Standarder - hvilke bruger DBC?

Standarder - hvilke bruger DBC? crp ons, 16/12 2015 - 11:18

Denne side giver en oversigt over hvilke standarder DBC bruger på det bibliografiske område.

 

Indledning

DBC benytter som udgangspunkt de standarder Slots- og Kulturstyrelsen anviser indenfor deres ansvarsområder, der bl.a. omfatter katalogisering og klassifikation jf. https://slks.dk/omraader/kulturinstitutioner/biblioteker/biblioteksstandardisering/.

biblstandard.dk findes en oversigt over aktuelt gældende specifikationer, services, vejledninger, XML-skemaer, namespaces, eksempler mv. vedr. standardisering indenfor biblioteksområdet. Nogle af disse er publiceret på sitet, andre hos de udgivende institutioner.

I det følgende opsummeres forskellige uddybninger og præciseringer indenfor de relevante områder.

Katalogisering, indeksering og klassifikation

danMARC2

Indholdsformat for bibliografiske poster. Benyttes i sin fulde udstrækning i netpunkt og bibliotek.dk. Formatet er beskrevet hos Slots- og Kulturstyrelsen. Se danMARC2

Katalogiseringsregler og bibliografisk standard for danske biblioteker

Regler for beskrivelse af indholdet i bibliografiske poster. Beskrivelse af reglerne findes hos Slots- og Kulturstyrelsen. Se Katalogiseringsregler og bibliografisk standard for danske biblioteker

Alfabetiseringsregler for danske biblioteker og bibliografier

Anvendes alene i trykte produkter. Alfabetiseringsreglerne er udarbejdet af Det Danske Katalogregeludvalg og beskrevet hos Slots- og Kulturstyrelsen. Se Alfabetiseringsregler for danske biblioteker og bibliografier

Ordning af registre i onlinekataloger

Regler for alfabetisering af registre i onlinekataloger. Beskrivelse af reglerne findes hos Slots- og Kulturstyrelsen. Se Udlægning til og ordning af registre i onlinekataloger (pdf)
Reglerne er endnu ikke implementeret i NBI, som følger vejledningen Ordning af registre i onlinekataloger.

Indekseringsvejledninger

I DBCs indekseringsvejledninger foreligger en samlet dokumentation for DBCs koordinerede emneordsgivning på musik-, artikel- og bogområdet. Se DBCs indekseringsvejledninger

Praksisregler for søgeveje

Oversigt over søgeveje og koder findes i Praksisregler for søgeveje (pdf)

DK5

Decimalklassedeling. Systematik. Alfabetisk register. Systematisk register.
Dansk BiblioteksCenter. Nyeste udgave. Om DK5. Adgang via DK5 eller adgang for professionelle via netpunkt.dk.

 

Identifikatorer

ISBN

ISBN er det internationale standardbognummer, der muliggør entydig identifikation af bøger og boglignende publikationer. I Danmark administreres ISBN af Dansk ISBN-Kontor.

Faustnumre

Se beskrivelse i Informationsordbogen

 

Dataudveksling

DKABM

Format til udveksling og præsentation af data fra biblioteker, arkiver og museer baseret på Dublin Core.
Læs mere om DKABM
Se Oversigt over DBCs implementering af DKABM i 2011-versionen
Se Mapning danMARC2 -> DKABM (pdf)

MARC21

MARC-format der bl.a. anvendes af Det Kgl. Bibliotek.
Se MARC21
Se konvertering fra MARC21 -> danMARC2 (pdf)
Se konvertering fra danMARC2 -> MARC21 (pdf)

 

 

Se også: danbib.dk for standarder vedr. infrastruktur-samarbejdet med biblioteker og andre.

DKABM 2011

DKABM 2011 crp tir, 05/01 2016 - 08:45

Dette er oversigt over DBC's implementering af DKABM i 2011-versionen, der er godkendt af Styrelsen for Bibliotek og Medier den 1. juli 2011. Implementeringen foretages i Artesis Databrønd i september 2011. Nedenstående er en fuldstændig liste over de elementer man vil kunne støde på i en post i DKABM-format, hvilke schemes de enkelte elementer benytter sig af, samt en kort beskrivelse af indholdet og eksempler på hvordan elementet med indhold kan se ud.

