Formattilretninger i DBC's poster. 2009

Formattilretninger i DBC's poster. 2009 crp

2009

Styrelsen for Bibliotek og Medier varslede via kat-format-nyt i november 2008 en række vedtagne ændringer i danMARC2 primært som følge af en større analyse af forholdet til MARC21 sekundært som følge af danske forslag til udvidelser. DanBib kan naturligvis håndtere det fulde danMARC2-format og dermed alle de vedtagne ændringer i danMARC2. I DBC's egne poster og dermed i det format, der anvendes i DanBibs base DBCKat, vil vi pr. 15. juni 2009 implementere følgende af danMARC2-ændringerne:

Ændringer med stor betydning for katalogiseringspraksis, registeroplægning og/eller visning mm Ændringer uden større betydning for katalogiseringspraksis
Felt 008 delfelt d - nye koder Felt 022 ISSN
Felt 100/110/239/700/710/739 samt
det nye felt 720 - funktionskoder i delfelt 4
Felt 025 Andet internationalt standardnummer
Felt 242 Oversat titel - hovedtitel Felt 082 DDC
Felt 520 Note om værkets
bibliografiske historie - delfelt n og delfelt r
Felt 222 Nøgletitel
  Felt 501 Note om systemkrav og adgangsmåde
  Felt 504 Indholdsbeskrivende note
  Felt 520 Note om værkets bibliografiske historie - ISSN
  Felt 526 Note om sammenhæng med andre værker

 

Ændringer med stor betydning for katalogiseringspraksis, registeroplægning og/eller visning mm

 

Felt 008 delfelt d - nye koder

Der er indføres to nye koder i dette delfelt - henholdsvis koden x for skønlitteratur og koden y for faglitteratur.

Koden vil forbedre mulighederne for at kunne specificere søgninger på tværs af anvendte klassifikationssystemer i folke- og forskningsbiblioteker, hvorfor vi opfordrer til brug af koderne.

På DBC's egne poster vil vi anvende koderne efter følgende retningslinier:

  • Tildeles både til enkeltstående poster, hovedposter og artikelposter.
  • Tildeles materialetyperne tekst (009 *a a) og lydoptagelser (009 *a r) uanset fysisk medie
  • Tildeles dermed ikke materialetyperne: musikalier, musikoptagelser, faste billeder, levende billeder, kartografi, elektronisk materiale og genstande
  • Sammensatte materialer kodes ikke, hvis én af de friholdte materialetyper indgår i kodningen
  • Helt uklassificeret materiale eller materialer undervejs i proces (indhold i 652 Uden klassemærke eller NY TITEL) vil ikke indeholde koden.

Når disse kriterier er opfyldt kodes:

For skønlitteratur (x) på materialer med:

  • sk i felt 652 eller 654 delfelt *m, *n eller *o
  • DK5 i intervallet 82-88 i felt 652 eller 654 delfelt *m, *n eller *o
  • DK5 39.12, 39.13, 39.14 + 39.25 i felt 652 eller 654 delfelt *m, *n eller *o

Materiale der ikke falder ind under de ovenstående punkter er faglitteratur (y). Koderne vil blive tilføjet på nye poster og når vi retter gamle poster.

Top

Felt 100/110/239/700/710/739 samt det nye felt 720 - funktionskoder i delfelt 4

DBC ændrer praksis fra at citere ophavsangivelser i felt 245 delfelt e og f til i stedet at anføre en funktionskode for ophavets funktion i forbindelse med et opslag på ophavet.

Ændringen vil træde i kraft på bog- og lydområdet samt ved elektroniske tekster.

Ved nye materialer - herunder nye udgaver - på disse områder vil der fremover ikke være anført felt 245 delfelt e og f.

Ændringen har sin baggrund i en nytilføjet, valgfri regel i Katalogiseringsreglernes 2. del, 1.1F1:

Valgfrit:
Citerede ophavsangivelser kan erstattes af opslag på personer og korporationer. Opslagene suppleres i så fald med en angivelse af funktion.

