Tidligere års rettelser og ændringer i DK5

Tidligere års rettelser og ændringer i DK5 crp tor, 21/04 2016 - 08:25

DK5. Rettelser og tilføjelser. 2015

DK5. Rettelser og tilføjelser. 2015 crp tor, 14/01 2016 - 09:57

Fra og med bogfortegnelsens uge 201501 tages en række rettelser og tilføjelser til DK5 2012-udgaven i brug.

De aktuelle rettelser og tilføjelser fremgår af DK5. Rettelser og tilføjelser 2015. Rettelserne er markeret med rødt.

Alle rettelser og tilføjelser bliver tilgængelige i DK5 web i løbet af januar.

Der er ganske få ændringer i år. Det har været nødvendigt, at præcisere, at 39.8 også omfatter fritid i alm for børn og unge. Når der tales om i alm. er det altså i forhold til særlige fritidsinteresser, som sport og frimærker, som sættes under emne.

Der har været ønske om større opdeling af de nordvestafrikanske (ferie)øer. Det har vi løst ved at nedlægge grupperne for De Nordvestafrikanske Øer under geografi og historie og flytte øerne ind under det land, de hører til.

Dvs. at De Kanariske Øer, Fuerteventura og Tenerife fremover betragtes som enkelte lokaliteter i Spanien og der nyoprettes en gruppe til enkelte lokaliteter i Portugal, hvor så Madeira, Porto Santo og Azorerne placeres. Der er tilsvarende rettelser under historie.

Ændringerne i DK5's systematik medfører ændringer i DK5-registrene. Ændringer og tilføjelser fremgår af pdf-filen med rettelser og tilføjelser og publiceres ligeledes i DK5web og i de nye udgaver af registrene, som udkommer i løbet af foråret.

DK5. Rettelser og tilføjelser 2015 (pdf)

Kontakt

Birgit Gøtterup

DK5. Rettelser og tilføjelser. 2014

DK5. Rettelser og tilføjelser. 2014 crp tor, 14/01 2016 - 10:12

Fra og med bogfortegnelsens uge 201401 tages en række rettelser og tilføjelser til DK5 2012-udgaven i brug.

De aktuelle rettelser og tilføjelser fremgår af DK5. Rettelser og tilføjelser 2014. Rettelserne er markeret med rødt.

Alle rettelser og tilføjelser bliver tilgængelige i DK5 web i løbet af januar.

I år har vi foretaget en række mindre rettelser og præciseringer af noterne. F.eks. opfattes pirateri  i vore dage som noget kriminelt og flyttes til 34.38. Dvs. at 65.99 fremover forbeholdes det historiske sørøveri og kapervæsen. Beredskab i alm. flytter til 61.49, forebyggelse af ulykker og ulykker i alm. Civilforsvaret, dvs. beskyttelse mod krigshandlinger sættes fortsat i 62.66.

Grupperne for flamsk litteraturhistorie, skønlitteratur og sprog nedlægges, da skriftsproget er lig med nederlandsk. Skånsk har hidtil været placeret som dansk dialekt, men vi må erkende, at det i almindelige opfattelse er en variant af svensk sprog. Endelig oprettes en gruppe til USA’s historie i det 21. århundrede, og 98.636 ændrer overskrift til 1946-1999.

Ændringerne i DK5's systematik medfører ændringer i DK5-registrene. Ændringer og tilføjelser fremgår af pdf-filen med rettelser og tilføjelser og publiceres ligeledes i DK5web og i de nye udgaver af registrene, som udkommer i løbet af foråret.

DK5. Rettelser og tilføjelser 2014 (pdf)

 

Spørgsmål og kommentarer

Birgit Gøtterup, bg@dbc.dk

DK5. Rettelser og tilføjelser. 2013

DK5. Rettelser og tilføjelser. 2013 crp tor, 14/01 2016 - 10:21

Fra og med bogfortegnelsens uge 201305 tages en række rettelser og tilføjelser til DK5 2012-udgaven i brug.

De aktuelle rettelser og tilføjelser fremgår af DK5. Rettelser og tilføjelser 2013. Rettelserne er markeret med rødt.

