Omlægning af poster fra Dansk periodikafortegnelse i Danbibs Base Folk

I forbindelse med systemomlægning og formatskifte på Det Kgl. Bibliotek vil periodikaposter fremover få en ændret formatering. En række danMARC2-felter, der hidtil ikke har været anvendt inden for Base Folk, vil blive taget i brug, hvilket vil medføre ændrede krav til visning.

De nye felter skal opfattes som en udvidelse af den mængde felter fra danMARC2, som DBC anvender i Base Folk, der er således ingen gamle felter, der vil udgå. 

Periodikaposter med katalogkoden DPF samt hovedposter på årspublikationer optaget i Dansk bogfortegnelse vil typisk indeholde de nye felter, men folkebibliotekerne er velkomne til også at vælge at overgå til den nye formateringsmetode.

Metoden forventes indarbejdet og illustreret i formatvejledningen for bøger i løbet af 2020, når der er konkrete eksempler på poster.

Vi vil stræbe efter at tilrette alle gamle DPF-poster til den nye formatering, men det vides ikke pt., om vi kan nå fuldt i mål hermed.

Ændringerne består af følgende:

Felt 035 System Control Number vil blive taget i brug for periodika og anvendt som beskrevet i det officielle format. Feltet vil indeholde såvel ejeroplysninger og systemkontrolnummer fra Det Kgl. Bibliotek og i et gentaget felt DBC’s tilsvarende oplysninger. Jf. http://www.kat-format.dk/danMARC2/Danmarc2.20a.htm#pgfId=1574614

Felt 559 Generel note vil blive taget i brug for periodika.

Felt 745 Varianttitel eller anden titel delfelterne i,j,k,l,m vil blive taget i brug.
Felt 745 indeholdende et af disse delfelter bør indgå i visformater, der normalt viser notefeltet 512.

Visningen skal for hvert felt 745 udskrive indholdet af delfelt i, et kolon samt blanktegn efterfulgt af indholdet af delfelt j,k,l eller m.

Såfremt delfelterne j, k, l eller m er anvendt uden et foranstillet delfelt i, skal der maskingeneres en indledningstekst afhængig af, hvilket delfelt der er anvendt, jf. formatet: http://www.kat-format.dk/danMARC2/Danmarc2.87.htm#pgfId=1575375

j

 

parallelltitel (periodika)

k

 

varianttitel (periodika)

l

 

omslagstitel (periodika)

m

 

rygtitel (periodika)

 

Følgende periodikarelationsfelter vil alle blive taget i brug:

860 Tidligere titel
861 Senere titel
863 Udgivet sammen med/som del af
865 Udgave i andet medium
866 Udgave på originalsprog
867 Hovedudgave på andet sprog og/eller med andet indhold
868 Udgaver på andre sprog og/eller med andet indhold
870 Hovedpublikation til supplement
871 Supplement til hovedpublikation
873 Hovedserie
874 Underserie
879 Andre relationer (kun til andre periodika)

Suppleret af noten Felt 525 Note om komplekse forhold til andre periodika, der ligeledes tages i brug.

Periodikarelationsfelterne og felt 525 vil erstatte en lang række noter i posterne, der tidligere primært har været formateret i felt 526 og bør derfor anvendes i vis-formater, der normalt udskriver felt 526.

Findes felt 525 i posten udskrives dette felt som note.

Hvis felt 525 ikke findes i posten udskrives en note på baggrund af felt 860-879.

Bemærk at øvrige noter - herunder felt 526 - fortsat skal udskrives som hidtil. Det er katalogisatorens ansvar at vælge mellem metoderne for generering af note. 

Den indledende tekst til noten kan:

enten fremgå af feltets delfelt i og udskrives derfra

eller hvis delfelt i mangler

maskingeneres ud fra anvendt feltkode
(felterne: 866, 867, 868, 870, 871, 873, 874)
eller
generes på baggrund af værdien af 2. indikator i det enkelte felt
(felterne 860, 861, 863)

For nærmere beskrivelse heraf se danMARC2: http://www.kat-format.dk/danMARC2/Danmarc2.860-879.htm ff.

Ændringerne forventes at træde i kraft primo 2020.

Kontakt: Hanne Hørl Hansen hah@dbc.dk

 

Oprettet