Søgning på netlydbøger for børn

Denne sag er en opfølgningssag fra januars DanBib-møder:

Hvis man vil afgrænse en søgning på lydbøger til kun at omfatte lydbøger for børn anbefales det at kombinere søgningen med ka=b (iflg. gældende Praksisregler for søgeveje).

Koden ka søger i koderne fra eventuelle afmærkninger i felt 990 (b, s, v).

Felt 990 har hidtil kun været anvendt på fysiske lydbøger, men vil fremover også optræde på netlydbøger, der har et bogligt forlæg, hvorfra vi kan kopiere afmærkningen.

Der er således ikke tale om en garanti for afmærkning af alle netlydbøger, men om at vi anvender oplysningen, hvis vi har den ved hånden, hvilket som oftest vil være tilfældet.

I danMARC2's felt 008 delfelt o kan kodes for børne- eller skolemateriale: Vi koder ikke andre materialer end bøger i felt 008 *o, idet koden her er defineret og anvendes til rent statistiske formål. Koden fra 008 *o er som sådan mere snæver end det, vi normalt betragter som målgruppeoplysninger. Samtidig kan koden ikke gentages, hvilket f.eks. betyder, at et materiale i felt 008 ikke både kan kodes som børne- og skolemateriale.

I DanBib kan man udover søgning på ka også anvende søgningen ma=bø, idet DanBibs ma-register omfatter en opsamling af alle typer børneafmærkninger herunder afmærkningen i felt 990.

 

Kontakt

Hanne Hørl Hansen