Samspil mellem anmeldte værker og anmeldelser

2008
 

En ny registreringsmetode skal være med til at sikre en mere optimal udnyttelse af registrerede anmeldelser. Alle anmeldte værker oprettes fremover af DBC som poster i base DBCKat's base 870970.

Baggrunden er følgende:

Anmeldte spil og udenlandske bøger, der ikke bibliotekskatalogiseres af DBC, er hidtil kun blevet registreret i forbindelse med anmeldelsen.

Hvis et bibliotek efterfølgende har købt materialet er en ny post blevet oprettet og indsendt til DBCKat's base 870970 - uden forbindelse til anmeldelsen.

For at skabe bedre sammenhæng så anmeldelser i DanBib mv. altid fremgår i forbindelse med et eventuelt biblioteksmateriale, har vi valgt at omlægge vores registreringspraksis for anmeldte værker:

Ved registrering af en anmeldelse oprettes det anmeldte værk fremover altid af DBC som en post i base danbibs base DBCKat - base 870970.

Hvis posten kun oprettes p.gr.a. anmeldelsen oprettes den på et minimalt niveau med katalogiseringsniveau 4 i 008 *v og ejerkoden RET i s10 - uden klassemærke og uden navneformskontrol på evt. navneopslag.

Når et folkebibliotek eller DBC efterfølgende registrerer selve det anmeldte materiale, overtages og opdateres posten på det anmeldte værk blot.

Eksempel:

Anmeldt værk på xbox-spil før opdatering (konstrueret)

001 00 *a <faust>*b 870970 *c 20080617083120 *d 20080617 *f a

004 00 *r n *a e

008 00 *t m *u f *a 2008 *b us *l eng *v 4

009 00 *a t *g tb

245 00 *a Viking *cbattle for asgard *ø xbox 360

260 00 *a SEGA *c 2008

501 00 *a Afspilningsudstyr: Xbox 360

505 00 *a Actionspil

652 00 *mUDEN KLASSEMÆRKE

s10 00 *a RET

Biblioteker der køber dette materiale kan efterfølgende fremsende lokaliseringer til posten. Deruover kan biblioteket overtage og opgradere posten som ved andre poster med katalogiseringsniveau 4 i 008 *v og ejerkoden RET i s10.

Posten udbygges til det normale bibliotekskatalogiseringsniveau (herunder kontrol af eventuelle navneformer og klassifikation) og bibliotekets ejerkode indsættes.

Efter biblioteket har indberettet posten vil anmeldelsen fremgå i forbindelse med bibliotekekets materiale i f.eks. bibliotek.dk

Bemærk: Anmeldte begivenheder

Filmanmeldelser kommer typisk i forbindelse med en biografpremiere og registreres derfor som en anmeldelse af en begivenhed.

I biblioteksregi er det den fysiske udgave af filmen og ikke biograffilmen, der efterfølgende vil være i fokus.

Følgende er derfor besluttet:

Anmeldte begivenheder registreres fremover i base DBCKat - base 870970.

Hermed lanceres materialekoder for begiveheder i base DBCKat - base 870970. Følgende koder vil som dokumenteret i danMarc2 kunne optræde:

wt (teateropførelse)

wu (udstilling)

wf (filmvisning)

Anmeldte biograffilm vil herefter kunne genbruges, når den fysiske udgave af filmen registreres. Bemærk at ved opdatering af begivenhed til fysisk materiale skal materialekoden i 009 *g fra wf (filmvisning) skifte til koden for den materialetype biblioteket har filmen på - dvs. i de fleste tilfælde dvd (koden th)

Eksempel:

Anmeldt værk på biograffilm før opdatering (konstrueret)

001 00 *a<faust> *b 870970 *c 20080912140925 *d 20080912 *f a

004 00 *r n *a e

008 00 *t m *u f *a 2008 *b dk *l dan *v 4

009 00 *a m *g wf

245 00 *a Anja & Viktor - i medgang og modgang *e instruktion: Søren Frellesen

260 00 *c 2008

652 00 *mUDEN KLASSEMÆRKE

700 00 *a Frellesen *h Søren

s10 00 *a RET

Når dvd-udgaven af denne film kommer, vil denne post blive tilrettet, - herunder skifte materialekode i 009 *g.

Den ændrede praksis tages i brug pr. 3.11.2008