Dk5. Rettelser og tilføjelser. 2009

Fra og med bogfortegnelsens uge 200905 tages der nye rettelser og tilføjelser til DK5 i brug.

De aktuelle rettelser og tilføjelser fremgår af vedhæftede dokument.

DK5. Rettelser og tilføjelser 2009

En kumuleret udgave af samtlige rettelser og tilføjelser til sidste hovedudgave af Systematisk del fra 2007 vil blive publiceret som pdf-udgave i løbet af februar.

Når den kumulerede udgave foreligger, vil den kunne downloades fra Bibliografisk Nyt. Der gives besked via Bibliografisk Nyt, når den kumulerede fil er klar.

Alle rettelser og tilføjelser vil ligeledes være tilgængelige i DK5 web sidst i januar.

Der er i år foretaget en underdeling af ledelsesgrupperne 60.1 og 60.13. Herudover er der redigeret i en del noter.

Ændringerne i DK5's systematik medfører ændringer i DK5-registrene. Disse ændringer publiceres sammen med den kumulerede udgave af Rettelser og tilføjelser, i DK5web og i de nye udgaver af registrene, som udkommer i løbet af foråret.

Kontakt

Birgit Gøtterup