Ændret praksis for rettelsesmeddelelser fra DBC

 

Rettelser i opstillingsdata udløser en påhængspost hos jer, der har beholdning på materialet.
Der er tale om rettelser af titel, forfatter, opstillingsklassemærke eller -signatur samt omkatalogiseringer.
I den påhængspost, der dannes, gøres der opmærksom på, at opstillingsdata er rettet, og fra foråret 2022 også hvilket felt, der er rettet.

Eksempel:
Forfatternavn rettes fra Ellis, Phil til Ellis, Philip

I påhængsposten ses oplysningen om ændringen i felt y08, og den tidligere navneform ses i felt 100:

100 *a Ellis *h Phil *4 aut
y08 *a UPDATE opstillingsændring pga. 100

Hidtil har DBC derudover påsat en rettelsesmeddelelse i felt 990 på fællesskabsposten:

990 *r 202312 *b v *m Rettelse: Navneform rettet fra: Ellis, Phil

Da rettelsesmeddelelsen er blevet redundant efter indførelsen af y08, undlader vi fremover at tilføje rettelsesmeddelelser på rettelser i opstillingsdata.

Andre væsentlige rettelser udsendes fortsat løbende i de ugentlige BKR-rettelser. Det kan være rettelser i nummererede serier og populærserier, genre- eller formbetegnelser, udlånsrettigheder, brugsretskategori, udgavebetegnelse og andet.

Hvis DBC f.eks. tilføjer en nummereret populærserie, kan det ikke umiddelbart ses i posten, hvad der er sket. BKR-koden fortæller alene, at der er sket en ændring. På denne type rettelser tilføjes der derfor stadig en meddelelse i felt 990.

Eksempel:
Bind 2 i serien ”Wolf girl” udkommer. Populærserien tilføjes på bind 1:

032 ... *x BKR202309
845 *å 1001 *a Wolf girl *v 1 *b x
990 *r 202309 *b b *b s *m Rettelse: Populærserie tilføjet


 

Oprettet