Bedre præsentation af serier - part one

Serieprojektet går i drift


I slutningen af oktober går første del af det med spænding ventede serieprojekt i drift.

Med serieprojektet indføres en ensartet måde at registrere populærserier.
Med populærserier menes serier - fortrinsvist af skønlitterær karakter - som har en indholdsmæssig sammenhæng i form af figurgalleri eller handling, eller som har en form og et indhold, der appellerer til lystlæsning.

Den nye måde at registrere disse serier på betyder, at det bliver lettere at anvende data, og at visning af serier i slutbrugerrettede grænseflader kan forbedres markant.

Hvor populærserier hidtil er blevet behandlet forskelligt afhængigt af, om de enkelte materialer har været forsynet med en serietitel eller ej, indføres nu én og samme metode.
Dermed præsenteres serierne fremover ensartet, uanset om der er tale om en serie i bibliografisk forstand, en serie som hidtil er blevet beskrevet i en note eller et flerbindsværk.


Eksempler

Almindelig serie

440 00 *0 norm *a Ponyakademiet *v 1
440 00 *0 norm *a Ponyakademiet *v 2

Bliver beriget med registrering efter ny metode
845 00 *a Ponyakademiet *v 1
845 00 *a Ponyakademiet *v 2

Flerbindsværk

245 00 *a Kandrakars hjerte

245 00 *g Bog 1 *b af 3
245 00 *g Bog 2 *b af 3
245 00 *g Bog 2 *b af 3

Bliver beriget med registrering efter ny metode
845 00 *a Kandrakars hjerte *v 1
845 00 *a Kandrakars hjerte *v 2
845 00 *a Kandrakars hjerte *v 3

Samhørende - note

526 00 *i Samhørende *t Spis, bed, elsk *t Gift
526 00 *& 1 *i 2. del af *t Spis, bed, elsk *b . Seriens indhold se denne

Bliver erstattet med registrering efter ny metode
845 00 *a Spis, bed, elsk *v 1
845 00 *a Spis, bed, elsk *v 2

Krimiserie - note

526 00 *i Krimiserien med *t Wiking Stormberg ; 1
526 00 *i Krimiserien med *t Wiking Stormberg ; 2

Bliver erstattet med registrering efter ny metode
845 00 *a Krimiserien med Wiking Stormberg *v 1
845 00 *a Krimiserien med Wiking Stormberg *v 1

Indgår i - note

526 00 *& 1 *i Indgår i *t Amager-trilogien

Bliver erstattet med registrering efter ny metode
845 00 *a Amager-trilogien

 

Universer

Med serieprojektet indføres også en ny entitet, universer, som samler alle de materialer, der indgår i større fiktive sammenhænge.
Det kan fx være, når flere serier opstår omkring det samme persongalleri indenfor det samme miljø eller i den samme fiktive verden, fx The Wizarding World, Discworld-universet eller Michael Connellys krimiunivers.

Via universerne kan brugerne finde materialer på tværs af serier og på tværs af materialetyper.
 

Masser af poster beriges med nye data

Når projektet går i drift betyder det, at mange tusinde fællesposter i Brønden rettes og bliver beriget med de nye serie- og universdata.

Først rettes og beriges DBC's poster og hurtigt herefter folkebibliotekernes fællesposter.
For en del poster medfører rettelserne også ændringer i titler og nummerering. Der udsendes en særskilt meddelelse i uge 43 om disse ændringer, og hvordan de ændrede poster kan fremsøges.
 

Nye formidlingstiltag

Med den nye måde at registrere populærserier bliver der også mulighed for at angive, hvilken titel i en serie, der skal læses først, og hvorvidt delene i en serie kan læses i vilkårlig rækkefølge.
Det kan være en stor hjælp for såvel formidlere som slutbrugere, når de skal finde ud af, hvordan man “entrer” en serie, og hvordan man kommer videre.
Disse nye data vil indgå i nye registreringer og vil løbende blive tilføjet til DBC's eksisterende poster.
 

Vejledning til registrering af populærserier og universer

Folkebiblioteker og andre, der følger DBC's praksis på området, kan finde en opdateret formateringsvejledning nedenfor, hvor det fremgår hvordan man registrerer populærserier i nyt felt 845 og universer i felt 846.
Der er også vejledning til hvordan man angiver om en titel skal læses først, og om en serie kan læses uafhængigt af rækkefølge.

Vejledningen for registrering af populærserier erstatter tidligere praksis for registrering af krimiserier og samhørende skønlitterære serier i felt 526.

Formateringsvejledning

I bedes tage den nye praksis i brug ved nye registreringer fra uge 44.
Ældre poster vil blive rettet fra centralt hold snarest.


 

Oprettet