Musik

Musik crp

BKM-koder på netmusik

BKM-koder på netmusik hah

Fra uge 201748 sætter vi BKM-koder på biblioteksrelevant netmusik.

 

Nettet er det primære publiceringsmedie for megen musik og det bør afspejles i vores bibliotekskatalogisering.

 

I den fysiske verden betyder BKM-koden, at materialet kan købes, men på nettet kommer og går løsninger og dermed adgang.

 

Vi må derfor i højere grad opfatte BKM-kodningen på netområdet som udtryk for relevans for biblioteker frem for vished om tilgængelighed.

 

Den foreslåede praksis er parallel med bogområdet, hvor e-bøger får tildelt BKM-koder uanset om de aktuelt er tilgængelige på f.eks. e-Reolen eller ej.

På en nyligt afholdt temadag for musikbibliotekarer var der positive tilkendegivelser omkring forslaget.

 

Hvis BKM-kodningen af netmusik giver jer problemer i forhold til BKM-søgninger med andre formål, giver vi gerne vejledning herom.

 

Vi forventer på et senere tidspunkt at påføre BKM-koder retrospektivt på relevante netmusik-registreringer.

Kontakt: Hanne Lydom Thomsen

hlt@dbc.dk

 

 

Bilag til musik på cd eller dvd

Bilag til musik på cd eller dvd crp

DBC forenkler formateringspraksis vedrørende diverse trykte bilag til cd'er og dvd'er. Formålet med dette er at opnå et mere ensartet informationsniveau uagtet bilagenes fysiske form ved selve registreringen. Bibliotekerne har forskellig praksis mht. klargøring af bilag og netop dette bevirker, at DBC's registering af bilag ikke kan blive optimal for alle. Den nye praksis skal øge gennemskueligheden i katalogiseringen.

Følgende ændringer indføres:

 • Der skelnes ikke længere mellem omslag, hæfter og bilag. Kun følgende fem betegnelser benyttes i 300 *d: bog, bilag, tekstbilag, kommentarbilag, tekst- og kommentarbilag. Termen "omslag" kan dog stadig forekomme i visse 512-noter (fx. "Hovedtitel fra omslag").
 • Alle bilag kodes i 009 med *ba *hxx (altså også et bilag i jewelcase, (det der tidligere blev betegnet som omslag))
 • 512-noten: Tekster på omslag, anvendes restriktivt (hvis teksten fx er trykt direkte på et digipack-omslag)
 • Tekst kodes stadig i 005 med *he

Eksempler på hvordan bilag fremover formateres:

En jewelcase/digipack med bilag uden tekst:

009 *as *gxc *ba *hxx

300 *n1 cd *d1 bilag

En jewelcase/digipack med tekstbilag:

005 *he

009 *as *gxc *ba *hxx

300 *n1 cd *d1 tekstbilag

Brug af versaler på skæringstitler

Brug af versaler på skæringstitler crp

Metadata genbruges i stigende grad systemer imellem, og DBC står for at påbegynde import af metadata til brug i registreringsarbejdet. For at gøre rationalet heri optimalt, har vi valgt fremover at acceptere, at titler på skæringer kan optræde med varianter i brugen af versaler frem for efter gældende retskrivning. Man vil således fremover kunne se skæringstitler hvor hvert ord indledes med stort, og andre titler, hvor dette ikke er tilfældet.

Denne rationelle løsning er valgt, da den ikke medfører søgemæssige konsekvenser.

Brugen af afmærkningen for klassisk standardværk ophørt

Brugen af afmærkningen for klassisk standardværk ophørt crp

Afmærkningen, der i DanBib hidtil har fremgået af felt 990*b med indhold k og i den trykte seddelfortegnelse som en stjerne, er ophørt.

Med de mange nye dvd-udgivelser på musikområdet var det nødvendigt at revurdere ordningen, da den burde udvides til også at omfatte dvd-udgivelser, hvis den skulle fortsætte.

Koden var oprindelig tænkt som hjælp til opbygning af helt nye musiksamlinger. Vi skønner, at bibliotekerne har haft mulighed for at få etableret en solid musiksamling i de forgangne år, hvor afmærkningen har fundet sted. Vi har derfor valgt at ophøre med afmærkningen.

Kontakt

Simon Ørregaard

Delfelt *7 i musikposter

Delfelt *7 i musikposter crp

Hvor 2 (eller flere) titler typografisk er adskilte af skråstreg, formateres begge (alle) titlerne i *a eller *v - afhængig af om det er uddragstitler (*v) eller almindelige titler (*a), foran skråstregen indsættes: *7 dvs. *7/*v eller *7/*a

Hvor der mellem 2 dele af en titel (f.eks recitativ og arie) er indsat udeladelsestegn ( ... ), formateres begge dele af titlen i hvert sit delfelt, udeladelsestegnet formateres i *7: hård blank...hård blank dvs.

*7# ...# *v eller *7# ...# *a

Delfelt *7 kan også anvendes, hvor man ønsker opslag på en titel, der indgår i en sproglig sammenhæng uden typografiske skilletegn.

Foran titlen inddateres: *7 hård blank*u dvs. *7# *u

Efter:

Foran:

Tegnbeskrivelse:

Eksempel

 

(*v

hård blank

*7# (*v

 

(*a

hård blank

*7# (*a

)

*a

blank-semikolon-hård blank

*7) ;# *a

)

*u

blank-kolon-hård blank

*7) :# *u

)

*c

blank-kolon-hård blank

*7) :# *c

)

*p

blank-lighedstegn-hård blank

*7) =# *p

)

*e

blank-skråstreg-hård blank

*7) /# *eEksempler:

Felt 239

*tLes ¤miserables*7# (*vOne day more*7)*Øbrymer. blandet kor*øFor blandet kor, ved Mark A. Brymer
vises som:
[Les ¤miserables (One day more)]

*tKantate, HWV 122*7# (*vDeh lascia addolcire*7) :# *uApollo e Dafne*uLa terra è liberata*Øknipschild*øVed Ann Knipschild
vises som:
[Kantate, HWV 122 (Deh lascia addolcire) : Apollo e Dafne : La terra è liberata]


Felt 739

Brug af delfelt *7 i felt 739 er helt parallel til brugen i felt 239, dog skal indholdet af felt 739 ikke udlægges i skarpe parenteser.


