Materialebetegnelser i danMARC2

Materialebetegnelser i danMARC2 crp

I danMARC2 er kodningen for materialetype obligatorisk både for generel og for specifik materialebetegnelse.

DBC's hovedprincipper for anvendelse af felt 009:

  • 009 *a og 009 *g anvendes i enkeltstående poster og i hovedposter. I disse posttyper er begge delfelter obligatoriske.
    Koder for supplerende materialebetegnelser (009 *b og 009 *h) kan anføres på enkeltstående poster, hovedposter og bindposter. Principper for kodning på henholdsvis hoved- og bindniveau er beskrevet i Fordeling af søgekoder på flere postniveauer.
  • Der kodes altid for såvel generel som for specifik materialebetegnelse - også selvom den specifikke materialebetegnelse er papir (dvs. *g/*h =xx), jf. eksemplet "Trykt bog, alm. tekst".
  • Drejer det sig om 2 eller 3 ligeværdige materialer gentages 009*a og 009*g, jf. eksemplet: "Video, lydbånd, bog", hvor der er tale om et sammensat materiale bestående af 3 ligeværdige fysiske enheder. Bemærk, at man i denne situation gør hver fysisk enhed "færdig" for sig, dvs at den specifikke materialebetegnelse angives umiddelbart efter hver generel materialebetegnelse, i dette tilfælde: 009*am*gnh*ar*gxh*aa*gxx.
  • 009*b bruges som supplerende kodning, såvel til supplerende indhold i samme fysiske materiale, som til supplerende materiale i anden fysisk form.

Eksempler:
Som eksempel på supplerende kodning af indhold kan nævnes en bog med tekst og enkelte noder, der primært kodes for teksten (009 *aa) og supplerende for nodeindholdet (009 *bc).

Som eksempel på supplerende kodning af materiale i anden fysisk form kan nævnes bilag, jf. eksemplet: "Bog med diskette som bilag".
Også her gælder, at koden for specifik materialebetegnelse placeres umiddelbart efter det indhold, den hører til. Dvs at for bogen med tekst og noder, som er ét fysisk materiale, gøres indholdet færdigt først (009*a og 009*b), derefter kommer den fysiske form (009*g) - og for bogen med diskettebilag, som er 2 fysiske enheder, gøres bogen færdig først (009*a og 009*g) og derefter bilaget (009*b og 009*h)

 

I forbindelse med fastlæggelsen af DBC's formateringspraksis er udarbejdet nedenstående eksempel samling:

Kodningen i 009 anvendes såvel til søgning som til visning. Mht. visning anvendes koden - evt. i samspil med andre data i posten – til valg af ikon, der illustrerer materialetypen.

I en traditionel ISBD-visning vil koden kunne anvendes til udskrivning af materialebetegnelsen i klar tekst. Den klare tekst anføres som beskrevet i Katalogiseringsreglernes 2. del.

Foruden formatering i 009 er det i eksemplerne angivet, hvorledes kodningen kan udskrives i klar tekst i henhold til Katalogiseringsreglerne.

Bemærk:
Ved sammensatte materialer angives materialebetegnelserne i den rækkefølge, som har været DBC's praksis gennem årene nemlig:

Billedmaterialer (film, video, dias,transparent)

lydmaterialer

elektroniske materialer

tredimensionale genstande

tekstmaterialer.

Dette ses også af de viste eksempler. Undtaget herfra er musikmaterialer. Materialer der skønnes at ville blive anvendt som musikmaterialer i bibliotekerne registreres af DBC med udgangspunkt i musikreglerne og kodes også primært som musik. Musikmaterialer kan bestå af flere medier. Mediernes fysiske fremtræden (primært optiske discs) gør, at et supplerende materiale ved første blik kan synes ligeså fremtrædende som hovedmaterialet. Man må derfor afgøre om der er tale hovedmateriale med supplerende materiale eller et egentligt sammensat materiale.

Ved denne afgørelse ses på udgiverens intention med materialet:
Hvis en dvd f.eks. er betegnet som bonusmateriale til en cd, indikeres det af udgiveren, at cd’en er tænkt som hovedmaterialet og dvd’en som supplerende materiale. Det er f.eks. tænkeligt, at cd’en efterfølgende vil blive udgivet uden den supplerende bonus dvd.

