Forenklet praksis for udgavebetegnelser - revideret formatvejledning

Udgavebetegnelse fremgår som hovedregel af de etiketter bibliotekerne sætter på materialerne til brug for hurtig identifikation.

Det Rådgivende Udvalg for Supplerende Biblioteksdata har behandlet og er enige i følgende forenkling af praksis:

Hidtil har man i felt 250 delfelt b anført et minustegn, når indholdet af delfelt a var 1. udgave.
Minustegnet kunne bruges af etiketteprogrammer som indikator for, at der ikke skulle udskrives en udgavebetegnelse på etiketten.
Brug af minustegn i felt 250 delfelt b ophører, idet udvalget har vurderet, at det ikke vil genere, at 1. udgave evt. fremgår af etiketten.

Felt 250 delfelt b bruges ligeledes til at forkorte udgavebetegnelser. Indholdet af delfelt b kan i sådanne tilfælde bruges på etiketter. Fremover bliver alene udgavebetegnelser på over 25 tegn forkortet i delfelt b.

250 delfelt b anvendes fortsat til at uddybe udgavebetegnelser som Ny udgave med årstal og af folkebibliotekerne til at angive forlags- og serieforkortelser på udenlandske bøger, såfremt dette er relevant.

Formateringsvejledningen for bøger er justeret så ny praksis afspejles og kan ses her: Formateringsvejledninger