Overskrifterne i det følgende svarer til de labels i DKABM, som DBC benytter. Under hver enkelt overskrift findes de elementer (evt. qualifiers til det pågældende label) med mulige schemes, som DBC implementerer.

Et eksempel på hvad der menes med label, elementer, qualifiers og schemes: Under label ”dc:title” findes to forskellige elementer, nemlig "dc:title" og "dcterms:alternative", sidstnævnte er en qualifier til dc:title.Dc:title kan enten optræde uden scheme eller med to forskellige schemes, nemlig ”full” eller ”series”.

Indhold

ac:identifier

ac:identifier

Unik post-ID og postejer. Obligatorisk.
Eksempel:

<ac:identifier>28474784|870970</ac:identifier>

ac:source

ac:source

Kilde til posten, kildens ”navn”. Obligatorisk.

Eksempler:

<ac:source>Bibliotekets materialer</ac:source>
<ac:source>Faktalink</ac:source>

dc:title

dc:title

Ressourcens hovedtitel. Obligatorisk.

Eksempler:

<dc:title>Det største politiske mord</dc:title>
<dc:title>Det regner med frikadeller</dc:title>

dc:title med scheme dkdcplus:full

Ressourcens fulde titel, dvs. titel med evt. undertitel og andre tilføjelser. Obligatorisk.

Eksempler:

<dc:title xsi:type="dkdcplus:full">Det største politiske mord: en biografisk fortælling om dr. J. J. Dampe</dc:title>
<dc:title xsi:type="dkdcplus:full">Det regner med frikadeller</dc:title>

dc:title med scheme dkdcplus:series

Titel på serie som ressourcen er en del af, samt evt. nr. i serien.

Eksempler:

<dc:title xsi:type="dkdcplus:series">Krimiserien med Joona Linna; 1</dc:title>
<dc:title xsi:type="dkdcplus:series">Læselyst; 26</dc:title>

dcterms:alternative

Angivelse af en alternativ titel.

Eksempler:

<dcterms:alternative>Parisersymfoni</dcterms:alternative>
<dcterms:alternative>Cloudy with a chance of meatballs</dcterms:alternative>

dc:creator

dc:creator

Bibliografisk ophav, primære ophav.

Eksempel:

<dc:creator>Wolfgang Amadeus Mozart<dc:creator>

dc:creator med scheme dkdcplus:[funktionskode]

Bibliografisk ophav, primære ophav med angivelse af hvilken funktion personen eller korporationen har, hvis funktionen fremgår af originaldata. Funktionskoderne følger: http://www.kat-format.dk/danMARC2/Danmarc2.bilagJ.htm

Eksempel:

<dc:creator xsi:type="dkdcplus:aut">Astrid Lindgren</dc:creator>

dc:creator med scheme oss:sort

Bibliografisk ophav, hovedophav i inverteret form.

Eksempel:

<dc:creator xsi:type="oss:sort">Mozart, Wolfgang Amadeus</dc:creator>

dc:subject

dc:subject

Angivelse af emnedata, hvor der ikke er anvendt et velbeskrevet system; ukontrollerede emneord.

Eksempel:

<dc:subject>violinbyggere</dc:subject>

dc:subject med scheme dkdcplus:DBCF

Angivelse af emnedata fra DBC’s emneordssystem: faglitterært emneord.

Eksempel:

<dc:subject xsi:type="dkdcplus:DBCF">kulturhistorie</dc:subject>

dc:subject med scheme dkdcplus:DBCM

Angivelse af emnedata fra DBC’s emneordssystem: musik emneord.

Eksempel:

<dc:subject xsi:type="dkdcplus:DBCM">vokal</dc:subject>

dc:subject med scheme dkdcplus:DBCN

Angivelse af emnedata fra DBC’s emneordssystem: niveau/brugerkategori.

