5. Indekseringspraksis


5.1. Navne

 

5.1.1. Personnavne

 

5.1.1.1. Valg af navneformer

Personnavne som emneord gives som hovedregel i den almindelige vedtagne navneform, som også anvendes ved katalogisering.

Findes navnet på personen i forvejen som kontrolleret navneform i en DBC-post, kan det uden videre kopieres. Hvis navnet ikke findes i kontrolleret form, udformes det i overensstemmelse med de regler, som Katalogiseringsreglernes del 1, kapitel 2 foreskriver.

 

5.1.1.2. Personnavne anvendt som emneord

Ved musikudgivelser bruges navne på personer som emneord især ved

1. "Boksudgivelser" eller "serieudgivelser" med hele eller en omfattende del (f.eks fra en bestemt periode eller udgivet på et bestemt plademærke) af en udøvers eller komponists produktion vedlagt oplysninger (omslag, bilag, hæfte o.l.) om biografi, diskografi m.m.

 

Eks. (fonogram)

Thompson, Richard: Watching the dark : the history of Richard Thompson. - Hannibal HNCD 5303. - (2 117 396 7).

Musikopstilling: Rock

DK5: 78.794:5

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: folk ; rock

Besætning: vokal

Periodebetegnelse: 1960-1969 ; 1970-1979 ; 1980-1989

Stednavn: England

Personnavn: Thompson, Richard

 

2. Konceptudgivelser m.m., hvor en person udgør et tema for udgivelsen, hvor personen er fremhævet og omslag eller bilag indeholder flere/andre biografiske oplysninger end man normalt forventer at finde i et (musik)leksikon.

Udgivelser tilegnet én eller flere personer ("dedicated to ...") samt jubilæums- og hyldestudgivelser ("a tribute to ...") m.v. se afsnit ( 5.7.2.1), som ikke opfylder ovennævnte kriterier, vil normalt ikke få emneord på de pågældende personnavne.

Personnavne, som af anden grund indgår som hovedordnings- eller biordningselement i posten (udøvere, komponister, tekstforfattere), kan uafhængigt heraf også anvendes som emneord.

 

5.1.2. Korporationsnavne

 

5.1.2.1. Valg af navneformer

For korporationsnavne gælder tilsvarende personnavne, at man som hovedregel bruger den almindelige vedtagne navneform, som også anvendes ved katalogisering.

Som det er tilfældet ved personnavne, kan den vedtagne form af korporationsnavnet - med tilhørende henvisninger - ofte findes i en DBC-post og derfor let kopieres.

Regler for udformning af korporationers navneformer følger iøvrigt de regler, der er beskrevet i Katalogiseringsreglernes del 1, kapitel 3.

I visse tilfælde kan katalogiseringens vedtagne navneform være uhensigtsmæssig til emnesøgningsformål. Indeksøren kan i sådanne tilfælde foretrække en alternativ navneform som emneord.

 

5.1.2.2. Korporationsnavne anvendt som emneord

Navne på korporationer, f.eks. musikergrupper, institutioner, arrangementer mv. kan anvendes som emneord, når emneanalysen siger, at det er udgivelsens emne.

Ved musikudgivelser bruges korporationsnavne som emneord især ved

1. "Boksudgivelser" eller "serieudgivelser" med hele eller en omfattende del (f.eks fra en bestemt periode eller udgivet på et bestemt plademærke) af en musikergruppes produktion vedlagt hæfte med biografi, diskografi m.m.
 

Eks. (fonogram)
 

Gregoriana Denmark. - Classico CLASSCD 131. - (2 155 585 1).

Note:Messer fra "Ordinale Sancti Kanuti Ducis et Martyris" (Knud Lavards helgenkåring) som de formodes at have lydt i Skt.Bendts Kirke, Ringsted 7. januar 1170 og 25. juni 1170 samt sekvenser fra "Liber daticus Lundensis"

Musikopstilling: Middelalder/Renæssance. Antologier

DK5: 78.681

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: middelalderen ; kirkemusik ; messe ; gregoriansk sang ; helgenkåring

Besætning: vokal

Periodebetegnelse: 1100-1199

Stednavn: Danmark

Personnavn: Knud Lavard

 

Eks. (fonogram)

Winds and voices at the court of King Christian III. - Dacapo :Marco Polo 8.224029. - (2 115 187 4).

Musikopstilling: Middelalder/Renæssance. Antologier

DK5: 78.6521

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: renæssance ; taffelmusik

Besætning: vokal ; kor ; kammerkor ; instrumental ; messingblæserensemble

Periodebetegnelse: 1530-1539 ; 1540-1549 ; 1550-1559

Stednavn: Danmark

Personnavn: Christian III, konge af Danmark
 

Eks. (fonogram)

The Beatles: Anthology 2. - Apple 8344482. -
(2 120 277 0).

Musikopstilling: Rock

DK5: 78.794:5

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: rock

Besætning: vokal

Periodebetegnelse: 1960-1969

Stednavn: England

Korporationsnavn: The Beatles2. Udgivelser, hvor en institution eller et arrangement (festival, idrætskonkurrence o.l.) er fremhævet og ofte udgør et formål med udgivelsen eller koncerten bag udgivelsen.
 

Eks. (fonogram)

Laumann, Holger: En stjerne fødes. - DGI MTB 16. - (2 128 304 5).

Musikopstilling: Dansk underholdning

DK5: 78.797:6

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: pop ; jazz

Besætning: instrumental ; saxofon

Periodebetegnelse: 1990-1999

Stednavn: Danmark

Korporationsnavn: Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger

Formbetegnelse: landsstævner ; gymnastiklandsstævner

 

Udgivelser tilegnet en korporation ("dedicated to ...") samt jubilæums- og hyldestudgivelser ("a tribute to ...") m.v. som ikke opfylder ovennævnte kriterier, vil normalt ikke få emneord på det pågældende korporationsnavn. Se afsnit 5.7.2.1.

Korporationsnavne, som af anden grund indgår som hovedordnings- eller biordningselement i posten, kan uafhængigt heraf anvendes som emneord.

 

5.1.3. Stednavne

 

5.1.3.1. Valg af navneformer

Standardværkerne for danske stednavne er: Fortegnelse over stednavne i amterne vest for Lillebælt. - Kbh. : Stednavneudvalget, 1985, og: Fortegnelse over stednavne i amterne øst for Lillebælt. - Kbh. : Stednavneudvalget, 1978.

Disse værker suppleres af:

Kommunal håndbogen. - Kbh. : Moestrup, 1985- .

Endvidere kan værket: Danmark / J.P. Trap. - Kbh. : Gad, 1953-1972, anvendes, især når der er tale om ældre, geografiske navne.

Hvis navnet eksisterer flere steder i Danmark, tilføjes en forklarende parentes (se Katalogiseringsreglernes del 1, § 73)

 

f.eks.

 

Als

 

 

Als (Nordjyllands Amt)

 

 

Standardværket for udenlandske landenavne er den til enhver tid nyeste udgave af: DS/EN 23166 : Koder for landenavne.

Dette gælder også for "historiske" landenavne, f.eks bruges Østrig eller/og Ungarn i stedet for Østrig-Ungarn og Rusland m.fl. i stedet for Sovjetunionen. Det historiske landenavn kan - hvis det skønnes relevant - angives som supplerende søgeord.

Ved lokaliteter i andre lande gælder, at den danske form anvendes, såfremt den eksisterer. Der laves henvisninger fra ikke anvendte former.
 

f.eks.

 

Rhinen (foretrækkes for Rhein)

 

Ellers anvendes det pågældende lands egen betegnelse for lokaliteten. Gyldendals atlas og dets originale forlæg angiver geografiske navne i de officielle nationale former. Der laves henvisninger fra forskellig stavemåde.

 

5.1.3.2. Stednavne som emneord

Når der tales om stednavne som emneord relateret til musik, menes ofte stednavne, der knytter sig til musikkens oprindelse. Det kan være en direkte oprindelse, som ved folkemusikken, eller en mere indirekte oprindelse i form af komponistens eller udøverens nationalitet.

Landenavne og andre stednavne kan bruges enten direkte eller i adjektivisk form, dvs. enten Sverige eller svensk .....

 

5.1.3.2.1. Stednavne i direkte form

Som nævnt i afsnit 2.4.2 er emneordene beregnet til postkoordineret emnesøgning, og stednavne vil derfor næsten altid skulle angives i direkte form (se dog afsnit 5.1.3.2.2).

Stednavne i direkte form bruges som emneord i følgende tilfælde:

Hvis musikken knytter sig til et geografisk afgrænset område (f.eks. land, region eller by).
 

Eks. (fonogram)

Lemper, Ute: Berlin cabaret songs. - Decca 452601-2. - (2 154 944 4).

Musikopstilling: Underholdning

DK5: 78.81:6

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: cabaret

Besætning: vokal

Periodebetegnelse: 1920-1929 ; 1930-1939 ; 1990-1999

Stednavn: Berlin ; Tyskland

 

Eks. (fonogram)

Traditionel musik fra Læsø. - Kragen : Folkemusikhusringen DFS 5/FMHR 9501. - (2 127 344 9).

Musikopstilling: Folkemusik. Danmark

DK5: 78.76

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: folkedans ; folkemusik ; vals ; polka

Besætning: instrumental ; violin

Periodebetegnelse: 1960-1969 ; 1980-1989

Stednavn: Læsø ; Danmark

 

Hvis komponistens nationalitet er defineret (ved noder og klassiske fonogrammer).
 

Eks. (fonogram)

Mozart, Wolfgang Amadeus: Cosi fan tutte /Rattle/. - EMI Classics 5561702. - (2 154 127 3).

