Netpublikationer

Netpublikationer crp

Ændringer i katalogkodning på netområdet

Ændringer i katalogkodning på netområdet crp

2011
 

I juni 2011 blev der indgået en ny tillægsaftale til nationabibliografiaftalen, som vi på DBC nu er i fuld gang med at implementere.

En konsekvens af tillægsaftalen er, at netmaterialer integreres i de respektive nationalbibliografiske fortegnelser på basis af deres indhold (tekst, musik etc.)

Det betyder, at vi fra uge 2012-05 ophører med at bruge katalogkoden IDO, der hidtil har været anvendt ved registreringen af statiske tekster på nettet og istedet vil anvende katalogkoden DBF og dermed integrere online tekster fuldt ud i Dansk bogfortegnelse.

Koden NET anvendes ligeledes heller ikke mere fra uge 201205. Koden har været udtryk for bibliotekskatalogiseret netmateriale. Istedet vil bibliotekskatalogiseret netmateriale fra 201205 få tildelt BKM-kode.

Dataleverancekoden DIT udgår parallelt hermed og erstattes af DAT-koden. DIT-koden har været anvendt for netmaterialer, der skulle indgå i ugeleverancen, fordi de er blevet rettet efter de har været publiceret. Istedet vil netmaterialer, der skal publiceres i ugeleverancen, fremover få DAT-kode som andre materialer.

Konsekvensen heraf er at man fra årskiftet ikke kan bruge katalogkode til udpegning af netmaterialer men skal bruge materialebetegnelsen for online-materialer i stedet. (I Danbib: ma=xe).

Kombileverancer vil fortsætte som hidtil men blot få tilrettet søgekriterierne efter de ændrede forhold.

Ny kode i felt 008 *v: Herudover indføres fra uge 201205 også en ny kode for katalogiseringsniveau i felt 008 delfelt v. Den nye kode er 5. Koden betyder, at der er tale om kopikatalogiseret materiale. Koden vil blive anvendt, når vi kopierer fra en registrering af et fysisk materiale til en registrering af et netmateriale uden at kontrollere diverse oplysninger yderligere.

På artikel- og anmeldelsesområdet har der hidtil ikke været registreret netdokumenter nationalbibliografisk. Enkelte titler på nettet har dog været registret på projektbasis som bibliotekskatalogisering med katalogkoderne IDA og IDR. Disse koder udgår ligeledes fra uge 2012-05, hvor artikler og anmeldelser på nettet vil være integreret i nationalbibliografien.

Kontakt

Hanne Hørl Hansen

Det ugentlige URL-tjek på DBCs netregistreringer

Det ugentlige URL-tjek på DBCs netregistreringer crp

2006
 

Der foretages et automatisk ugentligt url-tjek på alle url'er i poster registreret af DBC i Marc-formatet. Det kan resultere i følgende rettelser i posterne:

En forkert url rettes til en korrekt url og forsynes med katalogkoden DIT. Eks.:

032 00 *a IDO200619 *x ACC200616 *x DIT200625
856 00 *z Adgangsmåde: Internet *uhttp://www.odense.dk/upload/Bymilj%C3%B8/Trafik/Trafiksikkerhed/skoleveje_i_danmark.pdf *y PDF-format

De sider der ikke umiddelbart kan findes igen, men hvor det forventes at de dukker op igen får tilføjet en note i 856z og forsynes med katalogkoden DIT. Eks.:

032 00 *x ACC200541 *a IDO200544 *x DIT200632
856 00 *z 31.7.2006 konstateret utilgængelig *z Adgangsmåde: Internet *uhttp://www.barritskov.com/sider/naturplan/img/Billeslund_Ebook.pdf *y PDF-format

Viser det sig at en side formodentlig aldrig kommer på nettet igen, erstattes 856-feltet af 501b og forsynes med katalogkoden IDU. Eks.:

032 00 *a IDO200449 *x ACC200448 *x IDU200602
501 00 *b 5.1.2006 konstateret utilgængelig på domænet: http://www.pwc.com/

Det hænder at en url er blevet fjernet og publikationen dukker op på nettet igen. I de tilfælde "genoplives" posten ved at felt 501 fjernes og felt 856 med url'en sættes på igen. Posten forsynes med en ny IDO-katalogkode og en note i felt 991, der forklarer hvad der er sket. Eks.:

032 00 *a IDO200415
856 00 *z Adgangsmåde: Internet *uhttp://130.226.56.167/nordisk/publikationer/1994_2004/nks-61.pdf *y PDF-format *s 1211 kB
991 00 *o 26.6.2003 konstateret utilgængelig, 2.4.2004 genfundet

Desværre fanger url-tjekket ikke alle fejlsider da mange url'er stadig eksisterer på nettet, men med forkert indhold, f.eks med oplysninger om at dokumentet ikke længere findes på internetadressen, men at man kan prøve at gå ind på den pågældende udgivers hjemmeside og kigge. Hvis I støder på en url i DanBib som ikke virker så er I meget velkomne til at sende en mail til Liselotte Surland som vil se på det hurtigst muligt.