Eksempel:

<dc:subject xsi:type="dkdcplus:DBCN">for børn</dc:subject>

dc:subject med scheme dkdcplus:DBCO

Angivelse af emnedata fra DBC’s emneordssystem: formbetegnelse.

Eksempel:

<dc:subject xsi:type="dkdcplus:DBCO">undervisningsmaterialer</dc:subject>

dc:subject med scheme dkdcplus:DBCS

Angivelse af emnedata fra DBC’s emneordssystem: skønlitterært emneord.

Eksempel:

<dc:subject xsi:type="dkdcplus">dinosaurer</dc:subject>

dc:subject med scheme dkdcplus:DK5

DK5 klassemærke (kun hovedplacering).

Eksempler:

<dc:subject xsi:type="dkdcplus:DK5">44.4</dc:subject>
<dc:subject xsi:type="dkdcplus:DK5">99.4 Blixen, Karen</dc:subject>
<dc:subject xsi:type="dkdcplus:DK5">sk</dc:subject>

dc:subject med scheme dkdcplus:DK5-Text

Udfoldet tekst for DK5 klassemærket.

Eksempel:

<dc:subject xsi:type="dkdcplus:DK5-Text">Enkelte tyske lokaliteter</dc:subject>

dc:subject med scheme dkdcplus:genre

Genrebetegnelser der svarer til genreangivelserne der anvendes i bibliotek.dk, samt angivelse af, om materialet er fiktion eller nonfiktion.

Eksempler:

<dc:subject xsi:type="dkdcplus:genre">rock</dc:subject>
<dc:subject xsi:type="dkdcplus:genre">politifilm</dc:subject>
<dc:subject xsi:type="dkdcplus:genre">fiktion</dc:subject>
<dc.subject xsi:type="dkdcplus:genre">nonfiktion</dc:subject>

dc:subject med scheme dkdcplus:LCSH

Angivelse af emnedata fra Library of Congress Subject Headings.

Eksempel:

<dc:subject xsi:type="dkdcplus:LCSH">Imperialism – History – 20th century</dc:subject> <br>

dc:description

dc:description

Diverse beskrivelser af ressourcen.

Eksempler:

<dc:description>Af indholdet: Bonus features: Extended interviews ; Return to Stargroves and Olympic Studios ; Exile fans</dc:description>
<dc:description>Live-optagelser, Tilburg, Holland oktober 2008</dc:description>

dc:description med scheme dkdcplus:series

Beskrivelse af sammenhørende bøger eller andre materialer.

Eksempler:

<dc:description xsi:type="dkdcplus:series">Samhørende: Slagtebænk Dybbøl ; Dommedag Als</dc:description>

dcterms:abstract

Indhold: Kort resume af materialet/ressourcen.

Eksempel:

<dcterms:abstract>Krimi. Barbaroux fra den lille provencalske turistby Clos-de-Provence kan ikke finde sig til rette som pensionist. 
Hans kone er kommet i byrådet, og samfundet omkring ham er alt for moderne. Men så får han da heldigvis en mordsag at pusle med</dcterms:abstract>

dkdcplus:version

Version eller udgave.

Eksempel:

<dkdcplus:version>1. danske udgave</dkdcplus:version>

dcterms:audience

dcterms:audience

Hvem materialet/ressourcen egner sig til. Pt. inddelt i ”børnematerialer” og ”voksenmaterialer”. Skellet mellem de to er ca. 15 år.

Eksempler:

<dcterms:audience>voksenmaterialer</dcterms:audience>
<dcterms:audience>børnematerialer</dcterms:audience> 

dcterms:audience med scheme dkdcplus:pegi

Aldersangivelse om egnethed for brugere.
Eksempel:

<dcterms:audience xsi:type="dkdcplus:pegi">PEGI-mærkning: 12+</dcterms:audience>

dcterms:audience med scheme dkdcplus:age

Indhold: Angivelse af anbefalet alder.