Musikopstilling: Operaer

DK5: 78.81:2

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: wienerklassik ; klassik ; opera

Besætning: vokal

Periodebetegnelse: 1790-1799

Stednavn: Østrig

 

Hvis den primære udøvers nationalitet er defineret (ved ikke-klassiske fonogrammer).
 

Eks. (fonogram)

Sakamoto, Riuichi: 1996. - Milan 37242-2. - (2 137 295 1).

Musikopstilling: Underholdning

DK5: 78.797:829

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: filmmusik

Besætning: instrumental ; klaver

Periodebetegnelse: 1990-1999

Stednavn: Japan
 

Komponister eller udøvere, som er født i ét land og har haft deres væsentligste virke i et andet, kan få emneord på begge lande.
 

Eks. (fonogram)

Buxtehude, Diderik: Sonate for 2 violiner, viola da gamba og cembalo, C-dur, BuxWV 266 /Holloway/. - Dacapo : Marco Polo 8.224005. - (2 900 691 1).

Musikopstilling: Kammermusik

DK5: 78.424:4

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: barok ; kammermusik

Besætning: instrumental

Periodebetegnelse: 1600-1699

Stednavn: Danmark ; Tyskland

 

Iøvrigt gælder:

Når navnet på en region, ø, delstat, stat eller by anvendes som emneord, gives der også emneord på det land eller forbundsstat, hvori regionen eller byen ligger.
 

Eks. (fonogram)

Braz, Dan Ar: Les iles de la memoire. - Keltia Musique KMCD 32. - (2 126 622 1).

Musikopstilling: Folkemusik. Frankrig

DK5: 78.72

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: folkemusik ; keltisk musik

Besætning: instrumental

Periodebetegnelse: 1990-1999

Stednavn: Bretagne ; Frankrig

 

Når et eller flere landenavne anvendes som emneord, gives der normalt ikke emneord på den verdensdel, landet ligger i.
 

Eks. (fonogram)

Naze: Ax Kurdistan. - Naze & Newroz Botani. -
(2 136 890 3).

Musikopstilling: Folkemusik. Irak

DK5: 78.78215

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: folkemusik

Besætning: vokal

Periodebetegnelse: 1990-1999

Stednavn: Georgien ; Kurdistan

 

Undtaget herfra er afrikanske lande syd for Sahara (sub-Saharan black Africa, se Ronnie Graham: Stern's guide to contemporary African music), hvor der også gives Afrika som emneord.
 

Eks. (fonogram)

Dibango, Manu: African soul. - Mercury 534766-2. - (2 176 208 3).

Musikopstilling: Rock

DK5: 78.794:5

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: soul ; makossa

Besætning: instrumental ; saxofon

Periodebetegnelse: 1960-1969 ; 1970-1979 ; 1990-1999

Stednavn: Cameroun ; Afrika

 

De nordafrikanske lande (Maghreb), hvis musiktradition i højere grad er knyttet til Mellemøsten end det øvrige Afrika, kan - i lighed med øvrige lande i Mellemøsten - efter skøn tildeles emneord på: arabisk musik (se afsnit 5.1.3.2.2 Stednavne i adjektivisk form).

Hvis værkerne er fra mere end 3 lande, og de enkelte lande er repræsenteret med mindre end 20% af det samlede indhold, gives normalt ikke emneord på enkeltlande (med mindre særlige forhold gør sig gældende, se afsnit 2.5.1 Emneord til antologier, og afsnit 2.5.3 Supplerende søgeord). Istedet kan der gives emneord på verdensdel.

 

Eks. (node)

Buenos dias amigos /Ved Hans-Günter Heumann/. - Schott, cop. 1997. - (2 179 703 0).

DK5: 78.797:74 ; 78.797:87 ; 78.531

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: vise ; latin

Besætning: instrumental ; klaver

Stednavn: Spanien ; Sydamerika
 

Danmark som emneord bruges parallelt med andre landenavne.

En musikoptagelse eller node, der indekseres alene med navnet på et land, vil let "forsvinde" i mængden, så, hvis det er muligt, skal der gives andre emneord til kombination.

 

5.1.3.2.2. Stednavne i adjektivisk form

Selvom stednavne i direkte form vil være at foretrække, er der dog visse tilfælde, hvor man skal vælge at gengive et stednavn i adjektivisk form. Det vil således være tilfældet:

 

  1. I faste ordforbindelser, f.eks. engelsk vals og latinamerikansk dans.

     

  2. Hvor musikken på tværs af landegrænser udgår fra en samlet kultur og fælles musiktradition, som ved f.eks. arabisk musik. Her er det kulturbegrebet - og ikke stednavnet - der er det centrale, jf. keltisk musik, jødisk musik m.fl.

     

Eks. (fonogram)

Taha, Rachid: Ole, ole. - Barclay 529481-2. - (2 155 402 2).

Musikopstilling: Rock

DK5: 78.794:5

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: rai ; arabisk musik ; verdensmusik

Besætning: vokal

Periodebetegnelse: 1990-1999

Stednavn: Algeriet

 

Stednavne i adjektivisk form og stednavne i direkte form gives uafhængigt af hinanden.

 

5.2. Titler som emneord

På fonogrammer og noder anvendes titler sjældent som emneord.

Til musikudgivelser, der tematisk "omhandler" og fokuserer på bestemte værker (en bog, et digt, en film, en ballet, en opera, et skuespil, et musikværk m.m.), kan der gives emneord på værkets titel, f.eks. Bibelen.

Der gives ikke emneord på titler til værker, hvor musikken er en integreret del af værket, f.eks. ved filmsoundtracks, operaer, balletter m.m.

 

5.2.1. Udformning af titel som emneord

Ved valg mellem dansk og udenlandsk titel vælges den danske. Hvis der ikke findes en dansk titel vælges den udenlandske.

Hvis den udenlandske titel er mere kendt end den danske, anvendes den udenlandske.

Hvis det skønnes relevant kan der laves brug-henvisning eller se også-henvisninger fra den ene form til den anden.

Titler som emneord gengives i den form, de har i DanBib. Hvor der ved den deskriptive katalogisering anvendes uniforme titler, tilstræbes det, at man vælger disse. Der er dog undtagelser, hvor den uniforme titel er uhensigtsmæssig i søgning, især ved konventionelle titler.

 

Eks. (fonogram)

Skovbye, Kim: There and back again. - Fønix Musik FMFCD 1118. -

(2 194 895 0).

Musikopstilling: Dansk underholdning

DK5: 78.797:6

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: new age

Besætning: harpe ; keltisk harpe ; instrumental

Periodebetegnelse: 1990-1999

Stednavn: Danmark

Personnavn: Tolkien, J. R. R.

Titel: Hobbitten

 

Hvis en titel optræder i forskellige genrer, f.eks. som skuespil, roman eller film, kan den få tilføjet en specificerende parentes.

 

5.3. Periodebetegnelser

Når der tales om tidsbetegnelser relateret til musik, menes ofte tidsbetegnelser, der knytter sig til musikkens oprindelse. Det kan være et kompositionsår, et indspilningsår eller et udgivelsesår.

Disse medtages i indekseringen efter følgende princip:

 

Noder og klassiske musikfonogrammer: kompositionsår.

Ikke-klassiske musikfonogrammer: indspilningsår.

Copyrightår, publiceringsår og udgivelsesår medtages ikke i indekseringen, men kan være vejledende ved dateringen.

 

5.3.1. Udformning af periodebetegnelser

 

Perioder betegnes primært med arabertal:

 

Århundreder betegnes således:

1100-1199

 

ikke det 12. århundrede

 

1200-1299

 

ikke 1200-tallet

 

 

Årtier betegnes således:

1510-1519

 

1990-1999

 

ikke 1990'erne

 

 

Tidsperioder før Kristi fødsel angives:

299-200

 

2999-2000

 

 

 

Tidsperioderne omkring Kristi fødsel angives:

9-1

 

1-99

 

 

Nutiden angives med det aktuelle årti:

1990-1999

 

2000-2009

 

 

Der laves brug-henvisninger fra de ikke anvendte former. f.eks.

det 19. århundrede brug 1800-1899

 

 

Når musikken dækker flere end 3-5 århundreder, bruges årtusindet som periodeangivelse. Når musikken dækker flere end 3-5 årtier, gives århundredet som periode, men altså ikke de pågældende tiår.

 

Dette er den generelle regel, men der er eksempler på, at der er givet flere årtier, f.eks til musik, der knytter sig til 2-3 årtier på hver sin side af et århundredeskifte eller til musik fra 1. halvdel af 1900-tallet. Jo tættere vi er på vor egen tid, jo større behov er der for at specificere.

 

Der kan bruges enkelte verbale tidsperioder, f.eks. vikingetiden, middelalderen, guldalderen, men hvis det er muligt, udtrykkes perioden også i tal.

 

En musikoptagelse eller node, der indekseres alene med en eller flere tidsperioder, vil let "forsvinde" i mængden, så, hvis det er muligt, skal der gives andre emneord til kombination.

 

Eks. (fonogram)

Drømte mig en drøm. - Skalk CD 1. - (2 129 028 9).

Musikopstilling: Middelalder/Renæssance. Antologier

DK5: 78.4691

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: middelalderen ; vikingetiden

Besætning: instrumental ; fløjte ; lur ; lyre ; horn

Periodebetegnelse: 900-999 ; 1000-1099 ; 1100-1199

Stednavn: Danmark ; Island ; Italien ; Orkneyøerne

 

Eks. (fonogram)

Debussy, Claude: The complete works for piano. - EMI Classics 5658552. - (2 154 013 7).