Felt 795

*aSuite for orkester nr. 3, D-dur, BWV 1068*7# (*vAir*7) ;# *aSuite for lut, e-mol, BWV 996 (Bourrée)*aKantate nr. 147*7# (*vJesus bleibet meine Freude*7) :# *uHerz und Mund und Tat und Leben*aKantate nr. 208*7# (*vSchafe konnen sicher weiden*7) :# *uWas mir behagt, ist nur die muntre Jagd*uJagtkantate *aNotenbuchlein fur Anna Magdalena Bach 1725*7# (*vMenuet for klaver, G-dur, BWV Anh. 114*7) ;# *aPræludium for lut, c-mol, BWV 999
vises som:
Suite for orkester nr. 3, D-dur, BWV 1068 (Air) ; Suite for lut, e-mol, BWV 996 (Bourrée) ; Kantate nr. 147 (Jesus bleibet meine Freude) : Herz und Mund und Tat und Leben ; Kantate nr. 208 (Schafe konnen sicher weiden) : Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd : Jagtkantate ; Notenbuchlein fur Anna Magdalena Bach 1725 (Menuet for klaver, G-dur, BWV Anh. 114) ; Præludium for lut, c-mol, BWV 999

*aAve Maria*cefter*7# *uCavalleria rusticana (Intermezzo)
vises som:
Ave Maria : efter Cavalleria rusticana (Intermezzo)

*aDon Juan*7# (*vDon Ottavio, son morta*7# ...# *vOr sai chi l'onore*vCalmatevi, idol mio*7# ...# *vNon mi dir bell'idol mio*7) /# *ePeter Bronder, tenor*aMisera, dove son!*7# ...# *aAh! non son io che parlo, Köchel 369
vises som:
Don Juan (Don Ottavio, son morta ... Or sai chi l'onore ; Calma-tevi, idol mio ... Non mi dir bell'idol mio) / Peter Bronder, tenor ; Misera, dove son! ... Ah! non son io che parlo, Köchel 369

*aParafraser for klaver over sange af Mendelssohn, S 547*7# (*a Auf Flugeln des Gesanges*aSonntagslied *aReiselied*aNeue Liebe*aFruhlingslied *aWinterlied*aSuleika*7) ;# *aReminiscenser af Donizettis Lucrezia Borgia, S 400
vises som:
Parafraser for klaver over sange af Mendelssohn, S 547 (Auf Flugeln des Gesanges ; Sonntagslied ; Reiselied ; Neue Liebe ; Fruhlingslied ; Winterlied ; Suleika) ; Reminiscenser af Donizettis Lucrezia Borgia, S 400

*aWhoville medley*7# (*aPerfect Christmas night*7/*aGrinch*7) ;# *aThe ¤shape of things to come*cincludes:*7# *uHappy who-lidays
vises som:
Whoville medley (Perfect Christmas night/Grinch) ; The ¤shape of things to come : includes: Happy who-lidays

*aBørnenes jul, opus 36*7# (*vJuletræet*7# (*vDrengenes runddans*7))
vises som:
Børnenes jul, opus 36 (Juletræet (Drengenes runddans))

Formatering af Super Audio CD (SACD) rettes

Formatering af Super Audio CD (SACD) rettes crp

Der udgives både ordinære SACD'er og hybrid SACD'er; de første kan kun spilles på særlige SACD-afspillere, de sidste indeholder både et cd-lag og et SACD-lag og kan derfor også afspilles på almindelige cd-afspillere.
Det er kun den sidste type, der tilbydes i G-fortegnelsen, men begge typer medtages i nationaldiskografien.

Nuværende formatering af hybrid SACD:
300 00 *n 1 cd/sacd
512 00 *a Hybrid SACD - kan afspilles på Super Audio CD- og almindelig cd-afspiller

Fremtidig formatering af hybrid SACD:
300 00 *n 1 cd *e hybrid SACD
512 00 *a Kan afspilles på Super Audio CD- og almindelig cd-afspiller

Felt 300 vises som:
1 cd (hybrid SACD)

Fremtidig formatering af SACD:
300 00 *n 1 cd *e SACD
512 00 *a Kan kun afspilles på Super Audio CD-afspiller

Felt 300 delfelt *e er søgbart i Netpunkt (DanBib) og bibliotek.dk med søgekoderne: ts (ordsøgning) og lts (frasesøgning).

Den ændrede formatering træder i kraft med SFG200423. Alle SACD-titler, der har været tilbudt i G-fortegnelsen, rettes samtidigt.

Kontakt:

Dan Nybo Jensen

Formatering af skæringer/tracks i 795/770/780

Formatering af skæringer/tracks i 795/770/780 crp

DBC vil fremover registrere skæringer i den rækkefølge, de forekommer på cd'en / i noden. (Hidtil har vi ved registrering af antologier samlet bidrag af samme udøver i ét 795-felt uden hensyn til rækkefølgen af numrene på materialet).

Den nye praksis har i en produktionsmæssig sammenhæng flere fordele: mulighed for genbrug af data fra andre kilder, f.eks. eksterne databaser, enklere mulighed for at eksperimentere med egentlige skæringsposter, forenklinger i selve registreringsprocessen mv.

Ændringen betyder, at bibliotekerne fremover får vist indholdsnoten, så den tilsvarer materialets rækkefølge, med mindre biblioteket eller dets systemleverandør koder visformaterne så avanceret, at værker af samme ophav samles i visningen.

Praksis

Hver enkelt skæring på en udgivelse registreres i sit eget felt efter nedenstående principper:

Antologier

Hver skæring registreres i sit eget 795-felt med tilhørende 770/780-felt og i den rækkefølge, skæringen optræder i posten.

For den klassiske musiks vedkommende bliver der ikke tale om at registrere hver sats for sig, men at det enkelte værk får sit eget 795-felt. Skæringsniveau er med andre ord i denne forbindelse værkniveau

Eksempel :

770 00 *å11 *a Reichhardt *h Poul

795 00 *å11 *a Nissernes vagtparade

770 00 *å12 *a Stenz *h Maria

795 00 *å12 *a Det lugter af jul

 

780 00 *å13 *a Nyborg-Jensens Piger og Drenge

795 00 *å13 *a Nu er det december

780 00 *å14 *a Nyborg-Jensens Piger og Drenge

795 00 *å14 *a Julemandens rejse

780 00 *å15 *a Bjørn & Okay

795 00 *å15 *a Søren Banjomus

780 00 *å16 *a Nyborg-Jensens Piger og Drenge

795 00 *å16 *a Det tripper og trasker *u Nisse polska

770 00 *å17 *a Winckler *h Gustav

795 00 *å17 *a Juleaftens alfabet

Øvrige

Hver skæring registreres i sit eget 795-felt.

