Forord

Forord crp

Hermed foreligger DBC's vejledning i emneindeksering af musikfonogrammer og noder.

Vejledningen er blevet til på baggrund af DBC's projekt "Emneord på musikområdet" (1994-1996). Indekseringsvejledningen for musik bygger på DBC's fælles indekseringprincipper, men er tilpasset de særlige krav der kan stilles til indeksering af musik.

Vejledningen er skrevet med henblik på tildeling af emneord i DBC's og folkebibliotekernes musikposter, men det er tanken, at også andre bibliotekstyper, der tildeler danske emneord til deres musikmaterialer, vil kunne anvende den.

Reglerne er blevet afprøvet på DBC's musikposter siden januar 1996 og er løbende blevet evalueret og justeret med stor hjælp fra bl.a. DBC's Rådgivende Udvalg for Musikservice.

Praktiske oplysninger:

Vejledningen indeholder først en analysemodel. Dernæst gennemgås en række generelle principper for tildeling og udformning af emneord. Til sidst en grundig gennemgang med mange eksempler på de indekseringsprincipper, der specielt vedrører musik.

I selve teksten vil der indgå mange eksempler med musikemneord. De vil være angivet med kursiv skrift , når de er korrekt udformede efter vejledningen.

Efter mange af vejledningens afsnit vil der - især i kapitel 5 Indekseringspraksis - være vist eksempler på hele musikposter, hvori det udvalgte emneord vil kunne ses i sammenhæng med postens øvrige indhold.

Eksempelposterne er udformet efter den generelle internationale bibliografiske standardbeskrivelse ISBD og indeholder, udover en kort beskrivelse og emneord, musikopstillingsgruppe, DK5-klassemærker på fællesniveau og en evt. indholdsbeskrivende note.

Desuden er der i hver eksempelpost anført faustnr., således at posten hurtigt vil kunne søges og ses formateret i sin helhed - enten i DanBib eller en lokal base.

En vejledning i formatering af emneord til henholdsvis BASIS-formatet, DanBib-formatet og danMARC2-formatet findes i bilag 1 og 2.

 

Lars Hanghøj Petersen, projektleder