Musikopstilling: Et instrument

DK5: 78.53

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: impressionisme

Besætning: instrumental ; klaver

Periodebetegnelse: 1880-1889 ; 1890-1899 ; 1900-1909 ; 1910-1919

Stednavn: Frankrig

 

Eks. (fonogram)

King, B. B.: King of the blues. - MCA MCAD4 10677. - (4 134 162 9).

Musikopstilling: Blues

DK5: 78.792:2

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: blues

Besætning: instrumental ; guitar

Periodebetegnelse: 1940-1949 ; 1950-1959 ; 1960-1969 ; 1970-1979 ;

1980-1989 ; 1990-1999

Stednavn: USA

Personnavn: King, B. B.

 

Eks. (node)

Bärenreiter piano album /Vierhändig/. - Bärenreiter, cop. 1996. -

(2 156 339 0).

DK5: 78.551

Kontrollerede emneord:

Besætning: instrumental ; klaver ; firhændig klaver

Periodebetegnelse: 1700-1799 ; 1800-1899 ; 1900-1999

Stednavn: Tyskland ; Østrig ; Frankrig

 

5.4. Emneord på musikkens genre eller stilart

Det kan tit være vanskeligt at skelne mellem musikkens genre, stil, form, funktion, besætningsangivelse m.m. Afsnit 5.4-5.6 og 5.7.3 bør derfor ses som en helhed: Emneord på musikken.

Hvis en musikoptagelse eller en node tilhører en bestemt genre eller en bestemt stilart, medtages denne i indekseringen.

Genre eller stilart kan betegnes som et musikalsk udtryk, der ofte enten knytter sig til en bestemt tid (periode), et bestemt sted (nation, region) og/eller et bestemt miljø (socialt, aldersmæssigt, racemæssigt).

Velkendte og etablerede genrer medtages som kontrollerede emneord, mens nye genrer kan medtages som supplerende søgeord. I visse tilfælde medtages også de overordnede mere generelle genrer (se afsnit 2.6.1 Hierarkiske relationer).

 

5.4.1. Anvendelse
 

5.4.1.1. Klassisk musik - stilart

Anvendes også udover de store musikstilperioder: renæssance, barok, klassik, romantik og senromantik, når musikken med sikkerhed kan tilskrives en bestemt stilart. Især den nyere musik fra det 20. århundrede kan være problematisk, og det vil derfor i en del tilfælde her være vanskeligt at tildele emneord på stilart (se i øvrigt Peter Ryom: Musikkens stilarter).

 

Følgende oversigt er vejledende:

 

ca. 1450-1600

 

renæssance

 

ca. 1600-1750

 

barok

 

ca. 1750-1820

 

klassik - kan suppleres med wienerklassik, der anvendes bredt på de komponister, som var i kontakt med datidens østrigske musikliv.

 

ca. 1820-1860

 

romantik - kan suppleres med nationalromantik.

 

ca. 1850-1915

 

senromantik - kan suppleres med nationalromantik.

 

ca. 1900-

 

Det 20. århundredes musik. Karakteriseret ved stilpluralisme. Kan tildeles emneord på: ekspressionisme, impressionisme, neoklassik, minimalisme, serialisme, tolvtonemusik m.fl.

 

Forskellige værker af samme komponist kan være komponeret i forskellige stilarter og får derfor ikke nødvendigvis samme emneord.

 

Eks. (fonogram)

Beethoven, Ludwig van: Koncerter for klaver og orkester /Schiff/. - Teldec 0630-13159-2. - (2 184 357 1).

Musikopstilling: Orkestermusik

DK5: 78.412:33

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: klassik ; wienerklassik ; romantik ; klaverkoncert

Besætning: instrumental ; klaver ; orkester

Periodebetegnelse: 1800-1809

Stednavn: Tyskland

Eks. (node)

Hindemith, Paul: Musikalisches Blumengärtlein /Ved Giselher Schubert/. - Schott, cop. 1995. - (2 119 291 0).

DK5: 78.433

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: neoklassik ; kammermusik

Besætning: instrumental ; klarinet ; bas ; kontrabas

Periodebetegnelse: 1920-1929

Stednavn: Tyskland

 

5.4.1.2. Klassisk musik - genre

Især den sceniske musik tildeles emneord på "genre", f.eks.: opera, operette, musical, syngespil, zarzuela m.fl. Se afsnit 5.7.3 Musikværkets form og specielt afsnit 5.7.3.1.6 (scenisk musik).

 

5.4.1.3. Ikke-klassisk musik - genre

Der gives emneord på såvel hovedgenrer (se definitioner herpå i Katalogiseringsregler for musik, bilag 4): rock, jazz, blues, gospel, folkemusik (men ikke underholdning), undergenrer: hip hop, heavy metal, techno, folk, soul, country, swing, bop, spillemandsmusik, klezmer m.m. samt undergenrers undergenrer.

Musik, der har elementer af flere forskellige genrer, tildeles emneord på de(n) mest markante. Der kan suppleres med veletablerede crossover-genrer som f.eks. fusion (rock/elektrisk jazz) og verdensmusik (folkemusik/rock/jazz).

På jazzede arrangementer af klassisk musik gives emneordet jazz/klassisk, da klassisk musik ikke anvendes som emneord og dermed ikke kan søges kombinatorisk.

Ved nye eller usikre genrer, begreber eller trends kan emneordet gives som supplerende emneord (se afsnit 2.5.3 Supplerende søgeord).

 

Eks. (node)

Metallica: Best of Metallica. - Cherry Lane, cop. 1997. -

(2 162 600 7).

DK5: 78.794:5

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: rock ; heavy metal ; thrash metal

Besætning: vokal

Periodebetegnelse: 1980-1989 ; 1990-1999

Stednavn: USA
 

Eks. (fonogram)

The Sabri Brothers: Ya Mustapha. - Xenophile XENO 4041. -

(2 159 547 0).

Musikopstilling: Folkemusik. Pakistan

DK5: 78.78232

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: verdensmusik ; arabisk musik ; folkemusik ; qawwali ; sufimusik

Besætning: vokal

Periodebetegnelse: 1990-1999

Stednavn: Pakistan

 

Eks. (fonogram)

Jacoby, Aske: Clubbing. - Stunt STUCD 19706. - (2 167 027 8).

Musikopstilling: Rock

DK5: 78.794:5 ; 78.793:8 ; 78.793:5

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: rock ; jazz ; fusion

Besætning: instrumental ; vokal ; guitar

Periodebetegnelse: 1990-1999

Stednavn: Danmark

 

5.5. Emneord som angiver musikkens funktion eller intention

Hvis en musikoptagelse eller node er foretaget eller udgivet med en bestemt intention eller funktion for øje, og denne fremgår af dokumentet, medtages funktion som emneord.

Emneordet udformes som et sammensat ord, hvor funktion kombineres med "musik", f.eks. dansemusik, cirkusmusik, skuespilmusik m.v.

Funktionsbetegnelser bør anvendes restriktivt og ikke tildeles musikudgivelser, der kunne tænkes anvendt eller måske har været anvendt til bestemte formål, uden at det er eller har været den egentlige intention med musikken eller udgivelsen.

5.5.1. Anvendelse

De oftest anvendte funktionsbetegnelser er:

dansemusik

anvendes meget restriktivt, da emneordet ellers i vid udstrækning kan tildeles næsten hele den populære musik. Her er intentionen med musikken afgørende. Anvendes ikke som formbegreb (f.eks. Chopins valse), men kun på musik skrevet til at danse til (f.eks. Strauss' valse eller renæssancens danse (gaillarde, rondeau m.m.)).

Ved udgivelser med turneringsdanse (standarddanse og latinamerikanske danse) i det rigtige dansetempo anvendes emneordet: dansemusik (korrekt tempo).

Der gives emneord på enkelte danseformer, hvis de hver især er repræsenteret med mere end 20% af det samlede indhold.

 

Eks. (fonogram)

Chaconne. - Archiv 453418-2. - (2 161 395 9).

Musikopstilling: Kammermusik. Antologier

DK5: 78.424

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: barok ; renæssance ; kammermusik ; dansemusik ; chaconne ; passacaglia

Besætning: instrumental

Periodebetegnelse: 1600-1699

Formbetegnelse: originalinstrumenter

 

Eks. (fonogram)

New Year's concert 97. - EMI Classics 5563362. - (2 156 241 6).

Musikopstilling: Orkestermusik. Antologier

DK5: 78.411:3

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: romantik ; nationalromantik ; dansemusik ; vals ; wienervals ; polka

Besætning: instrumental ; orkester

Periodebetegnelse: 1800-1899

Stednavn: Østrig ; Wien

Formbetegnelse: nytårskoncerter

 

Eks. (fonogram)

The Columbia Ballroom Orchestra: Let's dance - competition dance, 1. - Denon DC-8526. - (4 050 977 1).

Musikopstilling: Underholdning

DK5: 78.797

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: dansemusik (korrekt tempo) ; ballroom ;

latinamerikanske danse ; standarddanse ; cha cha cha ; samba ; rumba ; paso doble ; jive ; vals ; tango ; slowfox ; quickstep ; wienervals

Besætning: instrumental ; orkester

Periodebetegnelse: 1980-1989

Stednavn: USA

 

Eks. (node)

Larsen, Thorbjørn: 3/4 for 3-4 stykker. - GuF, 1995. -
(2 119 465 4).

DK5: 78.76 ; 78.437 ; 78.431

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: spillemandsmusik ; folkemusik ; sammenspil ; dansemusik ; vals ; hopsa ; to-tur

Besætning: instrumental ; guitar

Periodebetegnelse: 1990-1999

Stednavn: Danmark

Niveau/brugerkategori: for musikskoler ; for viderekomne

 

filmmusik

anvendes som emneord, når mere end 20% af musikken relaterer sig til film (se også soundtracks i afsnit 5.7.2.1).

