Maskinel registrering af e-bøger der er ældre end 5 år

Forlag som fx L& R Sagabooks og Gyldendal er i gang med at digitalisere dele af deres bagkataloger.

Det har medført en stor stigning i antallet af registreringer af e-bøger til Dansk bogfortegnelse.

Følgende er derfor besluttet:

  • Der  laves ikke længere manuel registrering af e-bøger, hvor forlægget er en bestemt udgave af en tidligere udgivet bog, der er mere end 5 år gammel.
  • Disse e-bøger vil fremover få en automatisk genereret post baseret på data dels fra den trykte bog dels fra distributøren.
  • Registreringerne tildeles en særlig nationalbibliografisk katalogkode DBR med aktuelt ugenummer og en note med teksten Maskinelt dannet beskrivelse baseret på distributørdata eller Maskinelt dannet beskrivelse baseret på distributørdata og beskrivelsen af det fysiske forlæg.

En del af posterne med DBR-kode vil også blive bibliotekskatalogiseret og få katalogkoden BKM, hvis titlen vurderes til at være biblioteksrelevant.

De automatisk genererede poster vil begynde at optræde i danbib/Bibliotek.dk i løbet af uge 13 og vil indgå i de ugentlige dataleverancer.

Ovenstående sker efter aftale med  Enheden for Biblioteker i Slots- og Kulturstyrelsen.

Kontakt: Per Nonboe
pn@dbc.dk

 

Oprettet