Lyd

Lyd crp

Krimiserier

Krimiserier crp

Det bliver nu muligt at se i katalogen, i hvilken rækkefølge man bør læse nyere kriminalromaner med samme hovedpersoner.

Ændringen sker efter flere henvendelser fra biblioteker kombineret med tilbagemeldinger på DanBib-møderne i foråret 2009.

DBC vil frem til ultimo maj inddatere noter på alle bind i alle biblioteksrelevante udgaver af ca. 50 udvalgte krimiserier.

Ialt regner vi med at ca. 1200 poster vil blive rettet.

Hertil kommer, at vi også forventer at rette de tilsvarende lydbogsudgaver.

Mange biblioteker har lagt oversigter over krimiserier på nettet og vi har taget udgangspunkt i listen fra Vejen Bibliotek og suppleret fra andre bibliotekers lister og anden information.

Hensigten er ikke at opnå fuldstændighed på området. Vi har valgt en pragmatisk tilgang, hvor vi retter de væsentligste serier igennem.

Vi er efterfølgende åbne for biblioteksforslag omhandlende de serier, der ikke blev rettet.

Hovedprincipperne vil være følgende:
På alle poster i serien gives en note i felt 526 indholdende navn og evt. den betegnelse hovedpersonen er kendt under samt nummeret i rækkefølgen. Alternativt til et navn kan angives en betegnelse serien er kendt under.

526 00 *i Krimiserien med *t Fandorin ; 5

Formateringen bevirker:

- at man kan se på den enkelte titel, hvilket nummer i serien, det drejer sig om

- at man ved skanning i titelregistret på hovedpersonens navn har en indgang til at finde andre numre i serien, f.eks. det 1. bind

Fandorin ; 1

Fandorin ; 2

Fandorin ; 3

Fandorin ; 4

Fandorin ; 5

 

Men:

Bemærk: Krimiserier der i forvejen har egen decideret seriebetegnelse og nummerering og hvor man derfor allerede kan se rækkefølgen af bindene rettes ikke

440 00 *0 *a Roman om en forbrydelse *V 3 *v 3. bog

440 00 *0 *a Millennium *v 3. bind

En løsning med fulde samhørende noter som det kendes fra skønlitterære samhørende værker er bl.a. af ressourcemæssige grunde fravalgt.

Når kampagnen med påførsel af noter retrospektivt er færdig, udsendes primo juni en samlet dataleverance på de rettede poster. Nærmere information herom følger på listen om vore dataleverancer. Noterne vil dog allerede nu kunne ses og leveres, hvis en af de rettede poster af andre grunde indgår i en dataleverance.

Efter kampagnen videreføres arbejdet med noter på krimiserier som en del af den almindelige bibliotekskatalogisering.

Kontakt

Hanne Hørl Hansen

Søgning på netlydbøger for børn

Søgning på netlydbøger for børn crp

Denne sag er en opfølgningssag fra januars DanBib-møder:

Hvis man vil afgrænse en søgning på lydbøger til kun at omfatte lydbøger for børn anbefales det at kombinere søgningen med ka=b (iflg. gældende Praksisregler for søgeveje).

Koden ka søger i koderne fra eventuelle afmærkninger i felt 990 (b, s, v).

Felt 990 har hidtil kun været anvendt på fysiske lydbøger, men vil fremover også optræde på netlydbøger, der har et bogligt forlæg, hvorfra vi kan kopiere afmærkningen.

Der er således ikke tale om en garanti for afmærkning af alle netlydbøger, men om at vi anvender oplysningen, hvis vi har den ved hånden, hvilket som oftest vil være tilfældet.

I danMARC2's felt 008 delfelt o kan kodes for børne- eller skolemateriale: Vi koder ikke andre materialer end bøger i felt 008 *o, idet koden her er defineret og anvendes til rent statistiske formål. Koden fra 008 *o er som sådan mere snæver end det, vi normalt betragter som målgruppeoplysninger. Samtidig kan koden ikke gentages, hvilket f.eks. betyder, at et materiale i felt 008 ikke både kan kodes som børne- og skolemateriale.

I DanBib kan man udover søgning på ka også anvende søgningen ma=bø, idet DanBibs ma-register omfatter en opsamling af alle typer børneafmærkninger herunder afmærkningen i felt 990.

 

Kontakt

Hanne Hørl Hansen