 

Eks. (fonogram)

Williams, John, f. 1932: Star wars. - RCA Victor 09026687722. - (2 160 076 8).

Musikopstilling: Underholdning

DK5: 78.81:8

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: filmmusik

Besætning: instrumental ; orkester

Periodebetegnelse: 1970-1979

Stednavn: USA

Formbetegnelse: soundtracks

 

Eks. (fonogram)

Herrmann, Bernard: The film scores. - Sony Classical SK 62700. - (2 162 717 8).

Musikopstilling: Orkestermusik

DK5: 78.411 ; 78.81:8

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: filmmusik ; filmsuite ; suite

Besætning: instrumental ; orkester

Periodebetegnelse: 1950-1959 ; 1960-1969 ; 1970-1979

Stednavn: USA

 

Eks. (node)

Space jam (uddrag) /Ved Bill Galliford/. - Warner Bros., cop. 1996. - (2 158 669 2).

DK5: 78.81:8 ; 78.7941

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: rock ; hip hop ; filmmusik

Besætning: instrumental

Periodebetegnelse: 1970-1979 ; 1980-1989 ; 1990-1999

Stednavn: USA

 

Eks. (node)

Mancini, Henry: Mancini /Easy piano/. - Warner Bros., cop. 1996. - (2 134 330 7).

DK5: 78.81:8 ; 78.53

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: filmmusik ; tv-musik

Besætning: instrumental ; klaver

Periodebetegnelse: 1950-1959 ; 1960-1969 ; 1970-1979 ; 1980-1989

Stednavn: USA

 

julemusik

anvendes bredt på musik, der relaterer sig til julen, og suppleres efter behov med sang og salme. Tildeles også klassiske værker med tilknytning til julen, f.eks. Bach: Juleoratorium.

Musikfonogrammer med julemusik kan katalogiseres både efter de klassiske og efter de populære fonogramregler. Hvor der er forskel i emneindekseringspraksis på klassiske og populære fonogrammer, følger emneindekseringen katalogiseringsprincippet.

 

Eks. (fonogram)

Bamses julerejse. - Replay REMC 8606. - (2 150 614 1).

Musikopstilling: Historier. Børn

DK5: 78.69 ; 78.799

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: julemusik ; børnesange ; julekalendermusik ; tv-musik

Besætning: vokal

Periodebetegnelse: 1990-1999

Stednavn: Danmark

Niveau/brugerkategori: for børn

 

Eks. (fonogram)

Bowyer, Kevin: Christmas organ music. - Nimbus NI 7711. - (2 120 381 5).

Musikopstilling: Et instrument. Antologier

DK5: 78.581 ; 78.799

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: barok ; romantik ; neoklassik ; julemusik

Besætning: instrumental ; orgel

Periodebetegnelse: 1700-1799 ; 1800-1899 ; 1900-1999

Stednavn: Tyskland; England

 

Eks. (node)

Lender, Eyvind: Jul så det swinger. - Edition Egtved, 1996. -

(2 155 100 7).

DK5: 78.695 ; 78.653 ; 78.655 ; 78.799

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: julemusik

Besætning: vokal ; kor ; børnekor

Periodebetegnelse: 1990-1999

Stednavn: Danmark

 

kirkemusik

anvendes på musik beregnet til gudstjenestebrug samt på kirkemusikalske værker, f.eks. oratorier, passioner, messer, requiemer og kantater.

 

Eks. (fonogram)

Gregorianische Gesänge, Advent. - Capriccio 10593. - (2 118 071 8).

Musikopstilling: Middelalder/Renæssance. Antologier

DK5: 78.681

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: middelalderen ; kirkemusik ; gregoriansk sang ; adventsmusik

Besætning: vokal ; kor ; a cappella

Stednavn: Europa

 

Eks. (node)

Agnus Dei /Ved Leslie East/. - Novello, cop. 1997. - (2 195 904 9).

DK5: 78.6521

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: kirkemusik

Besætning: vokal ; kor ; a cappella

Periodebetegnelse: 1700-1799 ; 1800-1899 ; 1900-1999

Stednavn: USA ; Frankrig ; Italien ; Østrig ; Tyskland ; Rusland ; England

 

kristen musik

anvendes på "nykristen musik", f.eks. rytmisk kormusik af svensk/norsk oprindelse, men også anden nyere musik med "kristent" indhold.

 

Eks. (fonogram)

Oslo Gospel Choir: Live in Paris. - Norske Gram EKGCD 91. - (2 179 538 0).

Musikopstilling: Underholdning

DK5: 78.797:53 ; 78.792:3

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: gospel ; kristen musik

Besætning: vokal ; kor

Periodebetegnelse: 1990-1999

Stednavn: Norge ; USA

 

Eks. (fonogram)

Primus (Danmark): Jesus - det eneste!. - Refleks 254 (CD). -

(2 174 372 0).

Musikopstilling: Dansk underholdning

DK5K5: 78.797:6

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: salme ; kristen musik

Besætning: vokal ; kor

Periodebetegnelse: 1990-1999

Stednavn: Danmark

 

meditationsmusik

anvendes kun, når det af udgivelsen direkte fremgår, at musikken er egnet til meditation. Alternativt anvendes genrebetegnelsen new age.

 

tv-musik

gives som emneord til kendingsmelodier og anden musik fra tv-serier og -programmer. Anvendes på samme måde som filmmusik.

 

Eks. (fonogram)

Kitaro: Silk Road, vol. 1-2. - Kuckuck 12051-2. - (4 042 636 1).

Musikopstilling: Rock

DK5: 78.81:8

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: new age ; tv-musik

Besætning: instrumental

Periodebetegnelse: 1980-1989

Stednavn: Japan

 

Eks. (node)

TV themes /Ved Jack Long/. - Chester, cop. 1996. - (2 127 306 6).

DK5: 78.811 ; 78.421:4

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: tv-musik

Besætning: instrumental ; strygekvartet

Periodebetegnelse: 1980-1989

Stednavn: England

5.6. Emneord på besætning

Der gives emneord på det eller de mest fremtrædende musikinstrument(er), uanset om musikken er klassificeret efter besætning (DK5-gruppe 78.4-78.6) eller ej. Hvis en hovedudøver findes, vil det som regel være hovedudøverens instrument, med mindre dennes funktion som leder eller dirigent af et ensemble/orkester overskygger solistfunktionen. Er der øvrige specielle instrumenter, kan der også gives emneord på disse. Tilsvarende gives emneord på fremtrædende eller specielle typer ensemble eller orkester.

Der gives emneord så præcist som muligt, dog kan der suppleres med emneord på ét niveau højere, f.eks. tenorsaxofon og saxofon, shakuhachi og fløjte, strygeorkester og orkester.

Udover emneord på hovedinstrumenter og specielle instrumenter, rap, recitation og andre vokalformer, får al musik desuden tildelt besætningsangivelsen: vokal eller instrumental. Er der mere end 20% vokalmusik og 20% instrumentalmusik gives både vokal og instrumental.

 

Eks. (fonogram)

Taj Mahal: Senor blues. - Private Music 01005821512. - (2 174 583 9).

Musikopstilling: Rock

DK5: 78.794:5

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: rock ; blues

Besætning: vokal ; guitar

Periodebetegnelse: 1990-1999

Stednavn: USA

 

Eks. (fonogram)

Ferdafolk: Ferdafolk. - Heilo HCD 7133. - (2 187 280 6).

Musikopstilling: Folkemusik. Norge

DK5: 78.753

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: spillemandsmusik ; folkemusik

Besætning: vokal ; instrumental ; violin ; hardangerfele ; harmonika

Periodebetegnelse: 1990-1999

Stednavn: Norge

 

Eks. (fonogram)

Henderson, Joe: Joe Henderson Big Band. - Verve 533451-2. - (2 162 855 7).

Musikopstilling: Jazz

DK5: 78.793:5

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: jazz

Besætning: instrumental ; big band ; saxofon ; tenorsaxofon

Periodebetegnelse: 1990-1999

Stednavn: USA

 

Eks. (fonogram)

Takemitsu, Toru: Requiem for strygeorkester /Wakasugi/. - Denon CO-79441. - (2 197 411 0).

Musikopstilling: Avantgarde

DK5: 78.411

Kontrollerede emneord:

Besætning: instrumental ; orkester ; strygeorkester ; biwa ; shakuhachi ; fløjte ; violin

Periodebetegnelse: 1950-1959 ; 1960-1969 ; 1980-1989

Stednavn: Japan

 

5.6.1. Anvendelse af besætningsangivelse på klassisk musik

Arrangementer af f.eks. orkestermusik for en anden besætning får besætningsemneord på det eller de instrument(er), der anvendes i arrangementet og ikke på den oprindelige besætning.

Indspilninger på instrumenter fra perioden, se afsnit 5.7.2.1. (originalinstrumenter).

 

5.6.1.1. Besætningsangivelse på orkestermusik

Orkestermusik får altid orkester og instrumental som besætningsemneord. Der kan suppleres med emneord på orkestre med speciel besætning, f.eks.: harmoniorkester. Ved orkestermusik med soloinstrumenter gives også besætningsemneord på soloinstrumenterne.

 

Eks. (fonogram)

Bach, Johann Sebastian: Koncert for 2 klaverer, strygere og continuo nr 1, c-mol, BWV 1060 /Schiff/. - Decca 455761-2. - (2 195 766 6).