Hvis der ikke - ved hjælp af å-feltnummerator - er tilknyttet et 770/780-felt til feltet, refererer skæringen automatisk til det 100/110-felt, der er i posten.

Eksempel:

100 00 *a Park *h Jakob

245 00 *a Tales from a lost poet

795 00 *å11 *a Bewitched

795 00 *å12 *a In your white dress

795 00 *å13 *a Cosmic infatuation

795 00 *å14 *a Et ¤sted mellem årstider

795 00 *å15 *a This is not a fairy tale

Som en udløber af praksisændirngerne, ophører DBC med at tildelte analytiske emneordsstrenge på det klassiske område. Der vil fremover kun optræde en fælles emneordsstreng i posten.

Ændringerne beskrevet ovenfor kommer også til at gælde noderegistreringen.

Katalogisering af filmet musik

Katalogisering af filmet musik crp

Følgende beskrivelse omfatter film, videogrammer, dvd’er og lignende materialer med levende billeder, hvoraf musikken udgør et væsentligt element på enten hele materialet eller dele heraf.

Vi har opdelt filmoptagelserne i typer efter indholdets art, vel vidende at der altid vil være udgivelser, der falder udenfor disse kategorier.

I sådanne tilfælde må man ud fra en samlet vurdering af film, musik, titelbilleder, originalt opbevaringsudstyr og evt. ledsagende materiale så vidt muligt skønne, om musikken illustrerer billederne (underlægningsmusik) eller om billederne illustrerer musikken!

Hovedprincippet i nedenstående kategorisering er, at det skal være så enkelt og nemt for både DBC og brugerne at gennemskue, om en film/musik-optagelse skal katalogiseres efter filmreglerne eller efter musikreglerne. Udgangspunktet er, at katalogiseringen følger DK5-klassemærket, d.v.s. at en film, der er klassificeret som musik (i gruppe 78.3-78.8 "Musikalier og musikoptagelser"), også katalogiseres efter musikreglerne, og at en filmoptagelse, der er klassificeret som film (i gruppe 77 med undergrupper), katalogiseres efter filmreglerne. Herudover kan der være behov for i noter at beskrive den del af indholdet (musik/film), som ikke tilgodeses via katalogiseringen.


Typer

Musik-videoer
Video eller samling af videoer hvor musikdelen består af et indspillet stykke musik, og hvor filmdelen, som kan variere fra billeder af musikerne til små spillefilm, understøtter musikken.
Katalogiseres som musik.

Live-koncerter
Herunder hører festival-optagelser, tv-shows, melodi grand prix mv.
Katalogiseres som musik, hvis vægten er på selve koncerten fremfor interviews, stemningsbilleder m.m. Betragtes i tvivlstilfælde som musik.

Revyer
Fortolkes bredt som optræden med blanding af sketches og musik, f.eks. også Linie 3, Det Brune Punktum m.fl.
Katalogiseres som film og hovedplaceres i 77.56.
Biplaceres i 78.81:6.

Operaer og operetter
Omfatter såvel sceniske opførelser som filmatiserede opførelser uden for en scene.
Katalogiseres som musik og hovedplaceres i 78.81:2 (operaer) eller 78.81:4 (operetter).
Hvis handling, dialog mv. er ændret/udvidet væsentligt ifht. det oprindelige forlæg, f.eks. den danske film Sommer i Tyrol, katalogiseres værket som film, hovedplaces i 77.7 og biplaceres i 78.81:2 eller 78.81:4.

Musicals og syngespil
Omfatter såvel sceniske opførelser som filmatiserede opførelser uden for en scene (filmmusicals).
Katalogiseres som film, hovedplaceres i 77.7 og biplaceres i 78.81:3 (syngespil) eller 78.81:5 (musicals).
Rene sanguddrag fra musicals eller syngespil katalogiseres som musik og hovedplaceres i 78.81:5.

Film med sang
Omfatter film med sangindslag, som ikke tilhører en af ovennævnte kategorier, f.eks. Pigen med paraplyerne, Dancer in the dark, The singing detective, Everyone says I love you o.l.
Katalogiseres som film, hovedplaceres i 77.7 og biplaceres ikke.

Balletter
Omfatter såvel sceniske opførelser som filmatiserede opførelser uden for en scene.
Katalogiseres som film, hovedplaceres i 77.43 og biplaceres i 78.89.

Karaoke
Behandles som musik.

Musikdokumentar
Dokumentarisk fremstilling af en musikgenre, musikepoke, musikgruppe eller –udøver mv.
Katalogiseres som film, hovedplaceres i 78.9 eller 99.4 og biplaceres i 78.3-78.8, hvis musikdelen er væsentlig, f.eks indholder hele musikstykker.

Blandet indhold
Omfatter videoer med blandede indslag af musik, fortællinger, dans og lignende.


Katalogisering af filmatiseret musik efter musikreglerne

Kodes 009 *as *bm

Opstillingkode i felt 039, f.eks. OPR (= OPERAER)

Katalogiseres med felt 100/110

Klassiske standardtitler angives i 239 + ø-felt

Titlen gengives som den er nævnt i materialet i 245.

Musikudøvere og ophavsangivelser på filmen sættes i 245.

Note i 512 om sprog på tekster i hæftet udelades.

Musikindholdet beskrives i analyser i 770/780 og 795


Nationalbibliografisk kodning

 

Danske poster, der katalogiseres som musik, optages i Danske musikoptagelser og kodes med DMO-koden.

Danske poster, der katalogiseres som film optages i Dansk billedfortegnelse og kodes med DBI-koden.


Ibrugtagning

 

Den ovenfor beskrevne katalogiseringsmåde er behandlet og godkendt i Bibliografisk Råd (BIR) og tages i brug af DBC fra ugefortegnelsene 200610.