Hvis materialerne er præsenteret som ligeværdige af udgiveren, følges så vidt muligt den rækkefølge i kodningen af 009, som udgiveren anvender i præsentationen af materialet, - f.eks. rækkefølgen i en evt. indholdsfortegnelse.

Eksempler

 

Trykt bog, alm. tekst

Formatering og tilhørende klartekst:

009*aa*gxx
[tekst ]

Kommentar:
*g kodes, men udskrives ikke.


Trykt bog, billedbog

Formatering og tilhørende klartekst:

009*aa*gxx
[tekst ]

Kommentar:
*g kodes, men udskrives ikke. Der benyttes ikke supplerende generel materialebetegnelse for billeder (se forbemærkning til kapitel 8)

 

Trykt bog, kort/atlas

Formatering og tilhørende klartekst:

009*aa*be*gxx
[tekst ]

Kommentar:
*g kodes, men udskrives ikke. Der benyttes supplerende generel materialebetegnelse for kartografi. DBC anvender ikke katalogisering som kartografi efter kapitel 3, men bruger den supplerende kodning

 

Trykt bog, sangbog med noder

Formatering og tilhørende klartekst:

009*aa*bc*gxx
[tekst ]

Kommentar:
*g kodes, men udskrives ikke. Der benyttes supplerende generel materialebetegnelse for musikalier.

 

Bog, braille/punktskrift

Formatering og tilhørende klartekst:

009*ap*ba*gxx
[punktskrift]

Kommentar:
*g kodes, men udskrives ikke. Der benyttes supplerende generel materialebetegnelse for den tekstlige form.

 

Node, trykt

Formatering og tilhørende klartekst:

009*ac*gxx
[musikalier]

Kommentar:
Udskrives ofte som NODE fremfor musikalier. *g kodes, men udskrives ikke

 

Node, punktskrift

Formatering og tilhørende klartekst:

009*ap*bc*gxx
[punktskrift]

Kommentar:
*g kodes, men udskrives ikke

 

Lydbog på cd

Formatering og tilhørende klartekst:

009*ar*gxc
[lydoptagelse (cd]

Kommentar:
Når felt 005 *z er kodet med p får materialet opstillingssignaturen: LYDBOG

 

Lydbog på lydbånd

Formatering og tilhørende klartekst:

009*ar*gxh
[lydoptagelse (kassettebånd)]

Kommentar:
Når felt 005 *z er kodet med p får materialet opstillingssignaturen: LYDBOG

 

Lydbog på diskette

Formatering og tilhørende klartekst:

009*ar*gtk
[lydoptagelse (diskette)]

Kommentar:
Når felt 005 *z er kodet med p får materialet opstillingssignaturen: LYDBOG

 

"Børne-cd", lyd på cd (historier/sange – hvor historiedelen skønnes at være det primære)

Formatering og tilhørende klartekst:

009*ar*bs*gxc
[lydoptagelse (cd)]

Kommentar:
Opstillingssignatur: HISTORIER. BØRN. Materialetypen forekommer også som kassettebånd.

 

"Børne-cd", musik og lyd på cd (historier/sange – hvor sangdelen skønnes at være det primære)

Formatering og tilhørende klartekst:

009*as*br*gxc
[musikoptagelse (cd)]

Kommentar:
Opstillingssignatur:
MUSIK. BØRN. Materialetypen forekommer også som kassettebånd.

 

Lydoptagelse, andet (sprogmat., gymnastik, interview etc.)

Formatering og tilhørende klartekst:

009*ar*bs*gxc
[lydoptagelse (cd)]

Kommentar:
Materialetypen forekommer også som kassettebånd

 

Indspillet musik på cd/dvd-audio/plade/bånd

Formatering og tilhørende klartekst:

009*as*gxc

[musikoptagelse (cd)]

009*as*gxd

[musikoptagelse (dvd-audio)]

009*as*gxk

[musikoptagelse (grammofonplade)]

009*as*gxh
[musikoptagelse (kassettebånd)]

Kommentar:
Der bruges opstillingssignatur

 

Musik på dvd-video

Formatering og tilhørende klartekst:

009*as*bm*gth
[musikoptagelse (dvd-video)]

Kommentar:
Materialer der skønnes at ville blive anvendt som musikmaterialer i bibliotekerne registreres af DBC med udgangspunkt i musikreglerne og kodes også primært som musik. Musikskoler (instrumentale/vokale) behandles som faglitteratur.

