Katalogisering af udenlandske bøger - niveau

18. december 2013

DBC har indgået aftale med centralbibliotekerne i Gentofte, Herning, Odense, Roskilde, Vejle og Aalborg om katalogisering af deres udenlandske bøger.

Bibliotekerne vil selv forkatalogisere disse og når bogen modtages, vil den blive færdigkatalogiseret af DBC indenfor 2 dage efter modtagelsen.

Når folkebiblioteker udenfor aftalen støder på forkatalogiseringer, kan de enten vælge at afvente, at DBC færdigkatalogiserer materialet, eller vælge at overtage den foreløbige post og færdiggøre katalogiseringen.

Aftalen vil være i drift fra 2014, men DBC’s katalogisering af udenlandsk materiale indledes allerede nu med, at DBC på centralbibliotekernes  vegne katalogiserer en stor mængde bøger indkøbt på Frankfurtmessen. Disse vil dog umiddelbart blive katalogiseret uden oprettelse af foreløbige poster, men på det fremtidige niveau som beskrevet nedenfor .

Bibliotekernes foreløbige poster vil indeholde følgende data:

001 00 *a *b *c *d *f a
002 00 *b  *c   *x
004 00 *r n *a e
008 00 *t m *bxx *l und *v 4
009 00 *a a *g xx
021 00 *e <evt. 13-cifret ISBN> *x <evt. 10-cifret ISBN>  Enten e eller x skal være tilstede
100 00 *a <evt. efternavn> *h <evt. fornavn>
245 00 *a <Hovedtitel>
250 00 *a <Evt. udgave>
652 00 *m Uden klassemærke
s10 00 *a <Biblioteksnummer>

Når DBC færdigkatalogiserer materialet på vegne af centralbibliotekerne er følgende niveau aftalt:

 • nødvendige søgekoder, såsom udgivelsesår og -land, sprog, materialebetegnelse osv.
  Katalogiseringsniveauet vil være 4
 • ISBN-nummer
 • forfatter (kontrolleret navneform), illustrator, redaktør (normalt ukontrolleret hvis ikke hovedophav)
 • beskrivelse: titel, evt. undertitel, udgavebetegnelse, forlag og forlagets hjemsted, udgivelsesår, sidetal,
  illustrationsangivelse, evt. størrelse på bogen
 • seriebetegnelse
 • klassemærke
 • en indholdsbeskrivende note på bogens sprog kopieres til felt 504 eller hvis relevant en indholdsciterende note
  kopieres til felt 530, såfremt sådanne noter  findes i vores kilde til genbrug af registrering.

På skønlitteratur anføres derudover et eller to af følgende genreemneord, såfremt disse er relevante:

krimi
science fiction
fremtidsfortællinger
fantasy
spændende bøger
psykologisk thriller
kærlighed
historie
slægtsromaner
biografiske romaner

På faglitteratur anføres udover den basale beskrivelse danske kontrollerede emneord.

Niveauet er fastlagt i samarbejde med centralbibliotekerne i en afvejning mellem behov og økonomi.

Herudover vil DBC’s praksis for genbrug ved katalogiseringen af udenlandske bøger resultere i, at langt flere titler fremover vil fremtræde med noter på bogens sprog frem for dansk.
Tidligere har hovedreglen været, at sproget i indholdsbeskrivende noter var dansk uanset bogens sprog.  Der er både formidlingsmæssige fordele og ulemper herved. I dette tilfælde er valget truffet ud fra ønsket om rationelt genbrug.

Folkebiblioteker udenfor aftalen kan selvfølgelig også vælge at følge niveauet i deres katalogiseringer af udenlandske bøger, - herunder genbruge data på andre sprog end dansk.

Ejerkoderne på posterne vil fortsat være bibliotekets og ikke DBC’s. Andre biblioteker er velkomne til at rette og udbygge posterne og derved overtage disse.

Kontakt

Hanne Hørl Hansen