Emneord: Nye skønlitterære genrer, september 2018

Følgende nye skønlitterære genrer er blevet oprettet:

 

1. Domestic noir

Note: Genre. Krimi, der foregår inden for hjemmets fire vægge og som regel har kvindelige hovedpersoner. Tager ikke udgangspunkt i kriminalhistorier med mordere, men er snarere underspillede psykologiske gysere, hvor den hjemlige sfære med ægteskabet og kernefamilielivet i centrum, er det farlige

Se også:

psykologisk thriller

 

2. Historiske romaner

Note: Genre. Roman der udspiller sig i fortiden et sted mellem fri fantasi og historiske fakta. Den gør brug af fortidens begivenheder, personer og miljøer samtidig med, at forfatteren er fri til at digte både til og fra. Fortiden skal her forstås som fra forhistorisk tid og frem til mellemkrigstiden

Brugt for:

historisk fiktion

Se også:

slægtsromaner

biografiske romaner

 

3. Dannelsesromaner

Note: Genre hvor en hovedpersons liv beskrives fra barndom og ungdom til voksen, moden person. Undervejs er hovedpersonens modning konfliktfyldt og præget af uforsonlighed, men dette overvindes til slut, hvorved et idealiseret billede af et dannet menneske fremstår. Er beslægtet med udviklingsromanen. I dannelsesromanen finder hovedpersonen sin plads i livet som et dannet, ansvarligt menneske, mens udviklingsromanen skildrer tabet af illusioner og drømme.

Se også:

udviklingsromaner

 

4. Kollektivromaner

Note: Genre som skildrer en samfundsgruppes liv og udvikling. Kollektivromanen har ikke bare én eller et par hovedpersoner. Mennesket ses som et socialt væsen. Vinklen er snarere samfundskritisk end psykologisk.

 

5. Udviklingsromaner

Note: Genre hvor et helt livsforløb skildres og hovedpersonens tankemæssige og sociale udvikling er central for historien. Ofte beskrives de ydre vilkårs indflydelse på personens opvækst og karakteregenskaber. Er beslægtet med dannelsesromanen. I dannelsesromanen finder hovedpersonen sin plads i livet som et dannet, ansvarligt menneske, mens udviklingsromanen skildrer tabet af illusioner og drømme.

Se også:

dannelsesromaner

 

Generelt for alle genrer:

Genrerne fremgår af emneordsbasen og indekseringsvejledningen for skønlitteratur på metadata.dk. Der kan suppleres med andre skønlitterære emneord.

DBC har tilføjet genrerne på en række udvalgte allerede registrerede titler.

Historiske romaner har tidligere eksisteret som genre, men udgik som genreemneord i 1991. Her har vi tilføjet genren på udvalgte titler fra 1991 og frem til i dag.

 

Kontakt:

Nina Kopp (nk@dbc.dk), Camilla Riis Petersen (crp@dbc.dk) eller Pernille Manthey Lovisendal (pml@dbc.dk)

 

 

Oprettet