 

Indspillet musik med supplerende indhold

Formatering og tilhørende klartekst:

Musikoptagelse på cd med cd-rom-indhold (levende billeder)

009*as*bm*gxc
[musikoptagelse (cd)]

Musikoptagelse på cd med cd-rom-indhold (elektronisk materiale)

009*as*bt*gxc
[musikoptagelse (cd)]

Musik- og videooptagelse på DualDisc

009*as*bm*gxc
[musikoptagelse (cd)]

Musikoptagelse på cd + clearet musikoptagelse på dvd-video (bonusmateriale)

009*as*gxc*bs*bm*hth
[musikoptagelse (cd)]

Kommentar:
Ved ikke-clearet dvd-video bonusmateriale kodes ikke for dvd

 

Musikoptagelse på cd + musikoptagelse på dvd-audio med nogle levende billeder (bonusmateriale)

009*as*gxc*bs*bm*hxd
[musikoptagelse (cd)]

Kommentar:
Der bruges opstillingssignatur

 

Indspillet musik i flere ligestillede medier

Formatering og tilhørende klartekst:

Musikoptagelse på cd + musikoptagelse på dvd-video - cd’ens indhold nævnes først i indholdsfortegnelsen

009*as*gxc*as*bm*gth
[musikoptagelse (cd) + musikoptagelse (dvd-video)]

Kommentar:
Der bruges opstillingssignatur

 

Dvd, alm. (spillefilm, dokumentarprogram etc.)

Formatering og tilhørende klartekst:

009*am*gth
[film (dvd-video)]

Kommentar:
Fællesbegrebet film bruges for alle "levende billeder" i kapitel 7 og kapitel 9. I felt 300 bruges: 1 dvd-video.

 

Film på spole (16 mm)

Formatering og tilhørende klartekst:
009*am*gmj
[film (filmspole)]

Kommentar:
Fællesbegrebet film bruges for alle "billeder" i kapitel 7 og kapitel 9

 

Film på videokassette

Formatering og tilhørende klartekst:

009*am*gnh
[film (videokassette)]

Kommentar:
Fællesbegrebet film bruges for alle "billeder" i kapitel 7 og kapitel 9. I felt 300 bruges: 1 kassette.

 

Film på videoplade

Formatering og tilhørende klartekst:

009*am*gnp
[film (videoplade)]

Kommentar:
Fællesbegrebet film bruges for alle "billeder" i kapitel 7 og kapitel 9. Felt 009*g er en tilføjelse til danMARC2.

 

Film på Internet

Formatering og tilhørende klartekst:

009*am*gxe
[film (online)]

Kommentar:
Fællesbegrebet film bruges for alle "billeder" i kapitel 7 og kapitel 9.

 

Diasserie i fysisk form

Formatering og tilhørende klartekst:

009*ag*gxb
[billede (dias)]

Kommentar:
For denne materialetype udskrives kun den specifikke materialebetegnelse [dias] i DBC's trykte kataloger m.v.

 

Transparenter i fysisk form

Formatering og tilhørende klartekst:

009*ag*gkt
[billede (transparent)]

Kommentar:
For denne materialetype udskrives kun den specifikke materialebetegnelse [transparent] i DBC's trykte kataloger m.v.

 

Billedkort

Formatering og tilhørende klartekst:

009*ag*ghb
[billede (billedkort)]

Kommentar:
For denne materialetype udskrives kun den specifikke materialebetegnelse [billedkort] i DBC's trykte kataloger m.v.

Ved materialebetegnelser for andre typer af todimensionale materialer, som pt. ikke registreres af DBC,
fx plakater, anbefales kun den specifikke materialebetegnelse = 009*g udskrevet, f.eks. specifikke materialebetegnelse = 009*g udskrevet, f.eks.

009*ag*ggp
[plakat]


Puslespil

Formatering og tilhørende klartekst:

009*au*guu
[genstand (puslespil)]

Kommentar:
For denne materialetype udskrives kun den specifikke materialebetegnelse [puslespil] i DBC's trykte kataloger m.v.

Ved materialebetegnelser for andre typer af tredimensionale materialer, som pt. ikke registreres af DBC,
anbefales kun den specifikke materialebetegnelse = 009*g udskrevet, f.eks.