Musikopstilling: Orkestermusik

DK5: 78.412:1

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: barok ; dobbeltkoncert ; tripelkoncert

Besætning: instrumental ; orkester ; strygeorkester ; klaver ; fløjte ; violin

Periodebetegnelse: 1720-1729 ; 1730-1739

Stednavn: Tyskland

 

Eks. (fonogram)

Stockholm Symphonic Wind Orchestra. - Caprice CAP 21516. - (2 157 343 4).

Musikopstilling: Orkestermusik. Antologier

DK5: 78.411

Kontrollerede emneord:

Besætning: instrumental ; orkester ; blæseorkester ; harmoniorkester

Periodebetegnelse: 1920-1929 ; 1940-1949 ; 1970-1979 ; 1990-1999

 

Eks. (node)

Tjajkovskij, Petr: Koncert for klaver og orkester nr 1, b-mol, opus 23 : udgave for klaver, 4 hænder /Ved T.A. Johnson/. - Peters, cop. 1996. - (2 138 797 5).

DK5: 78.55

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: senromantik ; klaverkoncert

Besætning: instrumental ; klaver ; firhændig klaver

Periodebetegnelse: 1870-1879

Stednavn: Rusland

 

5.6.1.2. Besætningsangivelse på kammermusik

Kammermusik får altid instrumental som besætningsemneord. Desuden gives emneord på alment brugte betegnelser for standardbesætning som klavertrio, strygekvartet o.l. (se Katalogiseringsregler 1 : ordningselementer, par. 100.29C, s. 156). Der kan også gives emneord på alment brugte standardbesætninger, som ikke er helt éntydige, f.eks. strygekvintet og guitartrio.

Ved kammermusik med ét fremtrædende instrument eller for ét instrument med akkompagnement eller continuostemme, gives besætningsemneord på hovedinstrumentet.

Ved kammermusik med 2 ligestillede instrumenter gives besætningsemneord på begge instrumenter, f.eks. fløjte og violin. Ved 2 ens instrumenter anvendes standardbesætningsangivelsen, f.eks. klaverduo.

 

Eks. (fonogram)

Schubert, Franz: Kvartet for 2 violiner, viola og violoncel nr 13, a-mol, Deutsch 804 (opus 29:1) /Alban Berg-Kvartetten/. - MI Classics 661442. - (2 160 770 3).

Musikopstilling: Kammermusik

DK5: 78.421:4

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: romantik ; kammermusik

Besætning: instrumental ; klaverkvintet ; strygekvartet ; strygekvintet

Periodebetegnelse: 1810-1819 ; 1820-1829

Stednavn: Østrig

 

Eks. (fonogram)

GuitarTrio 1+2. - Paula PACD 101. - (2 167 643 8).

Musikopstilling: Kammermusik. Antologier

DK5: 78.427:3

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: kammermusik

Besætning: instrumental ; guitartrio

Periodebetegnelse: 1800-1899 ; 1900-1999

 

Eks. (fonogram)

Mendelssohn-Bartholdy, Felix: Sonater for violin og klaver /Madojan/. - Kontrapunkt 32264. - (2 182 969 2).

Musikopstilling: Kammermusik

DK5: 78.4342

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: romantik ; kammermusik ; violinsonate

Besætning: instrumental ; violin

Periodebetegnelse: 1820-1829 ; 1830-1839

Stednavn: Tyskland

 

Eks. (node)

The joy of flute : for fløjte og klaver /Ved Jerome Goldstein/ - Yorktown, cop. 1993. - (2 162 061 0).

DK5: 78.435:2

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: kammermusik

Besætning: instrumental ; fløjte

Stednavn: Europa

 

Eks. (node)

Mozart, Wolfgang Amadeus: Duoer for violin og viola /Ved Anja Bensieck/. - Henle, cop. 1997. - (2 196 905 2).

DK5: 78.431

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: klassik ; wienerklassik ; kammermusik

Besætning: instrumental ; violin ; viola ; bratsch

Periodebetegnelse: 1780-1789

Stednavn: Østrig

 

Eks. (node)

Haydn, Joseph: Koncert for violin og orkester nr 2, G-dur, Hoboken VIIa:4 : udgave for violin og klaver /Ved Walter Heinz Bernstein/. - Breitkopf & Härtel, cop. 1997. - (2 196 713 0).

DK5: 78.4342

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: klassik ; wienerklassik ; violinkoncert ; kammermusik

Besætning: instrumental ; violin

Periodebetegnelse: 1760-1769

Stednavn: Østrig

 

5.6.1.3. Besætningsangivelse på musik for ét instrument

Musik for ét instrument får altid besætningsemneord på instrumentet og instrumental, f.eks. klaver og instrumental, guitar og instrumental etc.

 

Eks. (fonogram)

Schubert, Franz: Impromptus for klaver, Deutsch 899 (opus 90)/Leonskaja/. - Teldec 4509-98438-2. - (2 197 211 8).

Musikopstilling: Et instrument

DK5: 78.53

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: romantik

Besætning: instrumental ; klaver

Periodebetegnelse: 1820-1829

Stednavn: Østrig

 

Eks. (fonogram)

Holmboe, Vagn: Sonate for guitar nr 1, opus 141 /Kämmerling/. - Paula PACD 30. - (2 189 655 1).

Musikopstilling: Et instrument

DK5: 78.457

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: guitarsonate

Besætning: instrumental ; guitar

Periodebetegnelse: 1970-1979 ; 1980-1989

Stednavn: Danmark

 

Eks. (node)

Bärenreiter piano album /Vierhändig/. - Bärenreiter, cop. 1996. - (2 156 339 0).

DK5: 78.551

Kontrollerede emneord:

Besætning: instrumental ; klaver ; firhændig klaver

Periodebetegnelse: 1700-1799 ; 1800-1899 ; 1900-1999

Stednavn: Tyskland ; Østrig ; Frankrig

 

Eks. (node)

Marimba encores /Ved Evelyn Glennie/. - Faber, 1997. - (2 161 421 1).

DK5: 78.4891 ; 78.73

Kontrollerede emneord:

Besætning: instrumental ; marimba

Stednavn: England ; Tyskland

 

Eks. (node)

Tjajkovskij, Petr: Nøddeknækker-suite, opus 71a /Udgave for guitar/. - Hal Leonard, cop. 1997. - (2 189 185 1).

DK5: 78.457 ; 78.89

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: senromantik ; balletsuite

Besætning: instrumental ; guitar

Periodebetegnelse: 1890-1899

Stednavn: Rusland

 

5.6.1.4. Besætningsangivelse på vokalmusik

Vokalmusik får altid vokal som besætningsemneord. Ved flere solostemmer kan standardbetegnelser som duet, terzet, vokalkvartet, vokalkvintet, etc. anvendes. Se også afsnit 5.6.1.5 Kormusik.

 

Eks. (fonogram)

Frescobaldi, Girolamo: Madrigaler /Alessandrini/. - Opus 111 OPS 30-133. - (2 124 053 2).

Musikopstilling: Vokalmusik

DK5: 78.63:3

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: barok ; madrigal

Besætning: vokal

Periodebetegnelse: 1600-1609

Stednavn: Italien

 

Eks. (fonogram)

Wolf, Hugo: Italienisches Liederbuch /Upshaw/. - EMI Classics 5556182. - (2 162 461 6).

Musikopstilling: Vokalmusik

DK5: 78.61:3

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: senromantik ; lied ; sange

Besætning: vokal

Periodebetegnelse: 1890-1899

Stednavn: Østrig

 

Eks. (fonogram)

Wennerberg, Gunnar: Gluntarne /Ringmar/. - BIS NL-CD-5002/03. - (2 162 819 0).

Musikopstilling: Vokalmusik

DK5: 78.62:3

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: sange ; studentersange

Besætning: vokal ; duet

Periodebetegnelse: 1840-1849 ; 1850-1859

Stednavn: Sverige

 

Eks. (node)

Luthers Lieder. - Stephanus Edition, 1994. - (2 142 214 2).

DK5: 78.683

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: salme

Besætning: vokal

Periodebetegnelse: 1400-1499 ; 1500-1599

Stednavn: Tyskland

 

Eks. (node)

Brahms, Johannes: Kvartetter for sopran, alt, tenor, bas og klaver /Ved Kurt Soldan/. - Peters, (1997). - (0 867 628 3).

DK5: 78.63:3

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: senromantik

Besætning: vokal ; vokalkvartet

Periodebetegnelse: 1860-1869 ; 1870-1879 ; 1880-1889 ; 1890-1899

Stednavn: Tyskland

 

5.6.1.5. Besætningsangivelse på kormusik

Kormusik får altid kor og vokal som besætningsemneord. Kormusik for lige stemmer får desuden besætningsemneord på: mandskor, kvindekor eller børnekor. Desuden kan der gives besætningsemneord på andre former, f.eks. a cappella, munkekor etc.

 

Eks. (fonogram)

Victoria, Tomas Luis de: Missa dum complerentur /O'Donnell/. - Hyperion CDA 66886. - (2 155 615 7).

Musikopstilling: Middelalder/Renæssance

DK5: 78.652

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: renæssance ; kirkemusik ; motet ; messe

Besætning: vokal ; kor ; a cappella/P>

Periodebetegnelse: 1570-1579 ; 1580-1589 ; 1600-1609

Stednavn: Spanien

 

Eks. (fonogram)

Easter chants. - Jade 34264-2. - (2 129 129 3).

Musikopstilling: Middelalder/Renæssance

DK5: 78.681

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: middelalderen ; kirkemusik ; påskemusik ; gregoriansk sang

Besætning: vokal ; kor ; munkekor

Stednavn: Europa ; Spanien

 

Eks. (node)

Høybye, John: Glæden /Partitur/. - Folkeskolens Musiklærerforening, 1997. - (2 186 552 4).

