Tilføjelser til stregkoder – ibrugtagning af felt 023 delfelt c

Tilføjelser til stregkoder – ibrugtagning af felt 023 delfelt c crp

13. maj 2013

DBC tager d. 15. maj  felt 023 delfelt c (tilføjelse til stregkode) i brug.

Det nye delfelt blev udmeldt på kat-format-nyt d. 7. februar 2013

Delfeltet vil bl.a. forekomme på  filmposter, hvor tilføjelsen ofte vil bestå i en forklaring af, at stregkoden ikke kun dækker den aktuelle katalogisering men fx en hel serie:

023 00 *b 5709165374029 *c serien udgivet samlet

Noten, der tidligere forklarede dette (512 *a Serien udgivet komplet), bortfalder ved samme lejlighed.

Kontakt

Hanne Hørl Hansen