Eksempel:

<dcterms:audience xsi:type="dkdcplus:age">Fra 9 år</dcterms:audience>

dcterms:audience med scheme dkdcplus:medieraad

Minimumsalder for lån af film som angivet af Medierådet for Børn og Unge.

Eksempel:

<dcterms:audience xsi:type="dkdcplus:medieraad">Mærkning: Tilladt for alle men frarådes børn under 7 år</dcterms:audience>

dc:publisher

dc:publisher

Udgiver som er ansvarlig for at stille materialet/ressourcen til rådighed, f.eks. forlag.

Eksempel:

<dc:publisher>People's Press</dc:publisher>

dc:contributor

dc:contributor

Bidragydere udover primære ophav angivet i dc:creator.

Eksempel:

<dc:contributor>Gun-Britt Zeller</dc:contributor>

dc:contributor med scheme dkdcplus:[funktionskode]

Bidragydere udover primære ophave angivet i dc:creator med angivelse af hvilken funktion personen eller korporationen har, hvis det fremgår af originaldata. Funktionskoderne følger: http://www.kat-format.dk/danMARC2/Danmarc2.bilagJ.htm

Eksempler:

<dc:contributor xsi:type="dkdcplus:act">Tony Curran</dc:contributor>
<dc:contributor xsi:type="dkdcplus:ill">Lykke Bianca</dc:contributor>
<dc:contributor xsi:type="dkdcplus:dkind">Peter Jorde</dc:contributor> 
<dc:contributor xsi:type="dkdcplus:trl">Jesper Klint Kistorp</dc:contributor>

dc:date

dc:date

Angivelse af udgivelsesår eller dato.

Eksempel:

<dc:date>2010</dc:date>

dc:type

dc:type med scheme dkdcplus:BibDK-Type

Tekstlig gengivelse af materialetype ud fra listen over materialetyper, der anvendes i bibliotek.dk (https://danbib.dk/sites/default/files/docs/abm/types.xml).

Eksempler:

<dc:type xsi:type="dkdcplus:BibDK-Type">Bog</dc:type>
<dc:type xsi:type="dkdcplus:BibDK-Type">Dvd</dc:type>

dc:format

dc:format

Fysisk beskrivelse, herunder specifik materialebetegnelse.

Eksempler:

<dc:format>1 dvd-video</dc:format>
<dc:format>2 cd'er i 1 mappe mp3</dc:format>
<dc:format>1 kort</dc:format>

dcterms:extent

Omfangsbeskrivelse, f.eks. spilletid eller antal sider.

Eksempler:

<dcterms:extent>188 sider</dcterms:extent>
<dcterms:extent>90 min.</dcterms:extent>
<dcterms:extent>Sektion 1, s. 2</dcterms:extent>

dc:identifier

dc:identifier

Identifikation af det enkelte materiale/den enkelte ressource.

Eksempler:

<dc:identifier>Vertigo 0600753278253</dc:identifier>
<dc:identifier>Fueled by Ramen Decaydance 7567-89478-2</dc:identifier> 

dc:identifier med scheme dcterms:URI

Identifikation af det enkelte materiale/den enkelte ressource med URI.

Eksempel:

<dc:identifier xsi:type="dcterms:URI">http://ing.dk/artikel/93917</dc:identifier>

dc:identifier med scheme dkdcplus:ISBN

Identifikation af det enkelte materiale med ISBN, jf. ISO2108.

Eksempel:

<dc:identifier xsi:type="dkdcplus:ISBN">9788776075767</dc:identifier>

dc:identifier med scheme dkdcplus:ISMN

Identifikation af noder med ISMN, jf. ISO10957. Eksempel

<dc:identifier xsi:type="dkdcplus:ISMN">M-006-53409-8</dc:identifier> 
<dc:identifier xsi:type="dkdcplus:ISMN">9790220222702</dc:identifier> 

dc:identifier med scheme dkdcplus:ISSN

Identifikation af det enkelte materiale med ISSN, jf. ISO3297.