Kontakt

Spørgsmål og kommentarer kan rettes til

Hanne Lydom Thomsen

Links til MySpace på musikoptagelser

Links til MySpace på musikoptagelser crp

Fra 200802 vil vi påføre links til MySpace ved registreringen af nye musikoptagelser.

Linket påføres, hvis det umiddelbart er til at finde på registreringstidspunktet. Det kan være et link til smagsprøver på den aktuelle udgivelse men kan også være et generelt link til kunstnerens MySpace-side.

Linket er tænkt anvendt både som appetitvækker overfor brugerne og som hjælp i materialevalget.

Pt. har vi ikke planlagt løbende vedligeholdelse af links til MySpace. Man vil derfor kunne støde på døde links, når en side nedlægges eller lign.

Formateringen vil se ud som i dette eksempel:

529 00 *a MySpace *u http://www.myspace.com/pyramidy

Ny definition af musikopstillingsgruppen BLUES

Ny definition af musikopstillingsgruppen BLUES crp

Fremover defineres gruppen sådan:

Her sættes blues, gospel og spirituals. I tvivlstilfælde placeres i JAZZ eller ROCK.

Ændringen har sammenhæng med DK5-redaktionsgruppens godkendelse af et forslag fra DBC om at tage formuleringen om "de amerikanske negre" ud af noten til gruppe 78.792. Denne ændring publiceres sammen med andre DK5-rettelser omkring årsskiftet.

DBC tager den nye definition i brug nu og vil følgelig fremover placere væsentlig flere bluesudgivelser i BLUES.

Nye pladeanmeldelser

Nye pladeanmeldelser crp

DBC gennemfører i den kommende tid en række ændringer i måden hvorpå vi registrerer og formidler adgang til anmeldelser af fonogrammer. Fokus flyttes fra trykte til online anmeldelser, så vi så vidt muligt formidler direkte adgang til fuldtekstanmeldelser på nettet.


Flere kilder

Registreringen kommer til at omfatte væsentlig flere kilder end tilfældet er i dag. Vi har udvalgt en række kvalitetssteder på nettet, og der vil løbende komme nye anmeldelseskilder til. En komplet oversigt over hvilke kilder vi registrerer fra kan findes i denne beskrivelse af Pladeanmeldelser.

Vi ophører dog ikke med at indeksere trykte anmeldelser. Registrering af danske, trykte anmeldelser, der er defineret som en del af nationalbibliografien, fortsætter. Desuden fortsætter vi registreringen af de trykte kilder, der ikke umiddelbart kan erstattes af kilder på nettet.


Selektiv registrering

For at skabe rum for de nye anmeldelser registreres alle kilder – bortset fra dem, der er omfattet af nationalbibliografien – selektivt, sådan at der fokuseres på anmeldelser af udgivelser, der kommer på eller forventes at komme på G-fortegnelsen.


Ratings og citater

Den enkelte registrering udvides med gengivelse af anmeldelsens rating, altså anmelderens vurdering udtrykt ved hjælp af stjerner el.lign.

I et vist omfang medtages også citater fra anmeldelserne. Formålet er, at brugerne kan danne sig et hurtigt overblik over, hvordan en udgivelse er anmeldt.

Nye musikanmeldelser er tilgængelige i DanBib fra 1. februar 2006. I Netpunkt kan ratings og citater ses i anmeldelsesformatet.

De nye oplysninger formateres i felt 504, der gentages med rækkefølgen citat, vurdering. Felt 504 tages således som noget nyt i brug i anmeldelsesposter.

 

Eksempel på en ny pladeanmeldelsespost:

001 00 *a 2 605 504 0 *b 870973 *c 20060111150517 *d 20051222 *f a
004 00 *r n *a i
008 00 *t a *u f *a 2005 *b dk *d s *l dan *r an *v 0
009 00 *a a *g xx
010 00 *aD980828367
014 00 *a 2 605 503 2 *x ANM
016 00 *a 0 324 254 4
032 00 *x PLA200512 *x PLU200602
245 00 *a [Anmeldelse]
300 00 *a Sektion 2, s. 7
504 00 *a "Det svenske rockikon har begået en genistreg af et
nedtonet rockalbum, hvorpå han synger passioneret om sit
hudnære forhold til København ... Det her er mesterværket i
Joakim Thåströms samling"
504 00 *a Vurdering: 6/6
557 00 *a Berlingske tidende *j 2005 *V 2005-12-22 *v 2005-12-22
700 00 *aSøie Hansen*hThomas
900 00 *aHansen*hThomas Søie*xse*wSøie Hansen, Thomas*z700
s10 00 *a MUS

 

Kontakt

Simon Ørregaard

Priser i BKM-musikposter

Priser i BKM-musikposter crp

Pr 1. januar 2009 har DBC skiftet leverandør af musik-cd'er og musik-dvd'er til registrering. De priser, vi angiver i posterne, vil derfor fremover være vores nye leverandørs priser.

De nye priser optræder første gang i poster med BKM-kode 200903. I en kort overgangsperiode vil der kunne optræde priser i en uges BKM-poster fra både vores gamle og vores nye leverandør.

Kontakt

Simon Ørregaard

Registrering af soundtracks fra film

Registrering af soundtracks fra film crp

Fremover placeres soundtracks fra film altid i filmmusik og under titel - uanset om al musikken er af en komponist eller ej, og uanset om der evt. er tale om filmatiserede musicals el. lign.

Eksempler:

039 00 *a fil

245 00 *a Fame *c original motion picture soundtrack

...

526 00 *a Af lydsporet til Kevin Tancharoens film

652 00 *m 78.81 *v 5

652 00 *p 78.81 *v 8

652 00 *p 78.7941

039 00 *a fil

245 00 *a Sin nombre *c original motion picture soundtrack *e music by Marcello Zarvos...

...

526 00 *a Af lydsporet til Cary Joji Fukunagas film

652 00 *p 78.81 *v 8

...

700 00 *a Zarvos *h Marcelo

Filmatiserede operaer placeres dog stadig som opera, hvis der er tale om hele operaen i "ren" udgave.

