URL-tjek af internetressourcer i DanBib’s base 150000 (2008)

2008
 

Til biblioteker der har downloadet poster fra base 150000 i DanBib.

Basen indeholder poster, som er registreret i Dublin Core (DC) og dernæst konverteret til danMARC2.

Det drejer sig blandt andet om DBCs emnepakker.

Posterne er endnu ikke fuldt integreret i vores normale produktionsapparat, og indgår derfor heller ikke i den ugentlige dataleverance på netpublikationer, hvorpå der løbende foretages URL-tjek. Vi har derfor foretaget et særligt URL-tjek på disse poster, og de er nu gennemgået og tilrettet.

Her er et overblik over posterne i DanBib

Det samlede antal poster kan søges med ln=150000 (1685 poster).

Nogle af posterne - de biblioteksrelevante – har katalogkoden NET (798 poster)

Posterne uden koder er mere eksperimenterende og registreret som led i projektarbejde (887 poster)

Man finder de rettede poster således:

De poster, hvor URLen er ændret, er forsynet med katalogkoden DIT200814. Det drejer sig om 99 registreringer.

28 ressourcer er utilgængelige og registreringerne derfor forsynet med katalogkoden IDU200814


Håndtering af poster der skal slettes

Posterne fra base 150000 med IDU-kode 200814 forbliver i DanBib til ultimo maj 2008, hvorefter de bliver slettet. I har således mulighed for at identificere disse poster og slette dem i jeres lokale base, hvis I har lagt dem ind.

Bliver I fremover opmærksomme på inaktive URLer i vores registreringer, må I meget gerne, via en mail, give os besked herom. Vi vil hurtigst muligt herefter rette registreringerne.

Hvis I har kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med URL-tjekket, kan I kontakte

Kontakt

Lone Ferdinandsen