Bibliografisk nyt

Bibliografisk nyt crp

Bibliografisk nyt indeholder nyheder om DBC's bibliografiske registrering og standarder.                                                                      

Seneste nyt

 


 

20.04.2023 Ændret praksis for rettelsesmeddelelser fra DBC

09.12.2022Forenklet praksis for udgavebetegnelser - revideret formatvejledning 

01.11.2022Rettelser på serier 

20.10.2022Bedre præsentation af serier - part one 

17.02.2022Første skridt på vejen mod en verden fri for tomme delfelter 

17.02.2022Webinar - revideret formatvejledning for bøger - januar 2022 

19.05.2022Holland er blevet til Nederlandene i DK5 

   

   

   

   

For mere information om DBC's bibliografiske registrering, se de enkelte underkategorier til Bibliografisk nyt i venstremenuen
 

Bibliografisk nyt redigeres af Hanne Hørl Hansen

 

 

 

 

Oprettet

Rettelser på serier

Rettelser på serier hah

I forbindelse med den nye praksis for populærserier er en lang række serier og nummereringer blevet ensrettet og smukkeseret inden konverteringen. Det betyder, at der også er sket ændringer i metadata.

Hvor disse ændringer har haft en betydning i forhold til labels, er der blevet udsendt rettelsesmeddelelser efter almindelig procedure.

Rettelser i serietitler

I forbindelse med projektet er der foretaget en grundig datavask, hvor fejlagtige poster, eller poster, der ikke er blevet rettet i forbindelse med tidligere Praxis-ændringer, nu er blevet rettet og strømlinet og gjort klar til de nye opslag.

I en lang række tilfælde har en serie været registreret på forskellig vis og under forskellige titler. I de tilfælde har vi valgt én bestemt form og slettet evt. overflødige 526-noter, hvis disse har dækket over det samme indhold.
 

Eksempler

 • Krimiserien Kate Burkholder er blevet fjernet fra posterne, da der i forvejen findes en nummereret etableret serie, som dækker det samme: Kate Burkholder - Amish krimi
 • Samhørende-serien En ¤stråle fra rummet er blevet slettet, da der findes en nummereret serie Stjernefolket, som dækker over samme indhold.
   

Eksempler på andre typer rettelser er

 • Samhørende-serien Hannah af Hanne Højgrd Viemose er blevet ændret til: Hannah (Hanne Højgrd Viemose) for at skelne den fra serien med samme navn af Anne-Marie Donslund
 • Samhørende-serien Kærlighed i sort og hvidt er blevet slået sammen med og under titlen Broerne i Madison County, da de to serier dækker det samme

En del af disse rettelser betyder, at der kan være forskel på, hvad der står på en given label og i en post i basen. Vi har valgt at udelade dem fra de ugentlige BKR-rettelser og samle dem i en separat pulje, da vi har vurderet, at ændringerne er af mindre betydning, i forhold til hvor meget arbejde der vil være med at rette materialerne, og hvor mange af dem, der er i omløb i samlingerne.

For de som måtte ønske at løbe disse titler igennem, har vi givet posterne en unik katalogkode, så de kan fremsøges med søgekoden kk=DAT202200.
 

Særligt vedrørende krimiserier

Alle krimiserie-noter er erstattet af et serieopslag med titlen: Krimiserien med <navn på hovedperson/-gruppe>
og har en fast alternativ titel: <navn på hovedperson/-gruppe>-serien

Både titler og alternative titler (på alle serier, ikke kun krimiserier) kan søges med søgekoderne ti/lti, se/lse og ps/lps - hvor ps/lps alene søger i de nye serie- og universopslag.
 

Eksempler

 • Nora Sand Krimiserien med Nora Sand med alternativ titel Nora Sand-serien
 • Rönning og Stilton Krimiserien med Rönning og Stilton med alternativ titel Rönning og Stilton-serien
 • Torsdagsklubben Krimiserien med Torsdagsklubben med alternativ titel Torsdagsklubben-serien

Posterne har fået en unik katalogkode, så de kan fremsøges med søgekoden kk=DAT202211.
 

Nummerering på letlæsningsserier for begynderlæsere fjernes

Alle samhørende-noter på letlæsningsserier for begynderlæsere, der har haft en konstrueret rækkefølge, har fået fjernet nummereringen.
 

Eksempler

 • Tor og Tim på nat-tur
  Serie: 4. del af Tor på bas
 • Alvin og ægget
  Serie: 14. del af Alvin og musen
 • Palles far er skæg
  Serie: 48. del af Det er Palles far

Hvis man ønsker at gennemgå disse ændringer, kan posterne fremsøges med søgningen kk=DAT202222.