Kontakt

Liselotte Surland

 

URL-tjek af internetressourcer i DanBib’s base 150000 (2008)

URL-tjek af internetressourcer i DanBib’s base 150000 (2008) crp

2008
 

Til biblioteker der har downloadet poster fra base 150000 i DanBib.

Basen indeholder poster, som er registreret i Dublin Core (DC) og dernæst konverteret til danMARC2.

Det drejer sig blandt andet om DBCs emnepakker.

Posterne er endnu ikke fuldt integreret i vores normale produktionsapparat, og indgår derfor heller ikke i den ugentlige dataleverance på netpublikationer, hvorpå der løbende foretages URL-tjek. Vi har derfor foretaget et særligt URL-tjek på disse poster, og de er nu gennemgået og tilrettet.

Her er et overblik over posterne i DanBib

Det samlede antal poster kan søges med ln=150000 (1685 poster).

Nogle af posterne - de biblioteksrelevante – har katalogkoden NET (798 poster)

Posterne uden koder er mere eksperimenterende og registreret som led i projektarbejde (887 poster)

Man finder de rettede poster således:

De poster, hvor URLen er ændret, er forsynet med katalogkoden DIT200814. Det drejer sig om 99 registreringer.

28 ressourcer er utilgængelige og registreringerne derfor forsynet med katalogkoden IDU200814


Håndtering af poster der skal slettes

Posterne fra base 150000 med IDU-kode 200814 forbliver i DanBib til ultimo maj 2008, hvorefter de bliver slettet. I har således mulighed for at identificere disse poster og slette dem i jeres lokale base, hvis I har lagt dem ind.

Bliver I fremover opmærksomme på inaktive URLer i vores registreringer, må I meget gerne, via en mail, give os besked herom. Vi vil hurtigst muligt herefter rette registreringerne.

Hvis I har kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med URL-tjekket, kan I kontakte

Kontakt

Lone Ferdinandsen

BKM-kodning på maskinelt registrerede e-bøger der er ældre end 5 år

BKM-kodning på maskinelt registrerede e-bøger der er ældre end 5 år hah

I slutningen af marts meldte vi ud, at vi havde startet maskinel registrering på en række  e-bogsversioner af ældre bøger, jf. Maskinel registrering af e-bøger der er ældre end 5 år.

Posterne med DBR-kode ville også  blive bibliotekskatalogiseret og få katalogkoden BKM, hvis titlen vurderes til at være biblioteksrelevant.

Dette gælder stadigvæk, men det er dog efterfølgende af ressourcemæssige hensyn besluttet, at emneord og indholdsnoter alene vil fremgå på disse poster, hvis de kan kopieres fra en anden post på titlen.

Af de maskinelt dannede poster, der også er BKM-kodede, vil det betyde at ca. 2/3  vil få emnedata fra ”gamle” poster. Den sidste 1/3 vil stadigvæk få en BKM-kode – men vil ikke blive forsynet med emnedata pga. manglende forlæg.

 

Kontakt: Per Nonboe
pn@dbc.dk

 

Oprettet

Maskinel registrering af e-bøger der er ældre end 5 år

Maskinel registrering af e-bøger der er ældre end 5 år hah

Forlag som fx L& R Sagabooks og Gyldendal er i gang med at digitalisere dele af deres bagkataloger.

Det har medført en stor stigning i antallet af registreringer af e-bøger til Dansk bogfortegnelse.

Følgende er derfor besluttet:

  • Der  laves ikke længere manuel registrering af e-bøger, hvor forlægget er en bestemt udgave af en tidligere udgivet bog, der er mere end 5 år gammel.
  • Disse e-bøger vil fremover få en automatisk genereret post baseret på data dels fra den trykte bog dels fra distributøren.
  • Registreringerne tildeles en særlig nationalbibliografisk katalogkode DBR med aktuelt ugenummer og en note med teksten Maskinelt dannet beskrivelse baseret på distributørdata eller Maskinelt dannet beskrivelse baseret på distributørdata og beskrivelsen af det fysiske forlæg.

En del af posterne med DBR-kode vil også blive bibliotekskatalogiseret og få katalogkoden BKM, hvis titlen vurderes til at være biblioteksrelevant.

De automatisk genererede poster vil begynde at optræde i danbib/Bibliotek.dk i løbet af uge 13 og vil indgå i de ugentlige dataleverancer.

Ovenstående sker efter aftale med  Enheden for Biblioteker i Slots- og Kulturstyrelsen.

Kontakt: Per Nonboe
pn@dbc.dk

 

Oprettet