Kontakt

Dan Nybo Jensen

Rettelse af karaoke

Rettelse af karaoke crp

Efter at filmet musik nu katalogiseres efter musikreglerne og de gamle poster er rettet, skal dvd'er og vhs'er indeholdende karaoke også rettes til. De har hidtil været katalogiseret efter filmreglerne og har ikke haft opstilling. Fremover bliver de katalogiseret som musik og får opstillingsgruppen mmo (music minus one) som afspejler anvendelsen af materialet. Formateringen bliver således:

Karaoke-dvd med stillbilleder
005 *h y
009 *a s *b g *b a *g th
039 *a mmo
300 *n 1 dvd-video
666 *o karaoke (tilføjes til poster med emneord)

Karaoke-dvd med levende billeder
005 *h y
009 *a s *b m *b a *g th
039 *a mmo
300 *n 1 dvd-video
666 *o karaoke (tilføjes til poster med emneord)

Karoke-vhs med stillbilleder
005 *h y
009 *a s *b g *b a *g nh
039 *a mmo
300 *n 1 kassette *e VHS
666 *o karaoke (tilføjes til poster med emneord)

Karaoke-vhs med levende billeder
005 *h y
009 *a s *b m *b a *g nh
039 *a mmo
300 *n 1 kassette *e VHS
666 *o karaoke (tilføjes til poster med emneord)

Flerbindskatalogisering anvendes ikke.

De gamle poster rettes til (både DBC-poster og decentrale poster) og flerbindsværkerne omkatalogiseres til enkeltposter. Da vi ikke har materialerne i hånden, vil det være svært at afgøre, om der er stillbilleder eller levende billeder på. Materialerne bliver kodet som stillbilleder, medmindre det fremgår tydeligt, at det er levende billeder.

Disse rettelser blev sendt ud i de ordinære dataleverancer i uge 31, 2006.

Spørgsmål og kommentarer er velkomne.

Kontakt

Dan Nybo Jensen

 

Rettelse af musik-cd-poster med forkert kodning i felt 009

Rettelse af musik-cd-poster med forkert kodning i felt 009 crp
Siden overgangen til danMARC2 er music-cd'er med cd-rom-spor blevet kodet forkert i felt 009, idet disse fejlagtigt er kodet for 2 specifikke materialebetegnelser, men korrekt er kodet for 2 typer indhold - typisk indeholder en sådan post i dag:

009 *a s *g xc *b t *h tb (eller: *a s *g xc *b m *h tb)
*300 *n 1 cd/cd-rom

Omkring 1/3 af ovennævnte poster indeholder desuden:

512 *a Cd-rom-indhold:

Da der kun foreligger 1 fysisk materiale, skal den specifikke materialebetegnelse kodes ud fra den dominerende specifikke materialebetegnelse, dvs. xc - posten skal derfor kodes:

009 *a s *b t *g xc (eller: *a s *b m *g xc)
300 *n 1 cd
534 *a Indeholder også:

 

Rettelsesprocedure

Rettelsen drejer sig omkring 3.500 poster.
Både centrale og decentrale poster vil blive rettet.
Rettelserne vil ske i december 2005.

Levering
Rettede "ikke-DBC"-poster udsendes løbende i dataleverancerne med decentrale poster. Første gang i uge 48, 2005.
Poster der tidligere har været udsendt i leverancerne "Nye og ajourførte poster" udsendes samlet i januar 2006.


Eksempler på fremtidig formateringspraksis

Det er et hovedprincip, at der er sammenhæng mellem kodningen af specifik materialebetegnelse i felt 009 og felt 300.

Når et materiale indeholder flere typer af supplerende indhold, kodes disse i følgende rækkefølge: visuel (m), auditiv (r,s), elektronisk (t), laborativ (u), trykt (a,c), dog kodes musik som første supplerende kode ved dvd-audio.

Nedenstående er eksempler på den korrekte praksis:

Musikoptagelse på cd:

009 *a s *g xc
300 *n 1 cd

 

Musikoptagelse på cd + løst hæfte:

009 *a s *g xc *b a *h xx
300 *n 2 cd'er *d 1 tekst- og kommentarhæfte

 

Musikoptagelse på cd + løst nodebilag:

009 *a s *g xc *b c *h xx
300 *n 2 cd'er *d 1 nodebilag

 

Musikoptagelse på dvd-audio:

009 *a s *g xd
300 *n 1 dvd *e dvd-audio
512 *a Kan afspilles på dvd-audio- og dvd-video-afspillere

 

Musikoptagelse på dvd-video + løst hæfte:

009 *a m *b s *g th *b a *h xx
300 *n 2 dvd-videoer *l ca. 101 min. *d 1 kommentarhæfte
 

Musikoptagelse på cd med cd-rom-indhold (levende billeder):

009 *a s *b m *g xc
300 *n 1 cd
534 *a Indeholder også:

 

Musikoptagelse på cd med cd-rom-indhold (elektronisk materiale) + løst hæfte:

009 *a s *b t *g xc *b a *h xx
300 *n 1 cd *d 1 tekst- og kommentarhæfte
534 *a Indeholder også:
 

 

Musikoptagelse på cd + musikoptagelse på dvd-audio (delvis) med levende billeder + løst hæfte:

009 *a s *g xc *b s *b m *h xd *b a *h xx
300 *n 1 cd *d 1 dvd *e dvd-audio *d 1 kommentarhæfte
512 *a Dvd-indhold: All songs in 5.1 surround sound, video documentary, lyrics, photo gallery, web link. - Kan afspilles på dvd-audio- og dvd-video-afspillere

 

Musikoptagelse på cd + musikoptagelse på dvd-video + løst hæfte:

009 *a s *g xc *b m *b s *h th *b a *h xx
300 *n 2 cd'er *d 1 dvd-video *d 1 kommentarhæfte
512 *a Dvd-indhold: 30-minute bonus dvd of live footage from the recording sessions, showing each of the six artists performing a complete aria

 

Musikoptagelse på cd + ikke-clearet bonus-dvd (med musikoptagelse - levende billeder):

009 *a s *g xc (dvd kodes ikke i 009)
300 *n 1 cd (dvd udelades i felt 300)
512 *a Udgivet med dvd: (kort indholdsbeskrivelse)
991 *o Anvendelse: Der foreligger ikke tilladelse fra rettighedshaver til udlån af dvd-videoen


Kontakt

Spørgsmål og kommentarer om rettelsen generelt sendes til Hanne Hørl Hansen

Specifikke spørgsmål og kommentarer om eksemplerne sendes til Dan Nybo Jensen

Spørgsmål om dataleverancer sendes til Hugin Eide

Sondringer på noder med hovedplacering i 78.7 eller 78.81:8

Sondringer på noder med hovedplacering i 78.7 eller 78.81:8 crp

DBC ændrer praksis for valg af sondringsdata i forbindelse med nodeudgivelser, hvor samme titel kan udkomme for flere besætninger (piano, vocal, guitar ; guitar tab edition ; bass tab edition m. fl.).

