Katalogkoderne ABU og ANU på artikler og anmeldelser bortfalder fra uge 34, 2018

Fra uge 34 ff. vil artikler og anmeldelser alene være forsynet med katalogkoden DAR (artikler) eller katalogkoden DAN (anmeldelser).

Katalogkoderne ABU og ANU udgår. Koderne har udtrykt i hvilken uge en artikel- eller anmeldelsespost sidst har været rørt og har været påført af hensyn til produktion af dataleverancer.

Ajourførte artikler og anmeldelsesposter vil fortsat kunne søges på posternes ajourføringsdato i kombination med katalogkoderne DAR og DAN.

 


Kontakt: Hanne Hørl Hansen, hah@dbc.dk

 

Oprettet