Rettelser i serienummereringer

Rettelser af fejlagtige nummereringer er udsendt løbende med de ugentlige BKR-rettelser.
 

Oprettet

Bedre præsentation af serier - part one

Bedre præsentation af serier - part one hah

Serieprojektet går i drift


I slutningen af oktober går første del af det med spænding ventede serieprojekt i drift.

Med serieprojektet indføres en ensartet måde at registrere populærserier.
Med populærserier menes serier - fortrinsvist af skønlitterær karakter - som har en indholdsmæssig sammenhæng i form af figurgalleri eller handling, eller som har en form og et indhold, der appellerer til lystlæsning.

Den nye måde at registrere disse serier på betyder, at det bliver lettere at anvende data, og at visning af serier i slutbrugerrettede grænseflader kan forbedres markant.

Hvor populærserier hidtil er blevet behandlet forskelligt afhængigt af, om de enkelte materialer har været forsynet med en serietitel eller ej, indføres nu én og samme metode.
Dermed præsenteres serierne fremover ensartet, uanset om der er tale om en serie i bibliografisk forstand, en serie som hidtil er blevet beskrevet i en note eller et flerbindsværk.


Eksempler

Almindelig serie

440 00 *0 norm *a Ponyakademiet *v 1
440 00 *0 norm *a Ponyakademiet *v 2

Bliver beriget med registrering efter ny metode
845 00 *a Ponyakademiet *v 1
845 00 *a Ponyakademiet *v 2

Flerbindsværk

245 00 *a Kandrakars hjerte

245 00 *g Bog 1 *b af 3
245 00 *g Bog 2 *b af 3
245 00 *g Bog 2 *b af 3

Bliver beriget med registrering efter ny metode
845 00 *a Kandrakars hjerte *v 1
845 00 *a Kandrakars hjerte *v 2
845 00 *a Kandrakars hjerte *v 3

Samhørende - note

526 00 *i Samhørende *t Spis, bed, elsk *t Gift
526 00 *& 1 *i 2. del af *t Spis, bed, elsk *b . Seriens indhold se denne

Bliver erstattet med registrering efter ny metode
845 00 *a Spis, bed, elsk *v 1
845 00 *a Spis, bed, elsk *v 2

Krimiserie - note

526 00 *i Krimiserien med *t Wiking Stormberg ; 1
526 00 *i Krimiserien med *t Wiking Stormberg ; 2

Bliver erstattet med registrering efter ny metode
845 00 *a Krimiserien med Wiking Stormberg *v 1
845 00 *a Krimiserien med Wiking Stormberg *v 1

Indgår i - note

526 00 *& 1 *i Indgår i *t Amager-trilogien

Bliver erstattet med registrering efter ny metode
845 00 *a Amager-trilogien

 

Universer

Med serieprojektet indføres også en ny entitet, universer, som samler alle de materialer, der indgår i større fiktive sammenhænge.
Det kan fx være, når flere serier opstår omkring det samme persongalleri indenfor det samme miljø eller i den samme fiktive verden, fx The Wizarding World, Discworld-universet eller Michael Connellys krimiunivers.

Via universerne kan brugerne finde materialer på tværs af serier og på tværs af materialetyper.
 

Masser af poster beriges med nye data

Når projektet går i drift betyder det, at mange tusinde fællesposter i Brønden rettes og bliver beriget med de nye serie- og universdata.

Først rettes og beriges DBC's poster og hurtigt herefter folkebibliotekernes fællesposter.
For en del poster medfører rettelserne også ændringer i titler og nummerering. Der udsendes en særskilt meddelelse i uge 43 om disse ændringer, og hvordan de ændrede poster kan fremsøges.
 

Nye formidlingstiltag

Med den nye måde at registrere populærserier bliver der også mulighed for at angive, hvilken titel i en serie, der skal læses først, og hvorvidt delene i en serie kan læses i vilkårlig rækkefølge.
Det kan være en stor hjælp for såvel formidlere som slutbrugere, når de skal finde ud af, hvordan man “entrer” en serie, og hvordan man kommer videre.
Disse nye data vil indgå i nye registreringer og vil løbende blive tilføjet til DBC's eksisterende poster.
 

Vejledning til registrering af populærserier og universer

Folkebiblioteker og andre, der følger DBC's praksis på området, kan finde en opdateret formateringsvejledning nedenfor, hvor det fremgår hvordan man registrerer populærserier i nyt felt 845 og universer i felt 846.
Der er også vejledning til hvordan man angiver om en titel skal læses først, og om en serie kan læses uafhængigt af rækkefølge.

