Nationalbibliografisk registrering - sammensatte materialer

Bibliografisk Råd har godkendt en modernisering i fortolkningen af de nationalbibliografiske optagelseskriterier.

Baggrunden herfor er et ønske om at minimere fejlagtige dobbeltindkøb i bibliotekerne og undgå uhensigtsmæssige reserveringer.

Bibliotekernes interesse er generelt én post pr. udlånsenhed og DBC har haft flere henvendelser herom. Udlånsenheder vil ofte være identisk med det man kan erhverve:

Hvis et sammensat materiale sælges samlet ønskes én post herpå.

Hvis en enkelt del af det sammensatte materiale samtidig kan erhverves separat ønskes også en post herpå, fordi nogle biblioteker kan tænkes at erhverve denne del alene.

Et sammensat materiale kendetegnes ved, at de enkelte dele af materialet har ligeværdig værdi og der ikke klart kan udpeges et hovedmateriale.

Ovenstående ønsker er taget til efterretning og fremover vil sammensatte materialer blive registreret i én post i DanBib og posten vil blive publiceret i de nationalbibliografiske fortegnelser, der er relevante for materialet.

Det betyder fx, at man i Dansk bogfortegnelse vil finde registreringer på sammensat materiale bestående af en bog og en dvd og samme registrering vil ligeledes indgå i Dansk billedfortegnelse.

I de tilfælde ét materiale kan udpeges som hovedmaterialet, katalogiseres fortsat som ét materiale med bilag og ikke som sammensat materiale.

Kontakt

Hanne Hørl Hansen