Alle rettelser og tilføjelser er tilgængelige i DK5 web.

I år har vi præciseret noterne i 07, så de enkelte grupper også indeholder mediernes netudgaver, vi har oprettet en ny gruppe 32.18 til islamisme og vi har samlet alle former for julemusik undtagen klassiske enkeltværker i gruppe 78.799.

Hertil kommer enkelte mindre rettelser og konsekvensrettelser i forhold til ovenstående.

Ændringerne i DK5's systematik medfører ændringer i DK5-registrene. Ændringer og tilføjelser fremgår af pdf-filen med rettelser og tilføjelser og publiceres ligeledes i DK5web og i de nye udgaver af registrene, som udkommer i løbet af foråret.

DK5. Rettelser og tilføjelser 2013 (pdf)

Kontakt

Birgit Gøtterup

DK5. Rettelser og tilføjelser. 2012

DK5. Rettelser og tilføjelser. 2012 crp tor, 14/01 2016 - 10:25

I år publiceres årets rettelser og tilføjelser til DK5 2007-udgaven uden kumulering med årene 2008-2011, fordi et nyt hovedbind udgives i foråret 2012.

Fra og med bogfortegnelsens uge 201205 tages en række rettelser og tilføjelser til DK5 i brug.

De aktuelle rettelser og tilføjelser fremgår af DK5. Rettelser og tilføjelser 2012

Alle rettelser og tilføjelser bliver tilgængelige i DK5 web i løbet af januar 2012.

I år har vi revideret sprogbrugen i gruppe 19, hvor edb er erstattet af IT, og der er kommet en underdeling af 19.639, således at det sociale net fremover sættes i 19.6393.

Vi har fortsat revisionen af sprogbrugen i gruppe 62 og 65, og nedlagt enkelte forældede grupper under 65.3.

Noten om skønlitteratur gruppe 82-88 er omskrevet og grupperet i afsnit, så det er blevet mere overskueligt.

Sydsudan er kommet til som nyt land under geografi 48.426 og historie 98.426. Israels historie i 98.22 har fået ændret overskriften, så den eksplicit også omfatter Palæstinas historie i alm. Der er oprettet en undergruppe til Vestbredden og Gazas historie efter 1967.

Hertil kommer enkelte mindre rettelser og konsekvensrettelser i forhold til ovenstående.

Ændringerne i DK5's systematik medfører ændringer i DK5-registrene. Disse ændringer fremgår af pdf-filen med rettelser og tilføjelser og publiceres ligeledes i DK5web og i de nye udgaver af registrene, som udkommer i løbet af foråret.

Kontakt

Birgit Gøtterup

 

DK5. Rettelser og tilføjelser. 2011

DK5. Rettelser og tilføjelser. 2011 crp tor, 14/01 2016 - 10:29

Fra og med bogfortegnelsens uge 201105 tages en række rettelser og tilføjelser til DK5 i brug.

De aktuelle rettelser og tilføjelser fremgår af  DK5. Systematik, rettelser og tilføjelser. 2011, til 2007-udgaven

Alle rettelser og tilføjelser er tilgængelige i DK5 web.

I år har vi fortsat revisionen af 62 med gruppe 62.4. 37.33 og 37.34 er revideret, så de også omfatter de danske forhold i alm. hvorimod skoleadministration og lovgivning for enkelte skoleformer sættes i undergrupperne under 37.36.

Litauisk sprog er udskilt fra lettisk under såvel sprog, 89.86, som skønlitteratur, 88.76 og litteraturhistorie i 81.86.

64.102 Andre landes kogekunst i alm. underdeles geografisk fremover, så det er muligt at udskille de enkelte landes kogekunst.

Hertil kommer enkelte mindre rettelser og konsekvensrettelser i forhold til ovenstående.

Ændringerne i DK5's systematik medfører ændringer i DK5-registrene. Disse ændringer fremgår af pdf-filen med rettelser og tilføjelser og publiceres ligeledes i DK5web og i de nye udgaver af registrene, som udkommer i løbet af foråret.

