Formattilretninger i DBC's poster. 2011

Formattilretninger i DBC's poster. 2011 crp

2011

Styrelsen for Bibliotek og Medier har januar og marts 2011 udmeldt en række formatændringer. De ændringer, der er relevante for de poster DBC producerer, tages i brug pr. 17.10.2011:

I felt 006 *2 er koden e for angivelse af producents eller distributørs begrænsning af udlånsperiode indført. Koden anvendes i forbindelse med *c, der indeholder en dato for materialets tilgængelighed:

Fx: 006 *c 20110112 *2 e

DBC vil aktuelt anvende koden i forbindelse med registreringer af film og multimedier, der er modtaget til registrering, men som først må udlånes af bibliotekerne efter, en holdback-periode er udløbet. Materialer omfattet af holdback vil først optræde i bibliotek.dk, når holdbackperioden er udløbet.

Felt 042 Kode for teksters sværhedsgrad er tidligere blevet ændret fra kun at rumme lix til også at omfatte lettal. Den oprindelige løsning herfor viste sig imidlertid uhensigtsmæssig, hvorfor kodningen i felt 042 nu atter er ændret til:

042 *a Samlet lix-tal *b Specifikation af lix-tal

og

042 *c Lettal

Ændringen består i at *2 udgår af felt 042 og lettal får sit eget delfelt.

Alle poster i DBC's og folkebibliotekernes poster i Danbib rettes inden 17.10.2011 og rettelserne udsendes som dataleverance.

I felt 032 *x tages katalogkoden SPM i anvendelse for poster der indgår i Spil- og Medier.

 

Kontakt

Hanne Hørl Hansen