i felt 008
  • at felt 038 fremover også kan forekomme på rene nationalbibliografiske poster, der ikke er bibliotekskatalogiseret
  • at koden fra 008 ifølge Praksisregler for søgeveje vil indgå i søgning på linje med indholdet af felt 038 (søgekode bs)