009*au*guk
[skulptur]

 

Opslagsværk på cd-rom

Formatering og tilhørende klartekst:

009*aa*gtb
[tekst (cd-rom)]

 

Billedværk på cd-rom

Formatering og tilhørende klartekst:

009*ag*gtb
[billede (cd-rom)]

 

Edb-program på diskette

Formatering og tilhørende klartekst:

009*at*gtk
[elektronisk materiale (diskette)]

 

Roman på diskette

Formatering og tilhørende klartekst:

009*aa*gtk
[tekst (diskette)]

 

Database/hjemmeside på Internet

Formatering og tilhørende klartekst:

009*at*gxe
[elektronisk materiale (online)]

 

Bog på Internet

Formatering og tilhørende klartekst:

009*aa*gxe
[tekst(online)]

 

Noder online

Formatering og tilhørende klartekst:

009*ac*gxe
[musikalier (online)]

 

Kort/atlas på cd-rom

Formatering og tilhørende klartekst:

009*at*be*gtb
[elektronisk materiale (cd-rom)]

Kommentar:
Alle kartografiske materialer uanset mediet behandles ens = udspecificeres ikke som kartografi. Valgfri regel i 3.0A benyttes.
Biblioteker som ikke følger DBC's praksis vedr. atlas bør udskrive [kartografisk materiale (cd-rom)] - tilsvarende på diskette og online.

 

Multimedieværk på dvd

Formatering og tilhørende klartekst:

009*at*gto
[elektronisk materiale (dvd-rom)]

 

Adventurespil på cd-rom

Formatering og tilhørende klartekst:

009*at*gtb
[elektronisk materiale (cd-rom)]

 

Skønlitterær cd-rom (tekst, lyd, animation, program)

Formatering og tilhørende klartekst:

009*at*gtb

[elektronisk materiale (cd-rom)]

 

Eventyrspil uden tekst, med billeder, på cd-rom

Formatering og tilhørende klartekst:

009*at*gtb
[elektronisk materiale (cd-rom)]

 

Midi-filer på diskette

Formatering og tilhørende klartekst:

009*at*bs*gtk
[elektronisk materiale (diskette)]

Kommentar:
Materialet er datafiler, hvor data udgøres af musik, der kan høres via lydkortet

 

Musikfiler online

Formatering og tilhørende klartekst:

009*as*gxe
[musikoptagelse (online)]

 

Bog + bånd

Formatering og tilhørende klartekst:

009*ar*gxh*aa*gxx
[lydoptagelse (kassettebånd) + tekst]

Kommentar:
*g kodes men udskrives ikke.

 

Bog med diskette som bilag

Formatering og tilhørende klartekst:

009*aa*gxx*bt*htk
[tekst]

Kommentar:
*g kodes men udskrives ikke.

*bt må ikke bruges som aspekt hvor der kun er ét materiale, men gerne hvor der er flere materialer.

 

Music minus one (trykt node m. indspillet musik som bilag, her på cd)

Formatering og tilhørende klartekst:

009*ac*gxx*bs*hxc
[musikalier]

Kommentar:
*g kodes men udskrives ikke. *h kan have flere andre koder alt efter det fysiske medie for bilaget.

 

Video, lydbånd, bog

Formatering og tilhørende klartekst:

009*am*gnh*ar*gxh*aa*gxx
[film (videokassette) + lydoptagelse (kassettebånd) + tekst]

Kommentar:
*g kodes men udskrives ikke.

 

Lydbånd, billedkort, spil

Formatering og tilhørende klartekst:

009*ag*ghb*ar*gxh*au*gul
[billede (billedkort) + lydoptagelse (kassettebånd) + genstand (spil)]

 

Bog, video, lydbånd, cd-rom, spil

Formatering og tilhørende klartekst:

009*av*gxy*bm*hnh*br*hxh*bt*htb*bu*hul*ba*hxx
[sammensat materiale]

Kommentar:
Rækkefølgen af *b er: video, lydbånd, cd-rom, spil, bog.

 

Dias med teksthæfte som bilag

Formatering og tilhørende klartekst:

009*ag*gxb*ba*hxx
[billede (dias)]

Kommentar:
*g kodes men udskrives ikke.