Der vil som nu blive givet kontrollerede opslag på ophav, der ifølge Katalogiseringsreglernes 1. del bør give anledning til opslag i felterne 100, 110, 239, 700, 710 og 739. Herudover vil der i disse felter også kunne optræde en kode for ophavets funktion.

Ophav, der ifølge reglerne ikke giver anledning til opslag og derfor tidligere blev formateret i felt 245 delfelt f eller felt 250 delfelt d, vil fremover blive formateret i en ukontrolleret og direkte form i felt 720.

I felt 720 vil der ligeledes kunne optræde en funktionskode for ophavets funktion.

Ophavsangivelser hørende til udgaven forsvinder samtidig fra felt 250 *c og *d vil i stedet blive formateret som de øvrige ophavsangivelser.

De koder, der vil blive anvendt, fremgår af danMARC2's bilag J.

(http://www.kat-format.dk/danMARC2/Danmarc2.bilagJ.htm)

Listen forventes ajourført løbende, hvorfor visformater mv. bør tage højde for ukendte koder.

Endvidere er der i felterne 700, 710, 720 og 739 indført et delfelt g til angivelse af koden 1 for et al.

Top

Eksempler

Eks. 1

Før
001 00 *a 2 662 919 5 ...
...
100 00 *a Bull *h Jane
241 00 *a The ¤dressing up book
245 00 *a Børnenes sjove bog om udklædning *e Jane Bull *f redaktør: Penelope Arlon *f foto: Andy Crawford *f oversættelse: Nana Emilie Grew
Efter
001 00 *a 2 662 919 5 ...
...
100 00 *a Bull *h Jane *4 aut
241 00 *a The ¤dressing up book
245 00 *a Børnenes sjove bog om udklædning
...
720 00 *o Penelope Arlon *4 edt
720 00 *o Andy Crawford *4 pht
720 00 *o Nana Emilie Grew *4 trl

Kommentarer i forbindelse med visning
Da der fremover både vil være poster med ophavsangivelser i 245 *e og *f (gamle poster og poster på andre materialetyper end bøger, lyd og elektronisk tekst), anbefales det overordnet at se på om 245 *e og/eller *f findes i posten. Hvis dette er tilfældet udskrives på traditionel vis.

Hvis det ikke er tilfældet og der optræder funktionskoder i posten, anbefaler vi nedenstående:

Ved visning kan navne og funktionskoder omskrives til en ISBD-lignende form eller andet.

Kodernes omskrivning til tekst kan følge anbefalingerne for udfoldning af koderne i registre i danMARC2's Bilag J.

ISBD-form:
Børnenes sjove bog om udklædning / forfatter: Jane Bull ; redaktør: Penelope Arlon ; fotograf: Andy Crawford ; oversætter: Nana Emilie Grew

Top

Notelignende form som for eksempel
Børnenes sjove bog om udklædning

Forfatter(e): Jane Bull
Redaktør(er): Penelope Arlon
Fotograf(er): Andy Crawford
Oversætter(e): Nana Emilie Grew

Eks. 2
Før
001 00 *a 2 660 756 6...
...
100 00 *a Tøjner *h Vibeke
245 00 *a Stedløs *e [værker:] Vibeke Tøjner *f redaktion: Ove Mogensen og Vibeke Tøjner *e tekst: Henrik Wivel og Synne Rifbjerg *f oversættelse: Norbert Weber *f fotos: Hans Ole Madsen
...
700 00 *a Wivel *h Henrik
700 00 *a Rifbjerg *h Synne
Efter
001 00 *a 2 660 756 6...
...
100 00 *a Tøjner *h Vibeke *4 art *4 edt
245 00 *a Stedløs
...
700 00 *a Wivel *h Henrik *4 aut
700 00 *a Rifbjerg *h Synne *4 aut
720 00 *o Ove Mogensen *4 edt
720 00 *o Norbert Weber *4 trl
720 00 *o Hans Ole Madsen *4 pht