Kontakt

Birgit Gøtterup

Dk5. Rettelser og tilføjelser. 2010

Dk5. Rettelser og tilføjelser. 2010 crp tor, 14/01 2016 - 10:31

Fra og med bogfortegnelsens uge 201005 tages en række rettelser og tilføjelser til DK5 2007-udgaven i brug.

De aktuelle rettelser og tilføjelser fremgår af DK5. Systematik, rettelser og tilføjelser. 2010, til 2007-udgaven

Alle rettelser og tilføjelser vil være tilgængelige i DK5 web sidst i januar.

Der er i år revideret i grupperne 62-62.39, hvor en række meget sjældent brugte undergrupper er nedlagt.

I gruppe 35 er overskriften ændret til Offentlig forvaltning, og gruppe 35 dækker fremover de almene værker om offentlig forvaltning, hvorimod statslig forvaltning fremover sættes i 35.1, og lokalforvaltning fortsat i 36.

Hertil kommer enkelte mindre rettelser og konsekvensrettelser i forhold til ovenstående.

Ændringerne i DK5's systematik medfører ændringer i DK5-registrene. Disse ændringer fremgår af pdf-filen med rettelser og tilføjelser og publiceres ligeledes i DK5web og i de nye udgaver af registrene, som udkommer i løbet af foråret.

Kontakt

Birgit Gøtterup

Dk5. Rettelser og tilføjelser. 2009

Dk5. Rettelser og tilføjelser. 2009 crp tor, 14/01 2016 - 10:33

Fra og med bogfortegnelsens uge 200905 tages der nye rettelser og tilføjelser til DK5 i brug.

De aktuelle rettelser og tilføjelser fremgår af vedhæftede dokument.

DK5. Rettelser og tilføjelser 2009

En kumuleret udgave af samtlige rettelser og tilføjelser til sidste hovedudgave af Systematisk del fra 2007 vil blive publiceret som pdf-udgave i løbet af februar.

Når den kumulerede udgave foreligger, vil den kunne downloades fra Bibliografisk Nyt. Der gives besked via Bibliografisk Nyt, når den kumulerede fil er klar.

Alle rettelser og tilføjelser vil ligeledes være tilgængelige i DK5 web sidst i januar.

Der er i år foretaget en underdeling af ledelsesgrupperne 60.1 og 60.13. Herudover er der redigeret i en del noter.

Ændringerne i DK5's systematik medfører ændringer i DK5-registrene. Disse ændringer publiceres sammen med den kumulerede udgave af Rettelser og tilføjelser, i DK5web og i de nye udgaver af registrene, som udkommer i løbet af foråret.

Kontakt

Birgit Gøtterup

DK5. Rettelser og tilføjelser. 2008

DK5. Rettelser og tilføjelser. 2008 crp tor, 14/01 2016 - 10:36
DK5. Rettelser og tilføjelser. 2008 er trådt i kraft med ugefortegnelsen 200805.

Rettelserne er offentliggjort i DK5web.

Download en pdf-fil med  Rettelser og tilføjelser. 2008.

Der er i år foretaget en revision af psykiatrigruppen 61.642, således at der f.eks. er oprettet en gruppe 61.645 til psykiske udviklingsforstyrrelser, som f.eks. autisme og ADHD. Sprogbrugen i grupperne er tilnærmet til ”Klassifikation af sygdomme : 10. revision”.

Samtidig er gruppe 13.7 Klinisk psykologi nedlagt, og den kliniske psykologi placeres fremover sammen med psykiatrien i 61.642 eller i undergrupperne under de enkelte psykiske sygdomme.

Endvidere er kemien blevet udskilt helt fra fysikken, således at også den almene kemi fremover sættes i 54.

Herudover er der rettelser af fejl i hovedudgaven 2007.

Rettede registerord

De nyeste ændringer i DK5's systematik medfører ændringer i DK5-registrene. Disse er medtaget som et særskilt bilag i supplementet. Endvidere er medtaget nyoprettede registerord fra 2007.

Nye registerord og rettelser vil endvidere blive medtaget i 2008-udgaven af DK5's alfabetiske og systematiske register, som forventes at udkomme ultimo april 2008.

Kontakt

Birgit Gøtterup