For at undgå dobbeltposter opfordres de folkebiblioteker, der indsender nodeposter til DanBib til at indføre samme praksis.

Formålet med den nye praksis er at lette udvælgelsen af sondringsdata samt at ensarte disse. Samtidig vil besætningen fremover altid kunne medtages på bogryggen, hvilket skønnes at være en fordel for brugerne, da hovedplaceringen ikke er opdelt efter instrument.

Praksis er fremover:

1. Hvis besætningen fremgår af serietitel eller undertitel bruges denne

 • 245 00 *a A ¤hundred million suns* cpiano, vocal, guitar*ø Piano, vocal guitar
 • 245 00 *a The ¤seldom seen kid *c an album *c [\guitar tab edition\] *e by Elbow *e words and music by Guy Garvey, Craig Potter, Mark Potter ... [et al.] *f illustration by Oliver East *e arranger: Alex Davis & Olly Weeks *e associate editor: Matt Byrne *f editor: Lucy Holliday *ø Guitar tab edition
 • 245 00 *a The ¤greatest '70s rock guitar *c 41 of the best guitar songs from your favorite artists *c authentic \guitar tab edition\ *ø Guitar tab edition
 • 245 00 *a 50 great songs *c [easy piano arrangements of 50 great songs] *ø Really easy piano
 • 440 00 *0 *a \Really easy piano\

2. Hvis besætningen ikke fremgår af serietitel eller undertitel udvælges sondringselementet fra besætningsnoten i felt 509

Tracktitler på klassisk musik

Tracktitler på klassisk musik hah

DBC er begyndt at gengive udgiverens tracktitler på enkelte klassiske udgivelser.

 

Disse titler vil fremgå af felt 796, der er beskrevet i danMARC2 http://www.kat-format.dk/danMARC2/Danmarc2.8a1.htm.

 

Ibrugtagningen sker i forbindelse med test af en ny version af vores katalogiseringsklient og vil derfor i begyndelsen alene forekomme på poster, der produceres via denne version.

Når versionen tages endeligt i brug, vil ordningen blive udvidet til alle de klassiske udgivelser, vi kan hente data om de enkelte tracks på.

Konsekvensen af denne udvidelse vil være, at mange klassiske tracks fremover vil kunne søges med de titler, der fremgår af indspilningen og ikke alene som standardtitlen for værket.

 

Kontakt: Hanne Hørl Hansen, hah@dbc.dk

Oprettet

Valg af opstillingselement for klassiske musikfonogrammer

Valg af opstillingselement for klassiske musikfonogrammer crp

Valg af opstillingselement for klassiske musikfonogrammer med flere værker af 1-3 komponister

De nye regler (1.del, § 19 II, Brug af opstillingselement, afsnit A2 og B) fastslår, at som opstillingselement vælges en komponist + »standardtitel«. »Standardtitlen« kan enten være et værk nævnt i hovedtitlen, fonogrammets første værk eller et værk, der fylder mere end 50% af fonogrammet.

Standardtitlen kan også være en kollektiv »standardtitel«, hvis der er tale om en komplet indspilning af en værkrække, sange, eller ukomplette værkrækker af mindre stykker, som ikke specificeres i indholdnote eller analyser.

Eneste undtagelse fra denne regel er for fonogrammer som er katalogiseret med en serietitel med tilhørende nummerering som hovedtitel. Her vælges serietitlen som opstillingselement for alle dele af serien uanset antallet af komponister (jvnf. afsnit B og afsnit C1, punkt b).

Disse regler fungerer i mange tilfælde fint, men især ved fonogrammer med mange små værker af 1-3 komponister kan det virke uhensigtsmæssigt, at opstillingselementet bliver første komponist + »standardtitel« på første værk. De gamle regler indeholdt en "spærregrænse" på 6 værker, hvor et fonogram med flere end 6 titler blev opstillet under komponist + pladens titel.

En tilsvarende spærregrænse lægger de nye regler ikke op til, og det ville nok også være vanskeligt enten at videreføre reglen med de 6 titler, som jo meget var bundet op på størrelsen af et kartotekskort, eller at finde nogle fornuftige argumenter for et andet (tilfældigt?) antal titler.

Her et forslag til, hvordan man kan "tolke" sig til en praksis.

Regler (med ny praksis i kursiv):

A2. Flere værker af én komponist. Som opstillingselement vælges komponisten + »standardtitel«. Valget af »standardtitel« baseres i prioriteret rækkefølge på:

a) hovedtitlens rækkefølge, når hovedtitlen omfatter værktitler (evt. kollektive)

b) fonogrammets første værkgruppe. Såfremt den første værkgruppe er atypisk for fonogrammet som helhed, dvs. hvis en anden værkgruppe er klart dominerende for udgivelsen, vælges i stedet denne værkgruppes kollektive »standardtitel«

Kollektiv »standardtitel« vælges, når fonogrammet indeholder:

 1. en komplet indspilning af en værkrække, når denne omfatter mere end 2 værker
 2. sange
 3. ukomplette værkrækker ...

Ny praksis: "Sange" fortolkes meget bredt! Reglen omfatter således også motetter, madrigaler mv., og også uddrag af vokalværker og af sceniske værker (arier, ouverturer, intermezzi mv.).

Som kollektiv »standardtitel« anvendes f.eks.: operaarier (opera), arier ( operette, vokalværker, blandede genrer), sange (musicals, skuespil mv.).

Bemærkninger: Ved flere end 3 uddrag af det sceniske værk, der efter gældende regler skal vælges som opstillingselement, vælges ikke den kollektive »standardtitel«. I stedet vælges: »standardtitel« for værk (uddrag).