Kommentarer i forbindelse med formatering
Hvis samme ophav udfører flere funktioner gentages delfelt 4 normalt i forbindelse med navnet (felt 100 i eksemplet)

Hvis den ene funktion giver anledning til opslag og den anden ikke gør, knyttes koden til det normaliserede opslag (sådan som det er tilfældet med felt 100 i eksemplet)

Se dog også kommentarer vedr. brugen af delfelt g med koden 1 for et al. under eksemplerne 3, 4 og 5

Top

Kommentarer i forbindelse med visning
Ved visning som ISBD vil det for det første være hensigtsmæssigt at samle ophav med samme funktion og kun udskrive selve funktionen en gang, for det andet at omskrive en evt. entalsform for funktionen til en flertalsform.

ISBD-form:
Stedløs / kunstner: Vibeke Tøjner ; redaktører: Vibeke Tøjner, Ove Mogensen ; forfattere: Henrik Wivel, Synne Rifbjerg ; oversætter: Norbert Weber ; fotograf: Hans Ole Madsen

Top

Eks. 3

Før
001 00 *a 2 757 424 6
...
100 00 *a Kragh *h Peter
245 00 *a How to involve users in front end of innovation *c methods to get success in innovation work *e written by Peter Kragh *f contributors Ingrid Fink ... [et al.]
Efter
001 00 *a 2 757 424 6
...
100 00 *a Kragh *h Peter *4 aut
245 00 *a How to involve users in front end of innovation *c methods to get success in innovation work
720 00 *oIngrid Fink *4 ctb *g1

Udskrift - ISBD-form:
How to involve users in front end of innovation : methods to get success in innovation work / forfatter: Peter Kragh ; bidragyder: Ingrid Fink ... [et al.]

Bemærk
Kode for et al. anvendt (*g1)

DBC opererer kun med ophavsfunktioner på dansk også ved udenlandske titler.

Det er tilladt at lave udvidede tabeller, der tager hensyn til materialets sprog.

Eks. 4

Før
001 00 *a 2 764 047 8 ...
...
245 00 *g Hæfte 1 *a Antisemitisme i Europa frem til 1945 *e redaktion, bearbejdelse og oversættelse: Stine Thuge ... [et al.] *f illustrationer: Bent Melchior ... [et al.]
700 00 *a Thuge *h Stine
Efter
001 00 *a 2 764 047 8 ...
...
245 00 *g Hæfte 1 *a Antisemitisme i Europa frem til 1945
700 00 *a Thuge *h Stine *4 edt *4 dkbea *4 trl *g 1
720 00 *o Bent Melchior *4 ill *g 1

Top

Udskrift - ISBD-form:
... Hæfte 1 : Antisemitisme i Europa frem til 1945 / redaktør: Stine Thuge ... [et al.] ; bearbejder: Stine Thuge ... [et al.] ; oversætter: Stine Thuge ... [et al.] ; illustrator: Bent Melchior ... [et al.]

Kommentarer i forbindelse med formatering
Hvis de samme ophav har udført flere funktioner og der ved alle disse funktioner skal anføres et al., kan et enkelt delfelt g med koden 1 anføres efter alle funktionerne. Eller sagt omvendt: hvis delfelt g er udfyldt med 1, knytter delfeltet sig til samtlige funktionskoder i feltet.

Eks. 5

Før
001 00 *a 2 766 419 9 ...
...
245 00 *a Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2007 i institutioner for de 0-6-årige (førskolen) *e af Sven Erik Nordenbo ... [et al.] *f redaktion ved Sven Erik Nordenbo
...
700 00 *a Nordenbo *h Sven Erik
Efter
001 00 *a 2 766 419 9 ...
...
245 00 *a Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2007 i institutioner for de 0-6-årige (førskolen)
...
700 00 *a Nordenbo *h Sven Erik *4 aut *g1
720 00 *o Sven Erik Nordenbo *4 edt

Top

Udskrift - ISBD-form:
Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2007 i institutioner for de 0-6-årige (førskolen) / forfattere: Sven Erik Nordenbo ... [et al.] ; redaktør: Sven Erik Nordenbo

Kommentarer i forbindelse med formatering
Der er flere forfattere men kun én redaktør på værket. Når delfelt g anvendes, knytter det sig til samtlige funktionskoder nævnt i feltet.

