Katalogkoden DAT ophører, brug af katalogkoden BKR reduceres og synlighed af materialevalgsoplysninger under udarbejdelse fra uge 201901

Katalogkoden DAT blev oprindeligt brugt til at udtrække opdaterede DBC-poster fra ugen til dataleverancen Nye og ajourførte poster.

 

Med overgangen til FBS er dette ikke længere aktuelt i folke- og skolebibliotekssammenhæng, idet DBCs poster bruges direkte lokalt og rettelser dermed automatisk er en del af lokalkatalogen i samme øjeblik, de er lavet. Brugen af katalogkoden ophører derfor fra uge 201901.

 

Samtidig reduceres brugen af katalogkoden BKR:

BKR-koden har tidligere været brugt til på ugebasis at give bibliotekerne besked om rettelse af opstillingsdata og andre udvalgte rettelser og tilføjelser.

 

Besked om rettelser i opstillingsdata samt omkatalogisering fra monografi til periodicum (eller omvendt) vil fremover ikke udløse BKR-kode. Sådanne rettelser bevirker i FBS, at der i samme øjeblik DBC retter posten, dannes en påhængspost med de gamle opstillingsdata for de biblioteker, der har beholdning på materialet (medmindre biblioteket i forvejen har en påhængspost med lokale opstillingsdata).

Biblioteket kan herefter i FBS fremsøge nydannede påhængsposter og tage stilling til, hvorvidt de vil rette deres opstilling eller lokalt beholde den gamle opstilling. Hvad der måtte være rettet, vil fremgå af en note i felt 990 i fællesposten, der senest dagen efter rettelsen vil foreligge.

 

Væsentlige rettelser, der ikke påvirker opstilling: Dette er rettelser, der kan betydning for materialehåndteringen i biblioteket som fx tilføjelse af note om samhørende materiale. Rettelsen vil som andre rettelser umiddelbart slå igennem i den lokale katalog, fordi DBC’s post anvendes, men vil fortsat også få BKR-koden og kan derfor som hidtil fremsøges på ugebasis. Hvad der måtte være rettet, vil fremgå af en note i felt 990 i fællesposten.

 

Inden ændringerne blev besluttet, havde vi brugen af DAT og BKR i høring blandt bibliotekerne på bibliotek.dk’s profblog, bl.a. med det formål at undersøge hvorvidt FFU-bibliotekerne anvendte den gamle kodning. Udfra de modtagne svar var dette ikke tilfældet. Alle ajourførte poster vil som hidtil kunne fremsøges på ajourføringsdato.

 

Hidtil er materialevalgsoplysninger i felt 990 (markering af voksen, børn, skole, materialevurdering mv.) blevet tilføjet DBC’s post på ugebasis og når oplysninger var færdigredigeret.

Materialevalgsoplysninger vil fremover fremgå af de foreløbige poster, men skal som andre oplysninger i posten betragtes som uredigerede og foreløbige, indtil posten er endeligt publiceret.

Publiceringstidspunktet vil fremgå af ugekoden i katalogkoden. Jf. https://www.dbc.dk/nationale-opgaver/bibliotekskatalogisering/publicering-2017-af-bibliotekskatalogiserede-materialer.

 

Kontakt: Hanne Hørl Hansen hah@dbc.dk

 

Oprettet