DK5: 78.655 ; 78.695

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: julemusik ; oratorium

Besætning: vokal ; kor ; kvindekor ; rytmisk kor

Periodebetegnelse: 1990-1999

Stednavn: Danmark

 

Eks. (node)

Korsgård, Bjarne: Du er morgen /Korpartitur/. - Folkeskolens Musiklærerforening, 1997. - (2 186 549 4).

DK5: 78.695

Kontrollerede emneord:

Besætning: vokal ; kor ; børnekor

Periodebetegnelse: 1990-1999

Stednavn: Danmark

Formbetegnelse: undervisningsmaterialer

Niveau/brugerkategori: for folkeskolen ; for børn

 

5.6.1.6. Besætningsangivelse på opera, operette, musical m.v.

Komplette udgaver og vokale uddrag (recitativer, arier, m.v.) får altid vokal som emneord. Vokale uddrag for speciel besætning (duetter, kor, m.v.) får også emneord herpå, som angivet i afsnit 5.6.1.4 og afsnit 5.6.1.5. Instrumentale uddrag (ouverturer, intermezzi m.v.) eller arrangementer får instrumental som emneord.

 

Eks. (fonogram)

Mozart, Wolfgang Amadeus: Don Juan /Solti/. - Decca 455500-2. - (2 184 304 0).

Musikopstilling: Operaer

DK5: 78.81:2

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: wienerklassik ; klassik ; opera

Besætning: vokal

Periodebetegnelse: 1780-1789

Stednavn: Østrig

 

Eks. (fonogram)

Rodgers, Richard: Dawn Upshaw sings Rodgers & Hart. - Nonesuch 7559-79406-2. - (2 147 810 5).

Musikopstilling: Operetter/Musicals

DK5: 78.81:5

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: musicalsange ; sange

Besætning: vokal

Periodebetegnelse: 1920-1929 ; 1930-1939 ; 1940-1949

Stednavn: USA

 

Eks. (node)

Sullivan, Arthur: A Gilbert & Sullivan album : for fløjte og klaver. - Emerson, cop. 1995. - (2 175 631 8).

DK5: 78.81:4 ; 78.435:2

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: operettearie ; arie ; kammermusik

Besætning: instrumental ; fløjte

Periodebetegnelse: 1870-1879 ; 1880-1889

Stednavn: England

 

5.6.2. Speciel anvendelse af besætning

 

5.6.2.1. Anvendelse af besætningsangivelse på noder for 1 stemme og instrument

Noder for ét instrument med eller uden underlagt tekst får altid emneord på instrumentet.

Noder for 1 stemme og instrument får emneord på instrumentet undtagen noder for 1 stemme og klaver.

 

Eks. (node)

Mendelssohn-Bartholdy, Felix: Leichte Klavierstücke und Tänze /Ved Michael Töpel/. - Bärenreiter, cop. 1997. - (2 197 648 2).

DK5: 78.53

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: romantik

Besætning: instrumental ; klaver

Periodebetegnelse: 1820-1829 ; 1830-1839 ; 1840-1849

Stednavn: Tyskland

 

Eks. (node)

Radiohead: OK computer : for 1 stemme og 1-2 guitarer .... - International Music Publications, 1997. - (2 193 580 8).

DK5: 78.794:5 ; 78.457

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: rock

Besætning: vokal ; guitar

Periodebetegnelse: 1990-1999

Stednavn: England

 

Eks. (node)

Big book of rhythm & blues : for 1 stemme og klaver. - Hal Leonard, (1997). - (2 198 982 7).

DK5: 78.7941

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: rhythm & blues ; soul

Besætning: vokal

Periodebetegnelse: 1960-1969 ; 1970-1979

Stednavn: USA

 

5.6.2.2. Trommer som besætningsangivelse

Ved brug af tromme(r) som besætningsemneord gælder, at der anvendes emneordet:

 

tromme, hvis der spilles på en enkelt eller enkelte trommer.

 

trommer, hvis der spilles på trommesæt (med bækken, hi-hat mv.).

 

På noder gives der foruden trommer også emneord på trommesæt.

 

Eks. (fonogram)

Gorn, Steve: From the caves of the iron mountain. - Papa Bear DGM 9706. - (2 197 011 5).

Musikopstilling: Jazz

DK5: 78.793:5

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: jazz ; new age ; verdensmusik

Besætning: instrumental ; tromme ; fløjte ; bas ; Chapman stick

Periodebetegnelse: 1990-1999

Stednavn: USA

 

Eks. (node)

Mandrup, Lars: Tog til tiden! /Partitur + stemmer/. - DUET musikforlag, 1997. -

(2 197 509 5).

DK5: 78.429:3 ; 78.429:5

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: kammermusik

Besætning: instrumental ; trommesæt ; trommer

Periodebetegnelse: 1990-1999

Stednavn: Danmark

 

5.7. Formbetegnelser

Ved formbetegnelser på musikområdet skelnes mellem 3 hovedtyper: Materialets ydre form, Materialets indre form og Musikkens form.

5.7.1. Materialets ydre form

Der tildeles ikke musikemneord, der beskriver materialets ydre form, f.eks. compact disc eller node.

 

5.7.2. Materialets indre form

Emneord, der i højere grad relaterer sig til omstændigheder ved indspilning, udgivelse og udgivelsesformål end til de enkelte musikværker, medtages som formbetegnelse.

 

5.7.2.1. Anvendelse af emneord på materialets indre form

De oftest anvendte formbetegnelser er:


historiske optagelser

anvendes på klassiske musikindspilninger fra mono-perioden (før ca. 1955-60).

 

Eks. (fonogram)

Schiøtz, Aksel: The complete Aksel Schiøtz recordings 1933-1946, vol. 3. - Danacord DACOCD 453. - (2 154 472 8).

Musikopstilling: Vokalmusik. Antologier

DK5: 78.611

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: romantik ; sange ; lied

Besætning: vokal

Periodebetegnelse: 1800-1899

Stednavn: Tyskland

Formbetegnelse: historiske optagelser

 

hyldestplader

anvendes på udgivelser, hvor intentionen er at hylde en udøver, et orkester, en komponist, en begivenhed (ex. "a tribute to ...") m.v., f.eks. ved en koncert eller en konceptudgivelse (se også afsnit 5.1.1 Personnavne og afsnit 5.1.2 Korporationsnavne).

 

Eks. (fonogram)

Hommage a Andrei Tarkovsky. - DGG 437840-2. - (2 152 690 8).

Musikopstilling: Avantgarde. Antologier

DK5: 78.6521

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: tolvtonemusik

Besætning: instrumental ; orkester ; vokal ; kor

Periodebetegnelse: 1980-1989 ; 1990-1999

Stednavn: Schweiz ; Italien ; Ungarn ; Tyskland

Personnavn: Tarkovskij, Andrej

Formbetegnelse: hyldestplader

 

lyrik

gives som emneord, hvor digte eller digtsamlinger er sat i musik. Anvendes dog restriktivt på den klassiske musik, f.eks. ikke til Schuberts lieder. Kan også anvendes, hvor der indgår oplæsning eller recitation.

 

Eks. (fonogram)

Haugland, Aage: Sange af Tom Kristensen. - Olufsen DOCD 5352. - (2 153 593 1)

Musikopstilling: Dansk underholdning

DK5: 78.797:6

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: vise

Besætning: vokal

Periodebetegnelse: 1990-1999

Stednavn: Danmark

Formbetegnelse: lyrik

 

Eks. (fonogram)

Hampson, Thomas: To the soul / tekst: Walt Whitman. - EMI Classics 5550282. - (2 175 508 7).

Note:Med oplæsning

Musikopstilling: Vokalmusik. Antologier

DK5: 78.611

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: senromantik ; neoklassik ; sange

Besætning: vokal

Periodebetegnelse: 1900-1999

Stednavn: USA ; England

Formbetegnelse: lyrik

 

musikhistorie

anvendes som emneord, hvis en antologi giver et bredt musikhistorisk overblik over en bestemt genre, periode, musikinstrument, pladeselskab m.v., ofte præsenteret ved en kronologisk udvikling. Musikudgivelser, der alene kan have historisk interesse, får ikke musikhistorie.

 

Eks. (fonogram)

Centenary edition 1897-1997. - EMI 5661822. - (2 158 152 6).

Musikopstilling: Samlinger

DK5: 78.34

Kontrollerede emneord:

Korporationsnavn: EMI Records

Formbetegnelse: musikhistorie ; historiske optagelser ; jubilæumsplader

 

originalinstrumenter

anvendes på klassiske fonogrammer, når det fremgår af materialet, at indspilningen er foretaget med periodens instrumenter (ex. "sur instruments originaux", "on authentic instruments", "mit Originalinstrumenten", "con strumenti originali") eller kopier heraf.

 

Eks. (fonogram)

Händel, Georg Friedrich: Agrippina /Gardiner/. - Philips 438009-2. - (2 162 397 0).

Musikopstilling: Operaer

DK5: 78.81:2

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: barok ; opera

Besætning: vokal

Periodebetegnelse: 1700-1709

Stednavn: Tyskland

Formbetegnelse: originalinstrumenter

 

soundtracks

anvendes kun som emneord på de musikudgivelser, hvor musikken er taget fra lydsporet til filmen. Suppleres altid med filmmusik (se afsnit 5.5.1).

 

Eks. (fonogram)

Kander, John: Cabaret /Burns/. - HIP 10027. - (2 162 725 9).