Vejledningen for registrering af populærserier erstatter tidligere praksis for registrering af krimiserier og samhørende skønlitterære serier i felt 526.

Formateringsvejledning

I bedes tage den nye praksis i brug ved nye registreringer fra uge 44.
Ældre poster vil blive rettet fra centralt hold snarest.


 

Oprettet

Første skridt på vejen mod en verden fri for tomme delfelter

Første skridt på vejen mod en verden fri for tomme delfelter hah

FBI-nyt  17.2. 2022

For at gøre os fri af de tomme delfelter, er der i danMARC2 blevet indført en kode ’norm’ i felt 440 delfelt *0.
Koden fortæller – ligesom delfeltet – at indholdet i feltet udgør den normative form for en given serie.
 
Koden er obligatorisk, og vi tilføjer den løbende i vores registreringer.
Alle eksisterende poster, som indeholder felt 440 med delfelt *0, vil få tilføjet koden retrospektivt ved hjælp af masserettelser.
 
Når masserettelserne er blevet udført, vil indholdet blive valideret.

Vi forventer at gennemføre masserettelserne i løbet af næste uge og sætte valideringen op ugen efter.
Jeres poster vil herefter fejle, hvis felt 440 indeholder delfelt 0 uden koden ”norm”, derfor vil vi opfordre jer til at begynde at tage koden i brug i jeres registreringer.

På det netop afholdte webinar om formatændringer for primært folkebiblioteker var de tekniske ændringer stadig i støbeskeen.
De er nu kommet på plads, så vi har opdateret formatvejledningen, der findes her: Formatvejledning om bøger
 
Læs mere om felt 440, delfelt *0, kode "norm" 

Oprettet

Webinar - revideret formatvejledning for bøger- januar 2022

Webinar - revideret formatvejledning for bøger- januar 2022 hah

Webinaret blev annonceret via FBI-nyt december 2021 og afholdt 18. januar 2022.

Slides fra webinaret kan ses her Formatvejledning2022_1.pdf

 

Oprettet

Holland er blevet til Nederlandene i DK5

Holland er blevet til Nederlandene i DK5 hah

I overensstemmelse med Udenrigsministeriets praksis er DK5 nu rettet igennem, så termerne ”Nederlandene” og ”nederlandsk” bruges i stedet for ”Holland” og ”hollandsk”.

Det påvirker primært grupperne

47.1 Nederlandene

81.47 Nederlandsk litteraturhistorie

84.7 Nederlandsk skønlitteratur

89.47 Nederlandsk

97.1 Nederlandenes historie

- desuden er der rettet i eller tilføjet diverse noter og registerhenvisninger.

Vi har endvidere nedlagt grupperne 48.689 De hollandske Antiller og 98.689 De hollandske Antillers historie.
De nederlandske Antiller ophørte med at eksistere som administrativ enhed i 2010. Geografisk tilhører øerne De små Antiller, så værker om Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius og Sint Maarten sættes fremover i 48.687 (geografi) og 98.687 (historie). Ældre poster er rettet.

Oprettet

Forenklet praksis for udgavebetegnelser - revideret formatvejledning

Forenklet praksis for udgavebetegnelser - revideret formatvejledning hah

Udgavebetegnelse fremgår som hovedregel af de etiketter bibliotekerne sætter på materialerne til brug for hurtig identifikation.

Det Rådgivende Udvalg for Supplerende Biblioteksdata har behandlet og er enige i følgende forenkling af praksis:

Hidtil har man i felt 250 delfelt b anført et minustegn, når indholdet af delfelt a var 1. udgave.
Minustegnet kunne bruges af etiketteprogrammer som indikator for, at der ikke skulle udskrives en udgavebetegnelse på etiketten.
Brug af minustegn i felt 250 delfelt b ophører, idet udvalget har vurderet, at det ikke vil genere, at 1. udgave evt. fremgår af etiketten.

Felt 250 delfelt b bruges ligeledes til at forkorte udgavebetegnelser. Indholdet af delfelt b kan i sådanne tilfælde bruges på etiketter. Fremover bliver alene udgavebetegnelser på over 25 tegn forkortet i delfelt b.

250 delfelt b anvendes fortsat til at uddybe udgavebetegnelser som Ny udgave med årstal og af folkebibliotekerne til at angive forlags- og serieforkortelser på udenlandske bøger, såfremt dette er relevant.

Formateringsvejledningen for bøger er justeret så ny praksis afspejles og kan ses her: Formateringsvejledninger