Første skridt på vejen mod en verden fri for tomme delfelter

Første skridt på vejen mod en verden fri for tomme delfelter hah

FBI-nyt  17.2. 2022

For at gøre os fri af de tomme delfelter, er der i danMARC2 blevet indført en kode ’norm’ i felt 440 delfelt *0.
Koden fortæller – ligesom delfeltet – at indholdet i feltet udgør den normative form for en given serie.
 
Koden er obligatorisk, og vi tilføjer den løbende i vores registreringer.
Alle eksisterende poster, som indeholder felt 440 med delfelt *0, vil få tilføjet koden retrospektivt ved hjælp af masserettelser.
 
Når masserettelserne er blevet udført, vil indholdet blive valideret.

Vi forventer at gennemføre masserettelserne i løbet af næste uge og sætte valideringen op ugen efter.
Jeres poster vil herefter fejle, hvis felt 440 indeholder delfelt 0 uden koden ”norm”, derfor vil vi opfordre jer til at begynde at tage koden i brug i jeres registreringer.

På det netop afholdte webinar om formatændringer for primært folkebiblioteker var de tekniske ændringer stadig i støbeskeen.
De er nu kommet på plads, så vi har opdateret formatvejledningen, der findes her: Formatvejledning om bøger
 
Læs mere om felt 440, delfelt *0, kode "norm" 

Oprettet