Eksempel:

<dc:identifier xsi:type="dkdcplus:ISSN">1904-0059</dc:identifier>

dc:identifier med scheme dkdcplus:UPC

Identifikation af det enkelte materiale/den enkelte ressource med Universal Product Code.

Eksempel:

<dc:identifier xsi:type="dkdcplus:UPC">881034634863</dc:identifier>

dc:source

dc:source

Værk som materialet/ressourcen evt. er baseret på, originaltitel på oversatte værker.

Eksempler:

<dc:source>Hypnotisören</dc:source>
<dc:source>Op weg naar het paasfeest</dc:source>

dc:language

dc:language

Sproget for det intellektuelle indhold af materialet/ressourcen. Sprog er angivet med dansk betegnelse.

Eksempel:

<dc:language>Svensk</dc:language>

dc:language med scheme dkdcplus:spoken

Talt sprog på materialet/ressourcen, når der er tale om levende billeder. Sprog er angivet som forkortelse jf. ISO639-2.

Eksempel:

<dc:language xsi:type="dkdcplus:spoken">nor</dc:language>

dc:language med scheme dkdcplus:subtitles

Materialets/ressourcens undertekster, når der er tale om levende billeder. Sprog er angivet som forkortelse jf. ISO639-2.

Eksempel:

<dc:language xsi:type="dkdcplus:subtitles">nor</dc:language>

dc:language med scheme dcterms:ISO-639-2

Sproget for det intellektuelle indhold af materialet/ressourcen. Sprog er angivet som forkortelse jf. ISO639-2.

Eksempel:

<dc:language xsi:type="dcterms:ISO639-2">swe</dc:language>

dc:relation

dcterms:isPartOf

Relation til det som materialet/ressourcen er en del af.

Eksempler:

<dcterms:isPartOf>Lokalsamfundsforskning - tendenser og perspektiver red.: Charlotte Bøgh og Claus B. Olsen</dcterms:isPartOf>
<dcterms:isPartOf>Jyllands-posten, 2008-06-08</dcterms:isPartOf>
<dcterms:isPartOf>Our States: Alabama, 2010</dcterms:isPartOf>

dcterms:isPartOf med scheme dkdcplus:albumId

Relation til det album som materialet/ressourcen er en del af, angivet med et id-nummer.

Eksempel:

<dcterms:isPartOf xsi:type="dkdcplus:albumId">0000000016053432</dcterms:isPartOf>

dcterms:isPartOf med scheme dkdcplus:albumTitle

Relation til det album som materialet/ressourcen er en del af, angivet med en albumtitel.

Eksempel:

<dcterms:isPartOf xsi:type="dkdcplus:albumTitle">Valley Of Tears</dcterms:isPartOf>

dcterms:isPartOf med scheme dkdcplus:ISBN

Relation til det som materialet/ressourcen er en del af, angivet med ISBN.

Eksempel:

<dcterms:isPartOf xsi:type="dkdcplus:ISBN">87-503-7863-5</dcterms:isPartOf>

dcterms:isPartOf med scheme dkdcplus:ISSN

Relation til det som materialet/ressourcen er en del af, angivet med ISSN.

Eksempel:

<dcterms:isPartOf xsi:type="dkdcplus:ISSN">0109-1182</dcterms:isPartOf>

dcterms:hasPart

Relation til det som materialet/ressourcen består af, f.eks. optagelser på musik-dvd eller noder til musiknumre.

Eksempler:

<dcterms:hasPart>Symfoni nr. 5, d-mol, opus 47</dcterms:hasPart>
<dcterms:hasPart>The aristocats</dcterms:hasPart>

dcterms:hasPart med scheme dkdcplus:track

Relation til de tracks der findes på et album.