Derfor gentages navnet sammen med redaktørfunktionen. I dette tilfælde i felt 720 fordi der er tale om en sekundær funktion.

Eks. 6

Før
001 00 *a 2 601 913 3 ...
...
100 00 *a With *h Thomas Klenow
245 00 *a Turen går til Brasilien *e af Thomas Klenow With
250 00 *a 5. udgave *d redaktør: Inge-Lise Paulsen *d kort: Ulla Britze, Tom Therkildsen *x 4. oplag
...
Efter
001 00 *a 2 601 913 3 ...
...
100 00 *a With *h Thomas Klenow *4 aut
245 00 *a Turen går til Brasilien
250 00 *a 5. udgave *x 4. oplag
720 00 *o Inge-Lise Paulsen *4 edt
720 00 *o Ulla Britze *4 ctg
720 00 *oTom Therkildsen *4 ctg

Top

Udskrift - ISBD-form:
Turen går til Brasilien / forfatter: Thomas Klenow With ; redaktør: Inge-Lise Paulsen ; kort: Ulla Britze, Tom Therkildsen. - 5. udgave, 4. oplag

Kommentarer i forbindelse med formatering
Det vil fremover ikke fremgå af formateringen, at nogle af de nævnte ophav kun har medvirket ved 5. udgave.

Andre materialetyper
Samtidig med brugen af funktionskoder på de nævnte udvalgte materialeområder træder i kraft, vil der også optræde funktionskoder ved udvalgte funktioner på film. Pt. er der tale om et forsøg og funktionskoderne vil pt. her ikke skulle anvendes som erstatning for ophavsangivelser i beskrivelsen, der vil indeholde en traditionel kodning i felt 245 *e og *f.

Formatvejledning
I forbindelse med ibrugtagningen af koderne vil vi tilrette formatvejledningerne, så bibliotekerne vil kunne se flere eksempler på vores praksis. Bibliografisk Nyt vil blive udsendt når den tilrettede formatvejledning foreligger.

Top

Felt 242 Oversat titel - hovedtitel

Fremfor som hidtil at oversætte en titel i en felt 512-note vil vi fremover anføre den oversatte titel i det i danMARC2 nyindførte felt 242.

DBC's praksis vil typisk være at bruge feltet ved titler i Grønlandsk bogfortegnelse og ved titler for indvandrere, hvis der ikke findes en dansk paralleltitel i materialet.

Feltet bør udskrives som en note og kan udskrives med den indledende tekst Konstrueret oversat titel:

Hvis materialet er udkommet i dansk oversættelse bruges dog fortsat:
512 00 *i Dansk titel: *t <titlen>

Top

Felt 520 Note om værkets bibliografiske historie - delfelt n og delfelt r

Note om værkets bibliografiske historie er mest udbredt på bogområdet, hvor nye udgaver og nye oplag oftest forekommer

Hidtil er nationalbibliografiske poster blevet forsynet med en note indholdende oplysninger om 1. oplaget af den aktuelle udgave, hvis der er tale om et nyt oplag, samt oplysninger om den foregående udgave, hvis der er tale om en ny udgave. Praksis har været at redegøre for udvalgte forskelle mellem udgaverne såsom anden titel, ophav, forlag, år, sidetal, serie mv.

Fremover vil vi forkorte oplysningerne om den foregående udgave til kun at oplyse om udgavebetegnelse, evt. anden titel og år. Vi vil derudover som noget nyt medtage det nationalbibliografiske faustnummer på den foregående udgave i delfelt n, såfremt den tidligere udgave er registreret i nationalbibliografien.

Hvis den tidligere udgave har haft et ISBN, vil dette eller disse fremgå af delfelt r.

