DK5. Rettelser og tilføjelser. 2008

DK5. Rettelser og tilføjelser. 2008 er trådt i kraft med ugefortegnelsen 200805.

Rettelserne er offentliggjort i DK5web.

Download en pdf-fil med  Rettelser og tilføjelser. 2008.

Der er i år foretaget en revision af psykiatrigruppen 61.642, således at der f.eks. er oprettet en gruppe 61.645 til psykiske udviklingsforstyrrelser, som f.eks. autisme og ADHD. Sprogbrugen i grupperne er tilnærmet til ”Klassifikation af sygdomme : 10. revision”.

Samtidig er gruppe 13.7 Klinisk psykologi nedlagt, og den kliniske psykologi placeres fremover sammen med psykiatrien i 61.642 eller i undergrupperne under de enkelte psykiske sygdomme.

Endvidere er kemien blevet udskilt helt fra fysikken, således at også den almene kemi fremover sættes i 54.

Herudover er der rettelser af fejl i hovedudgaven 2007.

Rettede registerord

De nyeste ændringer i DK5's systematik medfører ændringer i DK5-registrene. Disse er medtaget som et særskilt bilag i supplementet. Endvidere er medtaget nyoprettede registerord fra 2007.

Nye registerord og rettelser vil endvidere blive medtaget i 2008-udgaven af DK5's alfabetiske og systematiske register, som forventes at udkomme ultimo april 2008.

Kontakt

Birgit Gøtterup