Eksempler:

Operaer
Rossini, Gioacchino
[Operaarier]
Rossini arias & duets / Vesselina Kasarova, mezzosopran ; Münchner Rundfunkorchester ; dirigent: Arthur Fagen. - [S.l.] : RCA Victor, p 1999. - 1 cd : digitaloptagelse. - (Red seal)
(Compact disc)
Sunget på italiensk
Indspillet i München 1998
RCA Victor 74321571312
Tekster på omslag
Katalogkoder: SFG199918 SFGO199918
Pris: kr. 139,00
Indhold:
Rossini, Gioacchino: Bianca e Falliero (Tu non sai qual colpo atroce) / Chor des Bayerischen Rundfunks ; Italienerinden i Algier (Per lui che adoro) / solister: Theodor Weimer, Dankwart Siegele, Wolfgang Klose ; Italienerinden i Algier (Cruda sorte! Amor tiranno!) / Chor des Bayerischen Rundfunks ; Askepot (Una volta c'era un re ... Un soave non so che) / solister: Juan Diego Flórez, Monica Schmitt, Henrike Paede ; Semiramis (Ecco mi alfine in Babilonia ; Ah, quel giorno ognor rammento) ; Armida (Amor ... Possente nome! ... Vacilla a quegli accenti) / Juan Diego Flórez, tenor ; Othello (Ah, vieni, nel tuo sangue) / Juan Diego Flórez, tenor ; La donna del lago (Tanti affetti) / Chor des Bayerischen Rundfunks
FAUSTNR: 2 242 336 3

Operaer
Mozart, Wolfgang Amadeus
[Figaros bryllup (uddrag)]
Barbara Bonney sings Mozart / Barbara Bonney, sopran. - Decca. - 1 cd : digitaloptagelse
(Compact disc)
Indspilninger publiceret 1988-1995
Decca 460571-2
Katalogkoder: SFG199907 SFGO199907
Pris: kr. 139.00

Indhold:
Mozart, Wolfgang Amadeus: Figaros bryllup (Cinque, dieci) / Petteri Salomaa, baryton ; Drottningholms Slotsteaters Orkester ; dirigent: Arnold Östman ; Figaros bryllup (Venite - inginocchiatevi ; Giunse alfin il momento ... Deh vieni, non tardar) / Drottningholms Slotsteaters Kor og Orkester ; dirigent: Arnold Östman ; Figaros bryllup (Crudel! Perché finora) / Håkan Hagegård, baryton ; Drottningholms Slotsteaters Orkester ; dirigent: Arnold Östman ; Figaros bryllup (Sull'aria ... Ricevete, o padroncina) / Arleen Auger, sopran ; Drottningholms Slotsteaters Kor og Orkester ; dirigent: Arnold Östman ; Don Juan (Giovinette che fate all' amore ; Masetto, senti un po'! ; Presto, presto, pria ch'ei venga) / Bryn Terfel, baryton ; Drottningholms Slotsteaters Orkester ; dirigent: Arnold Östman ; Don Juan (La ci darem la mano) / Håkan Hagegård, baryton ; Drottningholms Slotsteaters Orkester ; dirigent: Arnold Östman ; Don Juan (Vedrai, carino) / Drottningholms Slotsteaters Orkester ; dirigent: Arnold Östman ; Titus (Ah, perdona al primo affetto) / Diana Montague, mezzosopran ; The Academy of Ancient Music, London ; dirigent: Christopher Hogwood ;

Titus (S'altro che lagrime) / The Academy of Ancient Music, London ; dirigent: Christopher Hogwood ; Tryllefløjten (Bei Männern, welche Liebe fühlen) / Gilles Cachemaille, baryton ; Drottningholms Slotsteaters Orkester ; dirigent: Arnold Östman ; Tryllefløjten (Schnelle Füsse, rascher Mut) / Gilles Cachemaille, baryton ; Martin Petzold, tenor ; Drottningholms Slotsteaters Kor og Orkester ; dirigent: Arnold Östman ; Tryllefløjten (Ach, ich fühl's, es ist verschwunden) / Drottningholms Slotsteaters Orkester ; dirigent: Arnold Östman ; Tryllefløjten (Soll ich dich, Teurer, nicht mehr sehn?) / Kristinn Sigmundsson, bas ; Kurt Streit, tenor ; Drottningholms Slotsteaters Orkester ; dirigent: Arnold Östman ; Tryllefløjten (Tamino mein! ... Wir wandelten durch Feuersgluten) / Kurt Streit, tenor ; Petteri Salomaa, baryton ; Robert Wörle, tenor / Drottningholms Slotsteaters Orkester ; dirigent: Arnold Östman ; Giunse alfin il momento ... Al desio di chi t'adora, Köchel 577 / Drottningholms Slotsteaters Kor og Orkester ; dirigent: Arnold Östman ; Un moto di gioia mi sento, Köchel 579 / Drottningholms Slotsteaters Orkester ; dirigent: Arnold Östman
FAUSTNR: 2 236 375 1

c) fonogrammets første værk. I alle andre tilfælde vælges »standardtitel« til det første værk på fonogrammet. Hvis dette værk er atypisk for fonogrammet som helhed, dvs. hvis et andet værk fylder mere end 50% af fonogrammet, vælges i stedet dette værks »standardtitel«.

Ny praksis: Indeholder hovedtitlen én eller flere værktitler, vælges denne (eller den første) som »standardtitel« (jvnf. a).
Indeholder hovedtitlen ikke værktitler, men udgivelsen indeholder et værk eller en værkgruppe, der er klart dominerende for udgivelsen (jvnf. b og c), vælges dette værks eller værkgruppes »standardtitel«.
I alle andre tilfælde vælges som opstillingselement komponisten + hovedtitel.

