DK5. Rettelser/tilføjelser til 2012-udgaven.2017

26. januar 2017

Fra og med bogfortegnelsens uge 201701 tages Rettelser og tilføjelser til DK5 i brug.

De aktuelle rettelser og tilføjelser fremgår af DK5. Rettelser og tilføjelser 2017. Rettelserne er markeret med rødt.

Alle rettelser og tilføjelser bliver tilgængelige i DK5 web i løbet af januar.

Der er ganske få ændringer i år. Overskriften til 37.16 er ændret til ”Sundhed i skolen”, og noten er præciseret i forhold til 61.39 Børns sundhed. Der er hverken nyoprettede eller nedlagte grupper i år.

Endvidere har der været mindre opstramninger og præciseringer af praksis i andre noter.

Ændringerne i DK5's systematik medfører ganske få ændringer i DK5-registrene. Ændringer og tilføjelser fremgår af pdf-filen med rettelser og tilføjelser og publiceres ligeledes i DK5web.

DK5. Rettelser og tilføjelser 2017

 

Spørgsmål og kommentarer

Birgit Gøtterup, bg@dbc.dk