Fordelen ved den nye model er, at noterne fremtræder mere enkle i slutbrugerkataloger og at bibliotekerne f.eks. i forbindelse med materialevalg vil kunne udnytte oplysningen om faustnummer eller ISBN.

Det er vores plan i første omgang at indføre ændringen på alle nye udgaver.

Eksempler

Eks. 1

Før
001 00*a2 762 375 1...
...
021 00 *e 9788759817520
245 00 *a Sange til livet ...
250 00 *a 2. udgave *b ÷ *x 2. oplag
...
520 00 *a Tidligere: 2. udgave. 2007. - 1. udgave. 2005
Efter
001 00*a2 762 375 1...
...
021 00 *e 9788759817520
245 00 *a Sange til livet ...
250 00 *a 2. udgave *b ÷ *x 2. oplag
...
520 00 *a Tidligere: 2. udgave. 2007. - 1. udgave. 2005 *n 2 607 876 8 *r 87-598-1216-8

Top

Eks. 2

Før
001 00 *a 2 676 955 8 ...
...
021 00 *e 9788761916846 *c ib. *d kr. 495,00
...
245 00 *a Erhvervsdrivende virksomheder (LEV) *c en lovkommentar *e Jytte Heje Mikkelsen ... [et al.]
250 00 *a 2. udgave *x 1. oplag
...
520 00 *i Tidligere: 1. udgave med titel *t Erhvervsdrivende virksomheder *b / af *e Jytte Heje Mikkelsen. Kbh. : GadJura, 1995. 191 sider
Efter
001 00 *a 2 676 955 8 ...
...
021 00 *e 9788761916846 *c ib. *d kr. 495,00
...
245 00 *a Erhvervsdrivende virksomheder (LEV) *c en lovkommentar
250 00 *a 2. udgave *x 1. oplag
...
520 00 *i Tidligere: 1. udgave med titel *t Erhvervsdrivende virksomheder *b 1995 *n 2 090 915 3 *r 87-607-0320-2
700 00 *aHeje Mikkelsen *h Jytte *4 aut *g 1

Top

Kommentarer i forbindelse med visning
Som inspiration:
I fremvisningsformater kan man f.eks. vælge at gøre linket søgbart på denne måde:

Tidligere: 1. udgave med titel: Erhvervsdrivende virksomheder. 1995

(hvor klik på 1.udgave bevirker søgning på id – evt. først i lokalkatalog dernæst evt. videresøgning i Danbib)

Top

 

Ændringer uden større betydning for katalogiseringspraksis

 

Felt 022 ISSN

Det gøres tilladt at gentage feltet

 

Felt 025 Andet internationalt standardnummer

Feltet gøres tilladt sammen med det nye delfelt 2.

 

Felt 082 DDC

Begrænsning mht. katalogiseringsinstitutioner er fjernet.

Top

 

Felt 222 Nøgletitel

Det gøres tilladt at gentage feltet.

 

Felt 501 Note om systemkrav og adgangsmåde

Delfelt u og y gøres tilladte. DBC vil dog pt. ikke selv anvende disse delfelter.

 

Felt 504 Indholdsbeskrivende note

Delfelt u og y gøres tilladte. DBC vil dog pt. ikke selv anvende disse delfelter.

 

 

Felt 520 Note om værkets bibliografiske historie - ISSN

Delfelt z (ISSN). DBC vil dog pt. ikke selv anvende dette delfelt.

 

Felt 526 Note om sammenhæng med andre værker

Delfelt r (ISBN) og delfelt z (ISSN) gøres tilladte. DBC vil dog pt. ikke selv anvende disse delfelter.

Top

Felt 740 Uniform titel

De nye delfelter m, n, o og w gøres tilladte. DBC vil dog pt. ikke selv anvende disse delfelter.

 

Felt 887 Data konverteret fra andet format end MARC

Feltet gøres tilladt. Der er ikke aktuelle planer for DBC's anvendelse af feltet.

 

Kontakt

Hanne Hørl Hansen