Eksempler:

Orkestermusik
Bartók, Béla
[Koncert for violin og orkester nr. 2, Sz 112, 1938]
Violin concerto no. 2 Sz 112 / Béla Bartók. - Hamburg : DGG, p 1999. - 1 cd : digitaloptagelse
(Compact disc)
Gil Shaham, violin ; Chicago Symphony Orchestra ; dirigent: Pierre Boulez
DGG 459639-2
Katalogkoder: SFG199915
Pris: kr. 147,00
Indeholder også:
Bartók, Béla: Rapsodi for violin og orkester nr. 1, Sz 87 ; Rapsodi for violin og orkester nr. 2, Sz 90
FAUSTNR: 2 239 864 4

Orkestermusik
Strauss, Richard
[Symfoni, d-mol, AV 69]
Frühe Sinfonien / Richard Strauss ; dirigent: Karl Anton Rickenbacker. - München : Koch Schwann, p 1998. - 1 cd : digitaloptagelse. - (Der unbekannte Richard Strauss ; 3)
(Compact disc)
Indspillet i München 1986 og Garmisch-Partenkirchen, Tyskland 1997
Koch Schwann 3-6532-2
Katalogkoder: SFG199910
Pris: kr. 147,00
Indhold:
Strauss, Richard: Symfoni, d-mol, AV 69 / Symphonieorchester des Bayrischen Rundfunks ; Symfoni, f-mol, opus 12 / Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin
FAUSTNR: 2 237 636 5

Orkestermusik
Paganini, Nicolò
[Koncerter for violin og orkester]
The best of Paganini. - [S.l.] : Philips, p 1999. - 2 cd'er. - (Classics). - (Duo)
(Compact disc)
Indspillet 1958, i Monte Carlo 1972 og i London 1971 og 1987
Philips 462865-2
Katalogkoder: SFG199920 SFGO199920
Pris: kr. 169,00
Indhold:
Paganini, Nicolò: Koncert for violin og orkester nr. 1, D-dur (Es-dur), opus 6 / Arthur Grumiaux, violin ; Orchestre National de l'Opéra de Monte Carlo ; dirigent: Piero Bellugi ; Koncert for violin og orkester nr. 2, h-mol, opus 7 / Ivry Gitlis, violin ; Warsaw National Philharmonic Symphony Orchestra ; dirigent: Stanislaw Wislocki ; Koncert for violin og orkester nr. 3, E-dur / Henryk Szeryng, violin ; London Symphony Orchestra ; dirigent: Alexander Gibson ; Koncert for violin og orkester nr. 4, d-mol / Arthur Grumiaux, violin ; Orchestre National de l'Opéra de Monte Carlo ; dirigent: Piero Bellugi ; I palpiti, opus 13 / Arthur Grumiaux, violin ; Riccardo Castagnone, klaver ; Le streghe, opus 8 / Arthur Grumiaux, violin ; Riccardo Castagnone, klaver ; Capricer for violin, opus 1 (Nr. 13, B-dur ; Nr. 20, D-dur) / arranged by: F. Kreisler ; Ivry Gitlis, violin ; Tasso Janopulo, klaver ; Capricer for violin, opus 1 (Nr. 24, a-mol) / arranged by: L. Auer ; Ivry Gitlis, violin ; Tasso Janopulo, klaver ; Moto perpetuo, opus 11 / Academy of St Martin in the Fields ; dirigent: Sir Neville Marriner
FAUSTNR: 2 243 952 9

Kammermusik
Grainger, Percy
Works for pianos / Percy Grainger ; Penelope Thwaites, Wayne Marshall, John Lavender, klaver. - Colchester : Chandos, p 1999. - 1 cd : digitaloptagelse. - (The Grainger edition ; volume 10)
(Compact disc)
Indspillet i Maida Vale, England 1998
Chandos CHAN 9702
Katalogkoder: DMO199910 SFG199910
Pris: kr. 139,00
Indhold:
Grainger, Percy: Green bushes ; Let's dance gay in green meadow ; In Bristol town ; English dance ; Zanzibar boat song ; The widow's party ; Ye banks and braes o' Bonnie Doon ; Jutish medley (Choosing the bride ; The dragoon's farewell ; The shoemaker from Jerusalem ; Husband and wife) ; Harvest hymn / Rhondda Gillespie, klaver ; Country gardens / Rhondda Gillespie, klaver ; Random round / Rhondda Gillespie, Anthony Gray, Barry Peter Ould, klaver ; The keel row / Rhondda Gillespie, Anthony Gray, klaver ; The warriors
FAUSTNR: 2 237 664 0

B. Fonogrammer med værker af to eller tre komponister. Ved en musikoptagelse , der indeholder en samling af to eller tre komponisters værker, betragtes værkerne altid som det primære ved valget af opstillingselement ...

Ny praksis: Reglen anvendes ikke på fonogrammer, som har en (egentlig) fællestitel, og hvor hovedudøveren er stærkt fremhævet (navn, foto mv. på omslag/etikette) på bekostning af komponisterne og de enkelte værker. I disse tilfælde vælges hovedudøver + hovedtitel som opstillingselement.

Eksempel:

Operaer. Antologier
Álvarez, Marcelo
Bel canto / Marcelo Álvarez, tenor ; Den Walisiske Nationaloperas Orkester ; dirigent: Carlo Rizzi. - Sony Classical. - 1 cd : Digitaloptagelse
(Compact disc)
Indspillet i Swansea, Wales 1998
Sony Classical SK 60721
Tekster på omslag
Katalogkoder: SFG199905 SFG199905 DAT199906
SFGO199905
Pris: kr. 139.00
Indhold:
Verdi, Giuseppe: Rigoletto (Questa o quella ; Ella mi fu rapita ... Parmi veder le lagrime ... Possente amor mi chiama ; La donna è mobile) / Den Walisiske Nationaloperas Kor ; La traviata (Lunge da lei ... De' miei bollenti spiriti ... O mio rimorso!) Donizetti, Gaetano: Elskovsdrikken (Una furtiva lagrima) ; Il Duca d'Alba (Inosservato, penetrava ... Angelo casto e bel) ; Lucia di Lammermoor (Tombe degl'avi miei ; Fra poco a me ricovero) ; Linda di Chamounix (Linda! si ritirò ... Se tanto in ira agli uomini) ; La favorita (Favorita del Re ... Spirto gentil) Bellini, Vincenzo: Puritanerne (Son salvo, alfin son salvo ... Corre a valle) / Ying Huang, sopran ; Den Walisiske Nationaloperas Kor
FAUSTNR: 2 233 301 1

C. Fonogrammer med værker af flere end tre komponister

C1. Fonogrammer med værker af flere end tre komponister med fælles titel

Ved en musikoptagelse, der indeholder en samling af flere end tre komponisters værker, og som har en (egentlig) fælles titel, vælges som opstillingselement i nedenstående rækkefølge:

 1. hovedudøveren ....

Som hovedudøver etc. kan vælges personer eller korporationer af kammermusik- eller kammerkorstørrelse (ensembler indtil ca. 9 medlemmer)....

Ny praksis: Også større kor (med flere end ca. 9 medlemmer) kan vælges som opstillingselement.