Musikopstilling: Operetter/Musicals

DK5: 78.81:5 ; 78.81:8

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: filmmusik ; musical

Besætning: vokal

Periodebetegnelse: 1970-1979

Stednavn: USA

Formbetegnelse: soundtracks

 

støtteplader

anvendes, når formålet med udgivelsen er at støtte humanitært hjælpearbejde (ex. USA for Africa), non profitable organisationer (ex AIDS-Fondet), politiske organisationer og dagblade m.v.

 

Eks. (fonogram)

Pavarotti & friends for War Child. - Decca 452900-4. - (2 150 683 4).

Musikopstilling: Underholdning

DK5: 78.797

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: rock ; pop ; evergreen ; operaarie ; arie

Besætning: vokal

Periodebetegnelse: 1990-1999

Stednavn: USA ; Europa

Formbetegnelse: støtteplader

 

undervisningsmaterialer

anvendes, når det af materialet fremgår, at det er beregnet til undervisning. Anvendes dog ikke til musikskoler, se afsnit 5.7.2.2 .

 

Eks. (node)

Sommer, Erik: Skildpadden og de to ænder. - Folkeskolens Musiklærerforening, 1996. - (2 159 776 7).

DK5: 78.653 ; 78.652

Kontrollerede emneord:

Besætning: vokal ; kor

Periodebetegnelse: 1990-1999

Stednavn: Danmark

Formbetegnelse: undervisningsmaterialer

Niveau/brugerkategori: for folkeskolen ; for børn

 

Eks. (fonogram)

Riis, Benedicte: Hvad indianerne i Nordamerika vidste. - Folkeskolens Musiklærerforening FMCD 243. - (2 172 072 0).

Musikopstilling: Musik. Børn

DK5: 78.69

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: børnemusik ; indiansk musik ; sangleg ; danseleg

Besætning: vokal ; trommer ; fløjte

Periodebetegnelse: 1990-1999

Stednavn: Danmark ; Nordamerika

Formbetegnelse: undervisningsmaterialer

Niveau/brugerkategori: for folkeskolen ; for børn

 

5.7.2.2. Anvendelse af formbetegnelser på musikskoler m.m.

Musikskoler m.m. kan generelt tildeles emneord på: [instrument]skoler og derudover specielt på fremhævede dele af indholdet: notationssystemer (f.eks. becifring), øvelsesprogrammer (f.eks. riffs, skalaer) m.v.

 

Eks. (node)

Richards, Tim: Improvising blues piano. - Schott, cop. 1997. - (2 200 322 4).

Note: Klaverskole

DK5: 78.5301 ; 78.7921 ; 78.7931

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: blues ; jazz

Besætning: instrumental ; klaver

Periodebetegnelse: 1900-1999

Stednavn: USA

Formbetegnelse: klaverskoler ; improvisation

 

Eks. (node)

Slutsky, Allan: The funkmasters. - Manhattan Music, cop. 1996. - (2 162 848 4).

Note:Sammenspilsskole for guitar, el-basguitar og trommesæt

DK5: 78.427:3 ; 78.45701 ; 78.45801 ; 78.4801 ; 78.794:4 Brown, James, f. 1933

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: soul ; funk

Periodebetegnelse: 1960-1969 ; 1970-1979

Stednavn: USA

Formbetegnelse: sammenspilsskoler ; guitarskoler; el-basguitarskoler ; el-basskoler ; basskoler ; basguitarskoler ; trommeskoler

 

Eks. (node)

Neely, Blake: Chords & scales for guitar. - Hal Leonard, cop. 1997. - (2 197 518 4).

Note:Guitarakkorder vist i becifring og guitargreb, guitarskalaer vist i noder og gribebrætsdiagrammer, samt akkordteori

DK5: 78.45701

Kontrollerede emneord:

Formbetegnelse: guitarakkorder ; akkorder ; guitarskalaer ; skalaer ; becifring

 

5.7.3. Musikværkets form

Musikalske formbetegnelser (f.eks. sonate, rondo, variation) forbindes primært med klassisk musik og forveksles ofte med både genrebetegnelser (f.eks. opera), kompositionsprincipper (f.eks. fuga), funktion (f.eks. præludium (til gudstjenestebrug), etude (til undervisning), menuet (til dans) og andre karakteriserende betegnelser (f.eks. serenade, barcarole, nocturne). I praksis skelnes der da heller ikke mellem de enkelte typer af betegnelser, og det kan derfor være vanskeligt at definere helt præcise og objektive retningslinjer for, hvornår en formbetegnelse bør medtages som emneord.

 

5.7.3.1. Anvendelse af emneord på musikværkets form

DBC anvender frit musikalske formbetegnelser som emneord, hvis de skønnes at have en søgemæssig værdi. Det kan være formbetegnelser, der udgør et helt tema for udgivelsen, eller formbetegnelser, som er mere kendt og brugt i en anden udformning, end den, der er anvendt i den uniforme titel, f.eks. klaverkoncert (Uniform titel: Koncert for klaver og orkester).

 

Eks. (fonogram)

Chaconne. - Archiv 453418-2. - (2 161 395 9).

Musikopstilling: Kammermusik. Antologier

DK5: 78.424

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: barok ; renæssance ; kammermusik ; dansemusik ; chaconne ; passacaglia

Besætning: instrumental

Periodebetegnelse: 1600-1699

Formbetegnelse: originalinstrumenter

 

Eks. (fonogram)

Stjedrin, Rodion: Carmen-suite /Rosjdestvenskij/. - Melodija 74321369082. - (2 156 046 4).

Musikopstilling: Orkestermusik

DK5: 78.89

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: balletmusik ; operasuite ; balletsuite ; suite

Besætning: instrumental ; orkester

Periodebetegnelse: 1960-1969 ; 1970-1979

Stednavn: Rusland

 

Eks. (fonogram)

Bach, Johann Sebastian: Brandenburgkoncert nr 1, F-dur, BWV 1046 /Koopman/. - Erato 4509-99636-9. - (2 154 157 5).

Musikopstilling: Orkestermusik

DK5: 78.412:12

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: barok ; concerto grosso

Besætning: instrumental ; orkester

Periodebetegnelse: 1720-1729

Stednavn: Tyskland

DBC anvender normalt ikke emneord, der beskriver det enkelte musikværks indre form eller struktur (f.eks. sonate(form)), tempobetegnelse (f.eks. andante), o.l.

 

5.7.3.1.1. Anvendelse af musikalske formbetegnelser på orkestermusik

Orkestermusik kan tildeles emneord på klassiske instrumentalformbetegnelser som: concerto grosso, orkestersuite, klaverkoncert, o.l.

 

Eks. (fonogram)

Händel, Georg Friedrich: Concerti grossi /Richter/. - Archiv 453249-2.

(2 153 870 1).

Musikopstilling: Orkestermusik

DK5: 78.412:12

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: barok ; concerto grosso

Besætning: instrumental ; orkester

Periodebetegnelse: 1730-1739

Stednavn: Tyskland ; England

 

Eks. (fonogram)

Prokof'ev, Sergej: Valsesuite, opus 110 /Järvi/. - Chandos CHAN 7076.

(2 201 802 7).

Musikopstilling: Orkestermusik

DK5: 78.411

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: neoklassik ; orkestersuite ; balletsuite ; suite

Besætning: instrumental ; orkester

Periodebetegnelse: 1940-1949 ; 1950-1959

Stednavn: Rusland

 

Eks. (node)

Liszt, Franz: Les preludes, S 97 /Ved Rena Charnin Mueller/. - Editio Musica, cop. 1997. - (2 179 694 8).

DK5: 78.411

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: romantik ; symfonisk digt

Besætning: instrumental ; orkester

Periodebetegnelse: 1850-1859

Stednavn: Ungarn

 

5.7.3.1.2. Anvendelse af musikalske formbetegnelser på kammermusik

Kammermusik tildeles altid emneord på: kammermusik. Desuden kan der gives emneord på instrumentale formbetegnelser som: violinsonate, blokfløjtesonatine, o.l. Formbetegnelser, der samtidig kan betragtes som betegnelser for standardbesætning, f.eks. strygekvartet, anvendes som emneord efter reglerne i afsnit: 5.6.1.2 Besætningsangivelse på kammermusik.

 

Eks. (fonogram)

Rubinstein, Anton: Sonate for violoncel og klaver nr 1, D-dur, opus18 /Vasiljeva/. - Russian Disc RDCD 10038. - (2 155 614 9).

Musikopstilling: Kammermusik

DK5: 78.434:4

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: nationalromantik ; romantik ; kammermusik ; cellosonate

Besætning: instrumental ; cello ; violoncel

Periodebetegnelse: 1850-1859

Stednavn: Rusland

 

Eks. (fonogram)

Bach, Johann Sebastian: Sonater for fløjte og cembalo /Adorjan/. - Ambitus AMB 97820. - (2 186 663 6).

Musikopstilling: Kammermusik

DK5: 78.435:2

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: barok ; kammermusik ; fløjtesonate ; triosonate

Besætning: instrumental ; fløjte

Periodebetegnelse: 1720-1729

Stednavn: Tyskland

 

Eks. (node)

Telemann, Georg Philipp: Sonatiner for altblokfløjte (eller fagot eller violoncel) og continuo (cembalo eller klaver og bas) /Ved Nikolaus Delius/. - Schott, cop. 1996. - (2 147 674 9).

DK5: 78.435:3

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: barok ; kammermusik ; blokfløjtesonatine

Besætning: instrumental ; blokfløjte

Periodebetegnelse: 1730-1739

Stednavn: Tyskland

 

5.7.3.1.3. Anvendelse af musikalske formbetegnelser på musik for ét instrument

Musik for ét instrument kan tildeles emneord på instrumentale formbetegnelser som: klaversonate, o.l.