Eksempler:

<dcterms:hasPart xsi:type="dkdcplus:track">Sonate for klaver, C-dur, 1791-93</dcterms:hasPart>
<dcterms:hasPart xsi:type="dkdcplus:track">Love is a loser's game</dcterms:hasPart>
<dcterms:hasPart xsi:type="dkdcplus:track">&lt;a href="http://www.bibzoom.dk/cgi-bin/WebObjects/TShop.woa/wa/PSShop/
Track?sku=0000000013151809"&gt;Massimo Pancrazi - Freedom&lt;/a&gt;</dcterms:hasPart>

dcterms:isReplacedBy

Senere titel på et tidsskrift.

Eksempel:

<dcterms:isReplacedBy>DMB Danish medical bulletin</dcterms:isReplacedBy>

dcterms:replaces

Tidligere titel på et tidsskrift.

Eksempel:

<dcterms:replaces>Udkast</dcterms:replaces>

dcterms:references med scheme dkdcplus:ISBN

Relation til ISBN-nummer for andre materialer som det pågældende materiale/ressource refererer, citerer eller anmelder.

Eksempel:

<dcterms:references xsi:type="dkdcplus:ISBN">8700346543</dcterms:references>

dc:rights

dc:rights

Eventuelle klausuler vedrørende adgang til materialet.

Eksempler:

<dc:rights>Videoradio</dc:rights>
<dc:rights>(p) 2011 Deeepnet</dc:rights>

dc:coverage

dcterms:spatial

Angivelse af materialets emnemæssige dækning mht. sted, ukontrollerede emneord.

Eksempel:

<dcterms:spatial>Alabama</dcterms:spatial>

dcterms:spatial med scheme dkdcplus:DBCF

Angivelse af materialets emnemæssige dækning mht. sted fra DBC’s emneordssystem: faglitterært emneord.

Eksempel:

<dcterms:spatial xsi:type="dkdcplus:DBCF">Bulgarien</dcterms:spatial>

dcterms:spatial med scheme dkdcplus:DBCM

Angivelse af materialets emnemæssige dækning mht. sted fra DBC’s emneordssystem: musik emneord.

Eksempel:

<dcterms:spatial xsi:type="dkdcplus:DBCM">Canada</dcterms:spatial>

dcterms:spatial med scheme dkdcplus:DBCS

Angivelse af materialets emnemæssige dækning mht. sted DBC’s emneordssystem: skønlitterært emneord.

Eksempel:

<dcterms:spatial xsi:type="dkdcplus:DBCS">Afrika</dcterms:spatial>

dcterms:temporal

Angivelse af materialets emnemæssige dækning mht. tidsperiode.

Eksempel:
(pt. ingen eksempler – der konverteres fra felt 634 (lokale emneord) i marc-poster)

dcterms:temporal med scheme dkdcplus:DBCM

Angivelse af materialets emnemæssige dækning mht. tidsperiode fra DBC’s emneordssystem: Musik emneord.

Eksempel:

<dcterms:temporal xsi:type="dkdcplus:DBCM">2000-2009</dcterms:temporal>

dcterms:temporal med scheme dkdcplus:DBCP

Angivelse af materialets emnemæssige dækning mht. tidsperiode fra DBC’s emneordssystem: periodebetegnelse som emneord.

Eksempel:

<dcterms:temporal xsi:type="dkdcplus:DBCP">1930-1939</dcterms:temporal>

ac:activity

ac:activity

ac:action

Angivelse af om en post er oprettet, rettet eller skal slettes

Eksempel:

   <ac:activity>
    <ac:action xsi:type="ac:TypeOfActivity">created</ac:action>
   </ac:activity>

   <ac:activity>
    <ac:action xsi:type="ac:TypeOfActivity">delete-out-of-scope</ac:action>
   </ac:activity>

dcterms:created

Angivelse af hvornår dkabm posten er oprettet

Eksempel

   <dcterms:created>2015-05-08T11:27:03+02:00</dcterms:created>

dcterms:modified

Angivelse af hvornår dkabm posten er tilrettet

Eksempel

   <dcterms:modified>2015-05-08T11:27:03+02:00</dcterms:modified>