 

Eks. (fonogram)

Schumann, Robert: Sonate for klaver nr 1, fis-mol, opus 11 /Andsnes/. - EMI Classics 5564142. - (2 192 261 7).

Musikopstilling: Et instrument

DK5: 78.53

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: romantik ; klaversonate

Besætning: instrumental ; klaver

Periodebetegnelse: 1830-1839

Stednavn: Tyskland

 

Eks. (node)

Bach, Johann Sebastian: Suiter for violoncel : udgave for kontrabas /Ved Mark Bernat/. - International Music Company, cop. 1995. - (2 127 681 2).

DK5: 78.445

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: barok ; cellosuite

Besætning: instrumental ; kontrabas ; bas

Periodebetegnelse: 1720-1729

Stednavn: Tyskland

 

5.7.3.1.4. Anvendelse af musikalske formbetegnelser på vokalmusik

Vokalmusik tildeles bredt emneord på klassiske vokalformer, f.eks. salme, motet, madrigal, messe, etc. Se også afsnit 5.7.3.1.5. vedr. sange.

 

Eks. (fonogram)

Händel, Georg Friedrich: Messias, HWV 56 /Rilling/. - Hänssler Classic 98.198. - (2 199 050 7).

Musikopstilling: Vokalmusik

DK5: 78.652

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: barok ; oratorium ; kirkemusik ; julemusik

Besætning: vokal ; kor

Periodebetegnelse: 1740-1749 ; 1750-1759

Stednavn: Tyskland ; England

 

Eks. (node)

Mozart, Wolfgang Amadeus: Missa brevis, B-dur, Köchel 275 /Ved Franz Beyer/. - Breitkopf & Härtel, cop. 1997. - (2 196 708 4).

DK5: 78.652

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: klassik ; wienerklassik ; kirkemusik ; messe

Besætning: vokal ; kor

Periodebetegnelse: 1770-1779

Stednavn: Østrig

 

Eks. (node)

Salmer og spirituals /Udgave for 2 violiner/. - Leopold Musik, cop. 1997. - (2 174 004 7).

DK5: 78.683 ; 78.7921 ; 78.431

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: kammermusik ; salme ; spiritual

Besætning: instrumental ; violinduo

Periodebetegnelse: 1500-1599 ; 1600-1699 ; 1800-1899

Stednavn: Danmark ; Tyskland ; Schweiz ; USA

 

5.7.3.1.5. Anvendelse af musikalske formbetegnelser på sange

Sange kan gives som emneord både på klassiske og populære sange. Anvendes dog meget restriktivt på de populære sange, f.eks. ved højskolesange i populære arrangementer. Kan suppleres med lied, o.l.

 

Eks. (fonogram)

Loewe, Carl: Sange /Schmidt/. - CPO 999253-2. - (2 157 057 5).

Musikopstilling: Vokalmusik

DK5: 78.61:3

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: romantik ; sange ; lied ; ballade

Besætning: vokal

Periodebetegnelse: 1820-1829 ; 1830-1839 ; 1840-1849 ; 1850-1859

Stednavn: Tyskland

 

Eks. (fonogram)

Grip, Erik: Carl Nielsen - og en enkelt anden. - Gyps Fulvus GF 9703. - (2 158 154 2).

Musikopstilling: Dansk underholdning

DK5: 78.797:6

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: sange

Besætning: vokal

Periodebetegnelse: 1990-1999

Stednavn: Danmark

 

Eks. (node)

Christmas songs /Ved Ned Bennett/. - International Music Publications, 1997. - (2 183 847 0).

DK5: 78.799 ; 78.6521

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: romantik ; julemusik ; sange ; carol

Besætning: vokal ; kor

Periodebetegnelse: 1810-1819 ; 1930-1939 ; 1940-1949

Stednavn: USA ; England ; Østrig

 

Eks. (node)

Aften : 18 kendte sange /Udgave for 2 violonceller/. - Leopold Musik, cop. 1997. - (2 167 824 4).

DK5: 78.431

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: kammermusik ; sange

Besætning: instrumental ; celloduo

Periodebetegnelse: 1600-1699 ; 1800-1899

Stednavn: Danmark

Formbetegnelse: sammenspil

Niveau/brugerkategori: for børn

 

5.7.3.1.6. Anvendelse af musikalske formbetegnelser på scenisk musik

Den sceniske musik tildeles emneord på.: opera, operette, musical, syngespil, zarzuela m.fl. Mindre uddrag af forskellige operaer tildeles ikke emneord på: opera. I stedet gives på uddragsformen, f.eks.: ouverture og operaouverture, arie og operaarie, operaduet, operaterzet, operakor etc. Tilsvarende med anden scenisk musik, f.eks.: arie og operettearie, sang og musicalsang, etc.

 

Eks. (fonogram)

Sorozabal, Pablo: La tabernera del puerto /Perez/. - Valois : Auvidis V 4766. - (2 160 314 7).

Musikopstilling: Operetter/Musicals

DK5: 78.81:9

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: zarzuela

Besætning: vokal

Periodebetegnelse: 1930-1939

Stednavn: Spanien

 

Eks. (fonogram)

Wunderlich, Fritz: The unforgettable - Fritz Wunderlich. - Eurodisc 74321319562. - (2 154 196 6).

Musikopstilling: Operetter/Musicals. Antologier

DK5: 78.811

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: romantik ; operettearie ; operaarie ; arie

Besætning: vokal

Periodebetegnelse: 1800-1899

 

Eks. (fonogram)

The EMI centenary gala at Glyndebourne. - EMI Classics 5564652.- (2 186 220 7).

Musikopstilling: Operaer. Antologier

DK5: 78.811

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: operaarie ; operettearie ; arie ; musicalsange ; sange

Besætning: vokal

Periodebetegnelse: 1700-1799 ; 1800-1899 ; 1900-1999

Stednavn: USA ; Østrig ; Tyskland ; Frankrig

 

Eks. (fonogram)

Berlioz, Hector: Ouverturer /Dutoit/. - Decca 452480-2. -

(2 192 411 3).

Musikopstilling: Orkestermusik

DK5: 78.411

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: romantik ; ouverture ; operaouverture

Besætning: instrumental ; orkester

Periodebetegnelse: 1820-1829 ; 1830-1839 ; 1840-1849 ; 1850-1859 ;

1860-1869

Stednavn: Frankrig

 

Eks. (node)

Operakörer /Ved Jan Åke Hillerud/. - Gehrman, 1997. - (2 199 090 6).

DK5: 78.811

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: romantik ; operakor

Besætning: vokal ; kor

Periodebetegnelse: 1830-1839 ; 1840-1849 ; 1850-1859 ; 1870-1879 ; 1880-1889

Stednavn: Frankrig ; Tyskland ; Italien

 

5.8. Emneord som angiver niveau eller brugerkategori

 

Bruges restriktivt, evt. kun når det fremgår af dokumentet.

 

Mest er der tale om uddannelser, enten formuleret som kategorien af studerende eller som uddannelsesinstitutionen.

 

Ved musikoptagelser eller musikalier for folkeskolen angives enten klassetrin: for 4. klasse, eller, hvis dokumentet dækker flere end 3 klassetrin: for folkeskolen.

 

Fast bruges: for hf og for gymnasiet - disse er ikke fordelt på klassetrin.

 

Ellers angives den uddannelse, den gruppe studerende eller lignende dokumentet rettes mod:

 

for musikkonservatorier.

 

Hvor dokumentet er beregnet for en bestemt gruppe mennesker, angives dette. Det kan være afgrænset på grund af:

 

-

 

sprog, f.eks forskellige indvandrer- eller flygtningegrupper: for persisktalende.-alder: for unge, for ældre, for børn.

 

-

 

interesseområde eller fag: for spejdere, for gymnastiklærere.

 

-

 

handicap eller sygdom: for svagtsynede.

 

-

 

andet: for forældre, for katteejere.

 

Når det er vanskeligt at skelne mellem funktion og brugerniveau, kan der gives 2 emneord på samme begreb: gymnastikmusik og for gymnastiklærere.

Når dokumentet er beregnet for brugere på et bestemt niveau, og det fremgår af dokumentet, angives dette: for begyndere, for viderekommende.

 

Eks. (node)

Johansen, Bo, f. 1961: Toques de santos. - Byhøjskolen, (1997). - (2 164 100 6).

Note:Rytmer for 3 bata-trommer: okonkolo (høj), itotele (mellem)og iya (dyb) og santeria-sange (yorubafolkets ældgamle ("naturreligion"). Rytmerne kan også spilles på: bongos, quinto eller anden højt stemt tromme, conga eller anden medium stemt tromme, og tumba eller anden dybt stemt tromme

DK5: 78.4801 ; 78.78681

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: afrocubansk musik ; sange

Besætning: instrumental ; slagtøj ; vokal

Periodebetegnelse: 1990-1999

Stednavn: Cuba

Formbetegnelse: undervisningsmaterialer

Niveau/brugerkategori: for gymnasiet ; for højskoler ; for aftenskoler ; for musikskoler ; for seminarier ; for musikkonservatorier ; for universiteter

Supplerende søgeord: santeria ; yoruba

 

Eks. (node)

Bjerregård, Anne Rikke: Prinsesse Snelok. - Folkeskolens - Musiklærerforening, 1996. - (2 143 399 3). DK5: 78.698 ; 78.69

Kontrollerede emneord:

Genre m.m.: musical ; børnemusical ; sange

Besætning: vokal

Periodebetegnelse: 1990-1999

Stednavn: Danmark

Formbetegnelse: undervisningsmaterialer

Niveau/brugerkategori: for indskoling ; for børn ; for børnehaver ; for musikskoler ; for handicappede